Porządek  "Kolędy"  w roku 2020

Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą w domach naszych parafian

     Niech będzie to wspólne święto całej rodziny i okazja do modlitwy w naszym domu. Na czas wspólnej modlitwy przygotujmy krzyż i lichtarze ze świecami na stole przykrytym białym obrusem. Do pokropienia potrzebna jest woda święcona - którą można zaczerpnąć przy wyjściu z kaplicy - i kropidło. Obok można położyć Księgę Pisma św. na znak naszej gotowości do słuchania Słowa Bożego. Dzieci i młodzież niech przygotują swoje zeszyty (ćwiczenia) z religii, "Domowniczki" - kl. III, Indeksy - kandydaci do Bierzmowania. Kolęda to publiczne wyznanie wiary i znak łączności ze wspólnotą parafialną. Ofiary składane z tej okazji zostaną przekazane na utrzymanie Seminarium Arcybiskupiego oraz naszego Zakonnego w Poznaniu, na utrzymanie centralnych instytucji Archidiecezji oraz na potrzeby Parafii. Chciejmy rozmawiać o naszym życiu duchowym, religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej i o naszych codziennych sprawach.
 
 
Porządek Wizyty Duszpasterskiej w roku 2021
 
Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo,
w tym roku (2021) nieco inaczej, jak wiele wydarzeń ostatnio w naszym życiu, ale planujemy Wizytę Duszpasterską w jej istotnych elementach: modlitwa w intencji rodziny (mieszkańców), błogosławieństwo i pokropienie domu wodą święconą.
Więcej informacji wkrótce - zapraszam.