OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO  -  24.05.2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Zachęcam do modlitwy (nawet intensywniejszej niż zwykle), by Pan Bóg oddalił epidemię, by zachował nas w zdrowiu, by dał zdrowie chorym, zdrowie i siły służbom medycznym, sanitarnym.. Zachęcam do udziału już coraz bardziej pełnego we Mszy św. w kaplicy (w niedziele jeszcze potrzebne są zapisy – aktualnie może uczestniczyć we Mszy św. 13 osób), można także korzystać w tygodniu – to również dobra okazja do pełnego udziału we Mszy św. w tym trudnym dla nas czasie. Zgodnie z dzisiejszym poleceniem Pana Jezusa podpowiadajmy też innym o tym, ale też zachęcajmy do modlitwy poprzez udział w transmisjach w domach (warto do tego odpowiednio się przygotować).
 
2. Trwa Nowenna do Ducha Świętego – przygotowująca do przyszłej niedzieli – Zesłania Ducha Świętego (tekst Nowenny zamieszczony jest również na stronie internetowej parafii).
 
Przypomnienia:
3. W dni powszednie – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi wielkanocnej – godz. przed Mszą św. O Spowiedzi wielkanocnej mówią nam Przykazania kościelne – warto z tego skorzystać, w tym roku ten czas spowiedzi trwa do Niedzieli Trójcy Świętej tj. 07.06.
 
4. Msza św. w sobotę o g, 18.00 jest Mszą św. niedzielną.
 
5. W niedziele – dla osób korzystających z transmisji Mszy św. – istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. po trzeciej Mszy św. tj od ok. g. 12.30 do 13.00.
 
6. Zapraszam na Nabożeństwa majowe – codziennie o g. 17.30 (także dziś) a w poniedziałek o g. 8.30.
 
7. W miesiącu maju – Apel Maryjny – jeszcze w najbliższą środę o g. 20.30, z Komunią św.
 
8. Zachęcam do włączania się w codzienną modlitwę różańcową razem z całym Kościołem w Polsce o g. 20.30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.
 
9. Począwszy od przyszłej niedzieli (nawet soboty) – dzieci przygotowujące się w tym roku do Spowiedzi i Komunii św. będą przystępowały do Komunii św. w formie rodzinnej. Bardzo proszę o modlitwę w int. tych dzieci, ich rodziców a także proszę (z racji na wciąż obowiązujące ograniczenia) byśmy udostępnili Mszę św. o g. 11.30 dla tej uroczystości. Można uczestniczyć w tej Mszy św. ale pozostając na zewnątrz kaplicy.
 
10. Tegoroczna Pielgrzymka parafialna planowana jest do Budapesztu, w dn. 20 – 26.09. Proszę już o zapisywanie się. Koszt większy niż dotychczas, ok. 1.200 zł, przedpłata przy zapisie 100 zł.
 
11. Caritas – nadal bardzo proszę o nabywanie świec wielkanocnych – to nasz udział w dziełach miłosierdzia Kościoła i umożliwienie, by Caritas mógł realizować wszystkie podjęte programy oraz pomagać potrzebującym w dzisiejszej sytuacji.
 
12. Polecam lekturę prasy katolickiej – jest nowa Niedziela.
 
13. Życzę wszystkim zdrowia, nadal bądźmy ostrożni dla bezpieczeństwa własnego i innych osób, bądźmy też pogodni i otwarci na niesienie pomocy innym, niech ten trudny czas będzie też dla nas okazją do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia – to nam dzisiaj poleca czynić Pan Jezus wstępujący do Nieba.
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  PALMOWA  -  25.03.2018 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia – Pamiątki najważniejszych wydarzeń i Tajemnic naszej wiary. Chciejmy podczas zewnętrznych przygotowań do przeżywania świąt nie zagubić tego co najważniejsze. [Dzisiaj zapraszam jeszcze na Marsz dla Jezusa po Mszy św. z udziałem dzieci ok. g. 12.15.] Święte Triduum Paschalne – jest to najważniejszy czas w Liturgii Kościoła – rozpoczyna się już Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień Pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Wielka Sobota jest okazją do towarzyszenia naszą modlitwą Chrystusowi spoczywającemu w Grobie. Wieczorem zaś - Wigilią Paschalną rozpoczynamy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasze zaangażowanie w przeżywaniu Liturgii tych Wielkich Dni niech będzie wyrazem naszej wiary i jedności z Odkupicielem. Bardzo gorąco do udziału w Liturgii tych dni wszystkich zapraszam. Jako ostatni akcent naszego przygotowania do świąt Paschalnych – zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii w Wielką Środę. Msza św. o g. 18.00 a po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona przez poszczególne stany i grupy naszej Parafii.
 
2. Dzisiaj zapraszam również na nabożeństwo Gorzkich Żali na g. 17.00.
 
3. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi św. dzisiaj oraz we wtorek i środę od g. 17.00.
 
4. Święte Triduum Paschalne. 
- Wielki Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00, której przewodniczyć będzie ks. Zbigniew Kutnik Dyrektor Generalny naszego Zgromadzenia. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Adoracja młodzieży o g. 20.00. Spowiedź od g. 17.00 do 17.45  oraz po liturgii będzie jeszcze okazja do spowiedzi. 
- Wielki Piątek – Adoracja w Ciemnicy od g. 10.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: IV Róża – o g. 13.00, III Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00 i I Róża – o g. 16.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Droga Krzyżowa o g. 17.30 (bezpośrednio przed liturgią). Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 22.00. Młodzież zapraszam na swoją adorację o g. 20.00. Ostatnie Gorzkie Żale o g. 21.00. Spowiedź w Wielki Piątek rano od g. 10.00 do 11.00 oraz od g. 16.00 do 17.00 i po liturgii. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Tego dnia postarajmy się również ograniczyć oglądanie TV i słuchanie muzyki, aby ofiarując to wyrzeczenie cierpiącemu Chrystusowi głębiej przeżyć Pamiątkę śmierci naszego Pana.
- Wielka Sobota – Adoracja Chrystusa w Grobie od g. 9.00. Dzieci mają swoją adorację o g. 11.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: I Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00, III Róża – o g. 16.00 i IV Róża – o g. 17.00. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od g. 9.00 do g. 13.00 włącznie (zawsze o pełnej godzinie). Zbierana w tym roku taca będzie przeznaczona na prace remontowe terenu przy Kaplicy i Plebanii. Wszystkich parafian zapraszam do kościoła, by także chwilą swojej osobistej modlitwy i adoracji towarzyszyć Chrystusowi złożonemu w Grobie. Spowiedź od g. 17.00 do 18.00.
- Uroczysta Wigilia Paschalna rozpoczynająca się Obrzędem Światła, na którą przynosimy świece o g. 19.00. Na Procesję Rezurekcyjną i Uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 rano, potem powrócimy do naszych domów, by podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, w gronie rodzinnym dalej świętować Zmartwychwstanie Chrystusa. 
 
5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z racji na poranną Rezurekcję nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w niedziele. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Gorąco zapraszam wszystkich do licznego udziału w tych nabożeństwach – bo są to najważniejsze wydarzenia naszej wiary uobecniane w świętej Liturgii Wielkiego Tygodnia.
 
6. Biuro Parafialne czynne w Wielkim Tygodniu tylko jutro od g. 9.30 do 10.00.
 
7. Można jeszcze nabyć świece Caritas i chleb Miłości Caritas. Pamiętajmy, że w ten sposób podejmujemy wielkopostną jałmużnę służąc potrzebującym. Bóg zapłać za każdy dar naszego serca.
 
8. Jak zapowiadałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. będzie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
9. Jutro po Mszy św. będziemy sprzątali przedświątecznie naszą Kaplicę – wszystkich, którzy chcieliby i mogli w tym uczestniczyć bardzo gorąco proszę o pomoc. Jutro g. 9.30. Dziękuję Panom, którzy wczoraj włączyli się w prace porządkowe na terenie kościelnym oraz w prace przy rozbieraniu Szopki.
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej – może ona być pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia.
 
11. Wszystkim Parafianom życzę bogatego duchowo przeżywania najbliższych dni – pamiątki największych wydarzeń naszej wiary.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  25.02.2018 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpoczęliśmy dzisiaj nasze Wielkopostne Rekolekcje – to czas, który daje nam Pan Bóg byśmy poprzez modlitwę i refleksję głębiej zanurzyli się w cierpienie, ofiarę i śmierć Chrystusa, w Tajemnicę Odkupienia człowieka; byśmy mogli dobrze przygotować się na Prawdę Zmartwychwstania. Warto – pośród wielu obowiązków codziennego dnia – znaleźć czas na udział w tych duchowych ćwiczeniach. Dobrym słowem zaprośmy też naszych bliskich i sąsiadów. Można jeszcze zabrać zaproszenie na Rekolekcje dla siebie lub dla kogoś. Nauki Rekolekcyjne dziś podczas każdej Mszy św. a jutro, we wtorek i środę wieczorem o g. 18.00 (w poniedziałek nie ma Mszy św. rano). Okazja do Spowiedzi jutro, we wtorek i środę już od g. 17.00, będzie to również czas Adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy a o g. 17.45 nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy. Rekolekcje prowadzi ks. Mariusz Sokołowski TChr. Dzisiaj jeszcze (w ramach Rekolekcji) zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00.

2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych – rano o g. 9.00 i o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej), dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.

3. Jutro podczas Mszy św. będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek rocznych.

4.  Również od jutra do środy Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej – program został przekazany dzieciom i młodzieży w szkole. Dzieci najmłodsze od klasy „0” do III spotykają się o g. 8.30 i drugi raz o g. 15.00, dzieci z klas: IV do VI o g. 10.15 i po południu o g. 15.00 a kl. VII i młodzież gimnazjalna spotyka się o g. 12.00 i wieczorem o g. 19.00. Gorąco zachęcam też do tych spotkań popołudniowych i wieczornych. Bardzo proszę rodziców i dziadków o troskę by ich pociechy mogły dobrze i owocnie wykorzystać ten czas rekolekcji.

5. W czwartek Dzień Kobiet – zapraszam wszystkie Panie na Mszę św. w ich intencji o g. 18.00.

6. W sobotę Msza św. wyjątkowo rano o g. 9.00.

7. Z racji rekolekcji w poniedziałek i środę nie będzie czynne Biuro Parafialne.

8. Caritas rozpoczęła akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne i kartki świąteczne aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Dla nas to okazja podjęcia praktyki wielkopostnej jaką jest jałmużna. Biblia uczy nas, że to niezwykle skuteczny sposób zadośćuczynienia i wynagrodzenia za nasze grzechy. Ponadto zespół Caritas rozpoczyna zbiórkę żywności dla osób/rodzin najbardziej potrzebujących z naszej Parafii, będzie można składać ją do specjalnie przygotowanego kosza z tyłu kaplicy.

9. Zaproszenie na Koncert Muzyki Pasyjnej w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej pod dyr. Pani Sylwii Fabiańczyk-Makuch, w niedzielę 11.03. o g. 16.00 w kościele św. Jana Chrzciciela na ul. Bogurodzicy.

10. Przypominam również, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Proszę tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.

11. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz Misji. Taca w przyszłą niedzielę II-gą mies. jest tacą remontowo-budowlaną.

12. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. Jest Niedziela i Gość Niedzielny oraz nowy numer Mszy św.

13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.

14. Na czas Rekolekcji wielkopostnych – życzymy wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  -  16.04.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Do tych życzeń Ks. Arcybiskupa pragnę także dołączyć i moje – z głębi serca płynące życzenia: wszystkim Wam Drodzy Siostry i Bracia nasi Parafianie i Wam Szanowni Goście życzę obfitości łask i pokoju, które przynosi Zmartwychwstały Pan. Drodzy – przeżywajcie te piękne Święta w radości domowego ogniska, pośród najbliższych, niech Chrystus, który zmartwychwstał prowadzi Was z niewoli grzechu ku wolności, niech umacnia Waszą miłość małżeńską i rodzinną, niech umacnia na drogach życia i hojnie błogosławi – byście razem z Nim powstawali do nowego życia. Wszystkim radosnego Alleluja!
 
2. W tym radosnym dniu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii całego Triduum Paschalnego. Dziękuję mojemu Współbratu kl. Maksymilianowi za jego ogromne zaangażowanie, przygotowanie ministrantów, wszelką pomoc w prowadzeniu modlitwy, wszystko to – czym rzeczywiście służył swoją obecnością. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza i wszystkim osobom zaangażowanym w świętą Liturgię. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy w ostatnich dniach nie szczędzili swoich wysiłków przy odświętnym przygotowaniu naszej świątyni (przy przygotowaniu dekoracji i sprzątaniu, przy kwiatach). Wszystkim, którzy czynią to na co dzień i tym, którzy im pomagali składam serdeczne Bóg zapłać. Dzięki przygotowanej dekoracji – mogliśmy i nadal możemy, przeżywać najważniejsze Tajemnice naszej wiary. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty. 
 
3. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak zawsze tego dnia – ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
4. Trwa Oktawa Wielkanocy, zachęcam do Nowenny do Miłosierdzia Bożego – przygotowującej nas do (przyszłej) Niedzieli Miłosierdzia Bożego – którą będziemy odprawiać codziennie o g. 17.45. 
 
5. Oktawa Wielkanocy znosi piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
6. Przyszła niedziela – Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia, w tym roku pod hasłem: Idźcie i głoście. Jest to czas refleksji nad powołaniem do posługi miłosierdzia, oraz wewnętrznej przemiany i jeszcze większego zaangażowania w pomoc ludziom potrzebującym. Z tej okazji w przyszłą niedzielę będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Caritas (na schroniska dla bezdomnych i domy samotnej matki). Równocześnie kochani serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w Wielkim Poście odpowiadali na różne sposoby niosąc pomoc potrzebującym (dzieląc się ofiarami i żywnością). Bóg zapłać również całemu Zespołowi Caritas przy naszej Parafii.
 
7. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej, niech będzie ona pomocna w przeżywaniu tych najważniejszych naszych świąt.
 
8. Na te piękne świąteczne dni, życzę jeszcze raz Wszystkim radosnego, pełnego miłości w rodzinnej atmosferze - świętowania.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  PALMOWA  -  09.04.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia – Pamiątki najważniejszych wydarzeń i Tajemnic naszej wiary. Chciejmy podczas zewnętrznych przygotowań do przeżywania świąt nie zagubić tego co najważniejsze. [Dzisiaj zapraszam jeszcze na Marsz dla Jezusa po Mszy św. z udziałem dzieci ok. g. 12.15.] Święte Triduum Paschalne – jest to najważniejszy czas w Liturgii Kościoła – rozpoczyna się już Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień Pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Wielka Sobota jest okazją do towarzyszenia naszą modlitwą Chrystusowi spoczywającemu w Grobie. Wieczorem zaś - Wigilią Paschalną rozpoczynamy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasze zaangażowanie w przeżywaniu Liturgii tych Wielkich Dni niech będzie wyrazem naszej wiary i jedności z Odkupicielem. Bardzo gorąco do udziału w Liturgii tych dni wszystkich zapraszam. Jako ostatni akcent naszego przygotowania do świąt Paschalnych – zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii w Wielką Środę. Msza św. o g. 18.00 a po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona przez poszczególne stany i grupy naszej Parafii.
 
2. Dzisiaj zapraszam również na nabożeństwo Gorzkich Żali na g. 17.00.
 
3. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi św. dzisiaj oraz we wtorek i środę od g. 17.00.
 
4. Święte Triduum Paschalne. 
- Wielki Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Adoracja młodzieży o g. 20.00. Spowiedź od g. 17.00 do 17.45  oraz po liturgii będzie jeszcze okazja do spowiedzi. 
- Wielki Piątek – Adoracja w Ciemnicy od g. 10.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: IV Róża – o g. 13.00, III Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00 i I Róża – o g. 16.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Droga Krzyżowa o g. 17.30 (bezpośrednio przed liturgią). Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00, której przewodniczyć będzie Przełożony Generalny naszego zgromadzenia ks. Ryszard Głowacki. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 22.00. Młodzież zapraszam na swoją adorację o g. 20.00. Ostatnie Gorzkie Żale o g. 21.00. Spowiedź w Wielki Piątek rano od g. 10.00 do 11.00 oraz od g. 16.00 do 17.00 i po liturgii. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Tego dnia postarajmy się również ograniczyć oglądanie TV i słuchanie muzyki, aby ofiarując to wyrzeczenie cierpiącemu Chrystusowi głębiej przeżyć Pamiątkę śmierci naszego Pana.
- Wielka Sobota – Adoracja Chrystusa w Grobie od g. 9.00. Dzieci mają swoją adorację o g. 11.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: I Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00, III Róża – o g. 16.00 i IV Róża – o g. 17.00. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od g. 9.00 do g. 13.00 włącznie (zawsze o pełnej godzinie). Zbierana w tym roku taca będzie przeznaczona na remont dachu. Wszystkich parafian zapraszam do kościoła, by także chwilą swojej osobistej modlitwy i adoracji towarzyszyć Chrystusowi złożonemu w Grobie. Spowiedź od g. 17.00 do 18.00.
- Uroczysta Wigilia Paschalna rozpoczynająca się Obrzędem Światła, na którą przynosimy świece o g. 19.00. Na Procesję Rezurekcyjną i Uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 rano, potem powrócimy do naszych domów, by podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, w gronie rodzinnym dalej świętować Zmartwychwstanie Chrystusa. 
 
5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z racji na poranną Rezurekcję nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w niedziele. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Gorąco zapraszam wszystkich do licznego udziału w tych nabożeństwach – bo są to najważniejsze wydarzenia naszej wiary uobecniane w świętej Liturgii Wielkiego Tygodnia.
 
6. Biuro Parafialne czynne w Wielkim Tygodniu tylko jutro od g. 9.30 do 10.00.
 
7. Można jeszcze nabyć świece Caritas i chleb Miłości Caritas. Pamiętajmy, że w ten sposób podejmujemy wielkopostną jałmużnę służąc potrzebującym. Zabrane na początku Wielkiego Postu skarbonki Caritas – przynosimy w Wielki Piątek. Bóg zapłać za każdy dar naszego serca.
 
8. Jak zapowiadałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. będzie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
9. Jutro po Mszy św. będziemy sprzątali przedświątecznie naszą Kaplicę – wszystkich, którzy chcieliby i mogli w tym uczestniczyć bardzo gorąco proszę o pomoc. Jutro g. 9.30. Dziękuję Paniom i Panom, którzy wczoraj włączyli się w prace porządkowe na terenie kościelnym. 
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej – może ona być pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia.
 
11. Wszystkim Parafianom życzę bogatego duchowo przeżywania najbliższych dni – pamiątki największych wydarzeń naszej wiary.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  02.04.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Powoli zbliżamy się do końca czasu Wielkiego Postu, ważnego okresu w naszym życiu wiary. Czy już spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w Sakramencie Pokuty? Czy dotrzymujemy naszych wielkopostnych postanowień? Czy włączyliśmy się w wielkopostną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Takie pytania warto dziś sobie postawić.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. Pamiętajmy, że w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej), dla dzieci o g. 17.00 i dla młodzieży również o g. 18.30.
 
3. Jutro będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych podczas Mszy św. o g. 9.00 a w czwartek zapraszam młodzież na Spotkanie czwartkowe do sali na g. 19.00.
 
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem i I piątek miesiąca. 
- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych.
- w piątek – do południa odwiedziny chorych z Komunią św. (zarazem świąteczne – gdyby ktoś chciał jeszcze zgłosić taką osobę – proszę to uczynić w zakrystii lub Biurze Parafialnym). Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00 i jeszcze okazja do spowiedzi.
 
5. Przyszła niedziela – to już Niedziela Palmowa (zwana także Niedzielą Męki Pańskiej) rozpoczynająca obrzędy Wielkiego Tygodnia. To pamiątka tryumfalnego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd błogosławieństwa Palm odbędzie się na początku każdej Mszy św. Podobnie jak przed rokiem na pamiątkę tych wydarzeń organizujemy Marsz dla Jezusa (będzie również Pan Jezus na osiołku). Zapraszam dzieci, młodzież i wszystkie katolickie rodziny. Marsz odbędzie się po Mszy św. z udziałem dzieci o g. 11.30. Dzieci i młodzież proszę, by (z pomocą rodziców, dziadków) przygotowały dla Pana Jezusa specjalne transparenty, sztandary, symbole czy znaki – mogą być duże serca mówiące o naszej miłości do Pana Jezusa. Można też przebrać się nawiązując do historii sprzed 2000 lat. Nie zapomnijmy również o Palmach. Na zakończenie Marszu rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą i największą wykonaną własnoręcznie palmę i symbol.
 
6. Także w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii oraz ich rodziców o g. 11.30.
 
7. Dzisiaj wypada 12-ta rocznica śmierci świętego Papieża Polaka. Mamy zaproszenie na Wieczorny Rajd Papieski organizowany przez PTTK przy współudziale koła z naszej szkoły. Bliższe informacje na plakatach w gablotach.
 
8. Jutro nie będzie czynne Biuro Parafialne.
 
9. Zespół Caritas przeprowadza zbiórkę żywności dla osób ubogich z naszej Parafii, zachęcamy do włączania się, można przynosić żywność z długim terminem ważności (nie produkty świeże) – do przyszłej niedzieli włącznie. Są także już dziś przygotowane Palmy – można skorzystać, zebrane w ten sposób fundusze także będą służyły na zakup żywności dla potrzebujących. W przyszłą niedzielę będzie również chleb Caritas. Małe skarbonki, które na czas Wielkiego Postu zabraliśmy do domu przyniesiemy w Wielki Piątek.
 
10. Zbliżają się święta, podejmujemy świąteczne i wiosenne porządki wokół naszych domów. Chciałbym byśmy również podjęli takie porządki na terenie kościelnym. Zapraszam więc wszystkich czujących, że parafia jest nasza w najbliższą sobotę na g. 9.00 do przeprowadzenia takich prac.
 
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ostatnio ofiary, także w czasie rekolekcji na rzecz dzieł duszpasterskich podejmowanych przez ks. Jana. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu a taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Powoli przygotowujemy się do tegorocznych planów związanych z remontem całego dachu i pracami na terenie kościelnym. 
 
12. Bóg zapłać również za przynoszone zakrętki dla małej Marysi.
 
13. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcamy do lektury religijnej.
 
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
15. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  26.02.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczęliśmy dzisiaj nasze Wielkopostne Rekolekcje – to czas, który daje nam Pan Bóg byśmy poprzez modlitwę i refleksję głębiej zanurzyli się w cierpienie, ofiarę i śmierć Chrystusa, w Tajemnicę Odkupienia człowieka; byśmy mogli dobrze przygotować się na Prawdę Zmartwychwstania. Warto – pośród wielu obowiązków codziennego dnia – znaleźć czas na udział w tych duchowych ćwiczeniach. Dobrym słowem zaprośmy też naszych bliskich i sąsiadów. Można jeszcze zabrać zaproszenie na Rekolekcje dla siebie lub dla kogoś. Nauki Rekolekcyjne dziś podczas każdej Mszy św. a jutro, we wtorek i środę wieczorem o g. 18.00 (w poniedziałek nie ma Mszy św. rano). Okazja do Spowiedzi jutro, we wtorek i środę już od g. 17.00, będzie to również czas Adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy a o g. 17.45 nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy. Rekolekcje prowadzi ks. Prałat Jan Kazieczko. Dzisiaj jeszcze zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00.
 
2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej), dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
3.  W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
- zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa wspólnoty Żywego Różańca o g. 17.00, o g. 18.00 Msza św. i Nabożeństwo Pierwszy Pięciu Sobót Miesiąca.
 
4. W czwartek zapraszam młodzież na spotkanie o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
5. Caritas prowadzi akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. 
 
6. W przyszłą niedzielę wypada 12-ta rocznica śmierci świętego Papieża Polaka. Mamy zaproszenie na Wieczorny Rajd Papieski organizowany przez PTTK przy współudziale koła z naszej szkoły. Bliższe informacje na plakatach w gablotach.
 
7. Przypominam również, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. W przyszłą niedzielę (I mies.) zbiórka zakrętek dla małej Marysi.
 
8. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz Misji.
 
9. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. Jest Niedziela i Gość Niedzielny oraz nowy numer Mszy św.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Na czas Rekolekcji wielkopostnych – życzymy wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  19.03.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj przypada też uroczystość św. Józefa  Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła – za jego przyczyną polecajmy wszystkich Panów, mężów i ojców, by godnie wypełniali swoje powołanie.
 
2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
3.  W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne w niedzielę podczas każdej Mszy św. W poniedziałek, wtorek i środę Msza św. z nauką o g. 18.00. Od g. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi. Rekolekcje będzie głosił ks. Prałat kan. Jan Kazieczko – wieloletni proboszcz Parafii katedralnej w Szczecinie. 
 
4. W sobotę 11.03. w godzinach nocnych odszedł do wieczności ks. Jan Cichy, pierwszy i wieloletni proboszcz na os. Słonecznym, znany także nam – czasami bywał tu w moim zastępstwie. Jego pogrzeb odbył się już we wtorek a wszystkich, którzy chcieliby pomodlić się za spokój jego duszy zapraszam na Mszę św. w czwartek o g. 18.00. 
 
5. W czwartek zapraszam również młodzież na spotkanie o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
6. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień w Kościele obchodzimy jako Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. o g. 18.00. Wszystkie osoby pragnące w tym roku modlić się i podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszam na Mszę św. podczas której będą mogli złożyć swoje przyrzeczenia. Osoby składające przyrzeczenia proszone są o przyniesienie świec. Można też zapoznać się: czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – gorąco zachęcam; z tyłu wyłożone są stosowne ulotki, proszę sobie zabrać by móc zapoznać się bliżej z tematem. Wiele osób w ub. latach w naszej Parafii podjęło dzieło Duchowej Adopcji.
 
7. Komunikaty Kurii Metropolitalnej: Zapraszamy i zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę ewangelizacyjną Papieża Franciszka „24 godziny dla Pana”. W naszej Archidiecezji całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź św. będzie miała miejsce w Katedrze. Czuwanie modlitewne zainauguruje w piątek, 24.03. nabożeństwo Drogi Krzyżowej po wieczornej Mszy św. o g. 18.00. W g. od 21.00 do 4.00 trwać będzie „Nocne Czuwanie Młodych”, na które zapraszamy młodzież. O północy Mszę św. odprawi Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.
- i drugi: Zapraszamy do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity z okazji 25. rocznicy powstania Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, przypadającej 25.03.br. Odbędzie się ona, z udziałem Księży Biskupów z naszej Metropolii, w Katedrze o g. 18.00. 
 
8. Caritas rozpoczęła akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne i kartki świąteczne aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Dla nas to okazja podjęcia praktyki wielkopostnej jaką jest jałmużna. Biblia uczy nas, że to niezwykle skuteczny sposób zadośćuczynienia i wynagrodzenia za nasze grzechy. Trwa również zbiórka żywności na pomoc osobom potrzebującym w naszej parafii.
 
9. Przypominam również, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
10. Jak już ogłaszałem – dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
11. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. 
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  12.03.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza II-ga Niedziela Wielkiego Postu jest dniem modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym wielkim dziele Kościoła. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
2. Czas Wielkiego Postu daje nam okazje do włączenia się w cierpienie i ofiarę Jezusa Chrystusa poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. 
 
3. Od środy do piątku Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej – program został przekazany dzieciom i młodzieży w szkole. Dzieci najmłodsze od klasy „0” do III spotykają się o g. 8.30 i drugi raz o g. 15.00, dzieci z klas: IV do VI o g. 10.15 i po południu o g. 15.00 a młodzież gimnazjalna spotyka się o g. 12.00 i wieczorem o g. 19.00. Gorąco zachęcam też do tych spotkań popołudniowych i wieczornych. Bardzo proszę rodziców i dziadków o troskę by ich pociechy mogły dobrze i owocnie wykorzystać ten czas rekolekcji.
 
4. W przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców o g. 11.30.
 
5. Z racji rekolekcji w środę nie będzie czynne Biuro Parafialne.
 
6. Poradnia Rodzinna – gdyby ktoś chciał skorzystać z rozmowy w sprawach małżeńskich, rodzinnych czy wychowawczych. Dyżury – w każdy III-ci czwartek miesiąca (tj. najbliższy) od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
7. Jak już zachęcałem, czynię to i dziś, można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
8. Z tyłu kaplicy – przy konfesjonale jest skarbonka, do której można składać ofiary na Jałmużnę Wielkopostną (to jedna z praktyk tego okresu). Można też zabrać taką małą skarbonkę do domu (to wieloletnia praktyka, do której zachęca Caritas) – uczy nas ona ofiarnej miłości bliźniego czy rezygnacji z tego co sprawia przyjemność. Pod koniec Wielkiego Postu przyniesiemy te skarbonki jako dar naszych serc. Ponadto  zespół Caritas rozpoczyna zbiórkę żywności dla osób/rodzin najbardziej potrzebujących z naszej Parafii, można zabrać specjalną torbę a następnie przynieść z żywnością, są również do nabycia kartki świąteczne.
 
9. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe. 
 
10. Polecam lekturę prasy religijnej, która jest wyłożona z tyłu Kaplicy.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na przeżywany czas Wielkiego Postu - życzę wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego, bez którego nikt, ani nic nie jest mocne.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  05.03.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Czas Wielkiego Postu jest czasem przemiany i nawrócenia, czasem głębszej modlitwy i spotkania z cierpiącym Chrystusem. Dobrą okazją takiej modlitwy są nabożeństwa Pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30 i bardzo zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu tj. w ostatnią niedzielę marca.
 
2. Jutro będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych podczas Mszy św. o g. 9.00.
 
3. W środę Dzień Kobiet – zapraszam wszystkie Panie na Mszę św. w ich intencji o g. 18.00. 
 
4. Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do Sakramentu Pokuty i I Komunii św. wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych przez rodziców i dzieci – w przyszłą niedzielę (II-gą mies.) o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci. [Przynosimy świece od Chrztu św.]
 
5. Po feriach zimowych powróciliśmy do naszych czwartkowych spotkań młodzieżowych – zapraszam młodzież gimnazjalną oraz szkół średnich  w czwartek na g. 19.00 do sali parafialnej.
 
6. Jak już zachęcałem, czynię to i dziś, można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. Bóg zapłać również za przynoszone zakrętki dla małej Marysi.
 
7. Z tyłu kaplicy – przy konfesjonale jest skarbonka, do której można składać ofiary na Jałmużnę Wielkopostną – to jedna z praktyk tego okresu. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.  
 
8. Polecam lekturę prasy religijnej, która jest wyłożona z tyłu Kaplicy.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Wszystkim na czas przeżywania Wielkiego Postu, życzę wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego, by owocował on przemianą i nawróceniem w naszym życiu.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  26.02.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa. Wkroczymy wówczas w bardzo ważny okres liturgiczny jakim jest Wielki Post – czas modlitwy, przemiany i nawrócenia, czas jałmużny i postu – po to, by jeszcze pełniej uświadamiać sobie swój udział w Tajemnicy Odkupienia. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły tj. post ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia w tym jeden do syta) oraz wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych. Tego dnia chciejmy uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem – który ma być wyrazem naszej gotowości do podjęcia pokuty i nawrócenia. Msze św. w Środę Popielcową o g. 9.00 i po południu o g. 18.00 i 19.30. Dobrym zwyczajem w naszej katolickiej tradycji jest podejmowanie różnych postanowień i wyrzeczeń związanych z okresem Wielkiego Postu a będących wyrazem zadośćuczynienia Panu Bogu. Zdaniem wielu ojców duchownych jest to dobra droga dla człowieka, który pragnie autentycznej przemiany w swoim życiu.
 
2. W okresie Wielkiego Postu będziemy gromadzić się na Nabożeństwach Pasyjnych – rozważając mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św.), dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. W niedzielę natomiast zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00.
 
3. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej Spowiedzi wielkanocnej (mówią o tym Przykazania Kościelne). Potraktujmy bardzo poważnie to wymaganie wspólnoty Kościoła. Okazja do Spowiedzi codziennie przed Mszą św. 
 
4. W tym świętym czasie Wielkiego Postu możemy uzyskać Odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w Sakramencie Pojednania, jednak jeszcze nie odpokutowane. Warunkiem uzyskania Odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca św. Odpust zupełny można uzyskać za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, nabożeństwie Gorzkich Żali bądź poprzez odprawienie Rekolekcji Wielkopostnych.
 
5. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych.
- w piątek – do południa odwiedziny chorych z Komunią św. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00 i jeszcze okazja do spowiedzi.
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa wspólnoty Żywego Różańca o g. 17.00 i o g. 18.00 Msza św. oraz Nabożeństwo Pierwszych 5. sobót miesiąca. 
 
6. W Środę Popielcową – Biuro Parafialne będzie nie czynne.
 
7. W czwartek obowiązkowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania ze wszystkich klas gimnazjalnych (I – III) o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
8. Info o Busie na niedzielną Mszę św. – zgłoszenia do dzisiaj włącznie [...].
 
9. Bóg zapłać Panom pracującym wczoraj przy rozbiórce szopki.
 
10. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – nawiązująca już do zbliżającego się okresu Wielkiego Postu, gorąco zachęcamy do jej lektury, może ona być pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu.
 
11. Zachęcam i przypominam, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. W przyszłą niedzielę (I mies.) zbiórka plastikowych zakrętek dla małej Marysi.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na rozpoczynający się czas przemiany i nawrócenia, czas refleksji i głębszej przyjaźni z Bogiem życzę wszystkim światła Ducha Świętego i gotowości do udziału w Tajemnicy Odkupienia.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  19.02.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo do św. Józefa – opiekuna rodzin, w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45. W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
2. Biuro Parafialne jeszcze w tym tygodniu będzie czynne w nieco zmienionych godzinach. Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z informacją wywieszoną na drzwiach Biura.
 
3. Jeszcze w tym tygodniu mogą zgłaszać się osoby chcące skorzystać z możliwości przywozu busem na niedzielną Mszę św. o g. 10.00. Więcej informacji na ulotkach, które są wyłożone na organach.
 
4. Bóg zapłać za składane ofiary na ogrzewanie naszej Kaplicy.
 
5. Przypominam i zachęcam – podobnie jak przed rokiem, można za pośrednictwem naszej Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. Ulotki dot. przekazania 1% dla Marysi są wyłożone na organach. W imieniu Marysi i jej rodziców serdeczne Bóg zapłać.
 
6. Przy wyjściu z Kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcamy do lektury religijnej.
 
7. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
8. Wszystkim odpoczywającym oraz solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  12.02.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro oraz w przyszły poniedziałek 20.02. Msza św. będzie nie rano ale wieczorem o g. 18.00.
 
2. We wtorek wspominamy w liturgii świętych Cyryla Mnicha i Metodego biskupa – Patronów Europy, to zarazem dzień modlitw za narody słowiańskie – polecajmy w swoich modlitwach cały nasz kontynent.
 
3. Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców, odbędzie się w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30, natomiast w czasie ferii nie ma czwartkowych spotkań dla młodzieży.
 
4. Biuro Parafialne do 24.02. będzie czynne w nieco zmienionych godzinach. Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z informacją wywieszoną na drzwiach Biura.
 
5. Wyjątkowo w tym tygodniu (mimo III-go czwartku mies.) nie będzie czynna Poradnia Rodzinna.
 
6. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe i budowlane związane z potrzebą nowego pokrycia dachu oraz za ofiary na ogrzewanie kaplicy.
 
7. Podobnie jak przed rokiem, można za pośrednictwem naszej Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. Ulotki dot. przekazania 1% dla Marysi są wyłożone na organach.
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – zachęcamy do jej lektury.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
10. Wszystkim – na ten najbliższy czas (nauczycielom, dzieciom i młodzieży na czas rozpoczynających się ferii) życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
V  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  05.02.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w poniedziałek oraz w dwa kolejne poniedziałki 13. i 20. Msza św. będzie nie rano ale wieczorem o g. 18.00. 
 
2. Także jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych podczas tej Mszy św. o g. 18.00.
 
3. We wtorek Nabożeństwo do św. Józefa opiekuna rodzin, w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej o g. 17.45 a w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia.
 
4. W sobotę 11.02. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Chorych. Pragniemy otoczyć naszą modlitwą wszystkie osoby chore, starsze. Zapraszam wszystkich chorych i wszystkich pragnących z racji wieku przyjąć Sakrament Chorych na Mszę św. o g. 18.00. Podczas Mszy św. zostanie udzielony ten Sakrament, który ma wzmocnić naszego ducha na chwile choroby i cierpienia. Proszę o pomoc osobom chorym i starszym, w dotarciu do kościoła w tym dniu. Przed Mszą św. modlitwa różańcowa o g. 17.30 w intencji chorych i tych wszystkich, którzy się nimi opiekują.
 
5. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30.
 
6. Od jutra do 24.02. Biuro Parafialne będzie czynne w nieco zmienionych godzinach. Zarówno w poniedziałek, środę jak i piątek po Mszy św. wieczornej. [Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z informacją wywieszoną na drzwiach Biura.]
 
7. Bóg zapłać Paniom i Panom za pomoc przy rozbieraniu dekoracji świątecznych i sprzątaniu kaplicy. 
 
8. Bóg zapłać za składane w kopertach ofiary na ogrzewanie kaplicy, koperty są jeszcze wyłożone 8a ławkach – można zabrać. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) taca remontowo-budowlana. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. 
 
9. Podobnie jak przed rokiem, można za pośrednictwem naszej Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. Ulotki dot. przekazania 1% dla Marysi są wyłożone na organach.
 
10. W imieniu małej Marysi i jej rodziców Bóg zapłać za przynoszone dziś plastikowe zakrętki.
 
11. Jest do nabycia bieżąca prasa Niedziela, Gość Niedzielny i Msza św. zachęcam do lektury religijnej.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
13. Na ten najbliższy czas niech dobry Bóg nam błogosławi a Matka Najświętsza Niepokalanie Poczęta niech ma nas w swojej opiece. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  29.01.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W tym tygodniu zakończę Odwiedziny Duszpasterskie – Kolędę w domach naszych parafian. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za wszystkie życzliwe rozmowy i podpowiedzi, za świadectwo wiary i przynależności do Kościoła złożone wobec sąsiadów a także za wszystkie złożone ofiary, które będą służyć naszej wspólnocie parafialnej oraz zobowiązaniom wobec Archidiecezji i Seminariów. Niech nasza modlitwa o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin i osób samotnych wyprasza zdroje łask przez cały rozpoczęty rok. Wszystkich, którzy nie mieli możliwości przyjąć Kolędy w swoich domach w wyznaczonych terminach a pragnęliby to uczynić – proszę o zgłoszenia. Kolęda uzupełniająca odbędzie się w środę 01.02. lub w dowolnie ustalonym terminie. Zgłoszenia w zakrystii i Biurze Parafialnym (niestety nie telefonicznie – ponieważ jest uszkodzona linia telefoniczna). Porządek Kolędy w najbliższych dniach jest następujący [patrz osobna kartka].
 
2. W czwartek 02.02. przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa, Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej by przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Msza św. o g. 9.00 oraz  wieczorem o g. 18.00. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami (proszę tylko o osłonki na świece). Zostaną one poświęcone i przez cały rok – zwłaszcza w chwili trwogi i cierpienia – zapalone, będą przypominały nam o Jezusie, Światłości Narodów. Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez ślubowanie rad ewangelicznych. Wszystkie osoby zakonne ogarnijmy tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Taca zbierana tego dnia – będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych. Na Mszę św. w czwartek  zapraszam także rodziców z dziećmi – będzie miała miejsce specjalna modlitwa w intencji dzieci – Akt Ofiarowania Bogu swoich Dzieci.
 
3. W piątek wspomnienie św. Błażeja – będziemy modlić się by Pan Bóg zachował nas od chorób gardła. Na zakończenie Mszy św. specjalne błogosławieństwo. 
 
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji dzieci oraz w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych.
- w piątek – do południa odwiedziny chorych w domach z Komunią św. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 zakończona Nabożeństwem wynagradzającym Sercu Bożemu o g. 17.45. 
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa wspólnoty Żywego Różańca o g. 17.00 i o g. 18.00 Msza św.
 
5. W tym tygodniu – od czwartku powracamy do zwykłej godziny codziennej Mszy św. (wyjątkowo w czwartek z racji święta dodatkowo też o g. 9.00).
 
6. Biuro Parafialne jeszcze  w tym tygodniu (poniedziałek i środa) czynne tylko do południa.
 
7. Zachęcam do obejrzenia w kinach dwóch dobrych filmów: „Ślady stóp” dzieło twórców słynnego filmu Ziemia Maryi – w tym pięknym obrazie widz staje się niejako pielgrzymem i dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia oraz drugi „Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózkównie, który niesie przesłanie o sensie cierpienia i zwycięstwie miłości nad nienawiścią. 
 
8. W piątek będziemy rozbierać dekoracje świąteczne a potem sprzątanie Kaplicy – proszę Panie i Panów o pomoc po Mszy św. wieczornej tj. ok. g. 19.00.
 
9. W okresie zimowym zwyczajem lat minionych, chciałbym poprosić o złożenie ofiar na ogrzewanie naszej Kaplicy. W związku z tym na ławkach zostały wyłożone koperty, które można zabrać a za założone następnie ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać. 
 
10. Podobnie jak przed rokiem, można za pośrednictwem naszej Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A. Ulotki dot. przekazania 1% dla Marysi są wyłożone na organach.
 
11. Jest do nabycia bieżąca prasa Niedziela, Gość Niedzielny, Msza św. zachęcam do lektury.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
13. W piątek swoje imieniny obchodzi ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o dostojnym solenizancie, wszystkim życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
III  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  22.01.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda w rodzinach naszych parafian. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za wszystkie życzliwe rozmowy i podpowiedzi, za świadectwo wiary i przynależności do Kościoła złożone wobec sąsiadów a także za składane wszystkie ofiary na rzecz naszej Parafii i jej zobowiązań. Niech nasza modlitwa o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin i osób samotnych wyprasza zdroje łask przez cały rozpoczęty rok. 
 
2. W okresie kolędowym w dni powszednie nie ma Mszy św. wieczornej o g. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
3. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ub. niedzielę ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 
4. Nasz szkoła: dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie zapraszają mieszkańców osiedla na „Dzień Młodych Duchem” pod hasłem: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” który odbędzie się w najbliższy piątek 27.01. o g. 17.00. W programie: o g. 17.00 koncert w wykonaniu uczniów, potem krótka przerwa i od g. 19.00 wieczorek taneczny. Na wieczorek taneczny potrzeba rezerwacji miejsca – można to uczynić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie szkoły. 
 
5. Jest do nabycia bieżąca prasa religijna (Niedziela, Gość Niedzielny, nowe numery miesięcznika Msza św. oraz L’Osservatore Romano).
 
6. Na dalsze dni naszego życia, na czas Odwiedzin Duszpasterskich życzę wszystkim wielu łask Bożych, sił i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  15.01.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zapraszam na wspólne kolędowanie ze scholą dziecięcą Boże Światełka ze Stargardu z Parafii Chrystusa Króla. Schola będzie śpiewać podczas Mszy św. o g. 10.00 i 11.30 a na zakończenie będzie koncert.
 
2. W środę rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będziemy go przeżywać pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Szczegółowy program modlitw różnych wyznań zamieszczony jest w gablocie na zewnątrz kaplicy. Pamiętajmy także w osobistych modlitwach o potrzebie jedności wszystkich chrześcijan.
 
3. Nadal trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za wszystkie spotkania pełne życzliwości i troski o życie religijne rodzin, naszej parafii i pewnych zamierzeniach na przyszłość. Równocześnie z całego serca dziękuję za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii i jej zobowiązań.
 
4. W okresie kolędowym w dni powszednie nie ma Mszy św. wieczornej o g. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
5. W sobotę przypada Dzień Babci, w niedzielę Dzień Dziadka. Nieco uprzedzając – już w piątek serdecznie zapraszam wszystkie babcie i dziadków na Mszę św. o g. 9.00, podczas której będziemy w szczególny sposób modlić się w Waszej intencji a na zakończenie udzielę specjalnego błogosławieństwa. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie przy kawie, herbacie i dobrym placku do sali parafialnej.
 
6. Przypominam o istnieniu przy naszej Parafii Poradni Rodzinnej. Poradnia służy tym, którzy poszukują czy potrzebują pomocy. Dyżur w najbliższy czwartek (III-ci mies.) od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
7. Przypomnienie o transmisji internetowej Mszy św. z naszej Kaplicy w niedziele o g. 10.00 i 18.00.
 
8. Nasz szkoła: dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie zapraszają mieszkańców osiedla na „Dzień Młodych Duchem” pod hasłem: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” który odbędzie się w piątek 27.01. o g. 17.00. W programie: o g. 17.00 koncert w wykonaniu uczniów, potem krótka przerwa i od g. 19.00 wieczorek taneczny. Na wieczorek taneczny potrzeba rezerwacji miejsca – można to uczynić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie szkoły.
 
9. Zachęcam do oddania swojego głosu na projekt obywatelski w naszym mieście Bukovasport – miejsce dla rekreacji rodzin. [...]
 
10. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj w całej Polsce ma miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
12. Wszystkim – na ten najbliższy czas życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO  -  08.01.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły – po Mszy św. o g. 11.30.
 
2. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za te spotkania i rozmowy dot. życia religijnego oraz życia parafii. Niech w każdym domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem, krzyż, Pismo św., zapalone świece oraz woda święcona. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty od religii. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej, różnych planach na przyszłość i o naszych codziennych sprawach. Niech to spotkanie będzie świętem całej rodziny. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący.
 
3. W okresie kolędowym nie ma w dni powszednie Mszy św. wieczornej o g. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
4. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
5. Także w przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej Parafii scholę dziecięcą ze Stargardu z Parafii Chrystusa Króla, która ubogaci śpiewem Kolęd wspólną modlitwę podczas Mszy św. o g. 10.00 i 11.30.
 
6. Informuję, że od dzisiaj na stronie internetowej Parafii będzie bezpośrednia transmisja dwóch Mszy św. niedzielnych i świątecznych o g. 10.00 i 18.00 dla osób starszych, chorych nie wychodzących już z domu. Wiele osób korzysta z różnych transmisji TV, tu będzie okazja do jeszcze większej łączności duchowej z Parafią.
 
7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w święto Trzech Króli na Krajowy Fundusz Misyjny. W imieniu Caritas dziękuję również za ofiary złożone za kredę i kadzidło z przeznaczeniem na dzieła miłosierdzia w naszej Parafii. Bóg zapłać również za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na trwające prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności.
 
8. W przyszłą niedzielę w całej Polsce będzie miała miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Przez wiele lat Kościół w Polsce był również wspierany w taki sposób.
 
9. Bóg zapłać dobrej osobie za odśnieżenie wieczorem terenu kościelnego.
 
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
 
11. Na czas naszych Kolędowych spotkań życzę Wszystkim dużo pokoju, radości oraz wszelkiego dobra ubogaconego Bożym błogosławieństwem.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  - 01.01.2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w I-szy poniedziałek miesiąca – Msza św. za zmarłych z Wypominek Rocznych o g. 9.00.
 
2. W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe – tzn. mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. (Nieobecność jest grzechem ciężkim.) Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak co roku tego dnia chcemy modlić się w intencji dzieł misyjnych na całym świecie a także w tym dniu będą zbierane do puszek ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Caritas będzie rozprowadzać kredę i kadzidło (zebrane ofiary będą służyć dziełom miłosierdzia w naszej Parafii).
 
3. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca – z racji urocz. Trzech Króli nie będzie osobnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, nie będzie także odwiedzin chorych z Komunią św. W I-szą sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych wraz z modlitwą Różańcową o g. 8.00 i Msza św. o g. 9.00.
 
4. Jutro rozpocznę Wizytę Duszpasterską zwaną Kolędą w domach naszych parafian. Niech będzie to wspólne święto całej rodziny i okazja do modlitwy w naszym domu. Na czas wspólnej modlitwy przygotujmy krzyż i lichtarze ze świecami na stole przykrytym białym obrusem. Do pokropienia potrzebna jest woda święcona - którą można zaczerpnąć przy wyjściu z kaplicy - i kropidło. Obok można położyć Księgę Pisma św. na znak naszej gotowości do słuchania Słowa Bożego. Kolęda to publiczne wyznanie wiary i znak łączności ze wspólnotą parafialną. Ofiary składane z tej okazji służą potrzebą Parafii oraz zostaną przekazane na utrzymanie Seminarium Arcybiskupiego w Szczecinie i naszego Zakonnego w Poznaniu oraz na utrzymanie centralnych instytucji Archidiecezji. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o wierze, życiu wspólnoty parafialnej i o naszych codziennych sprawach. Kolędę będę rozpoczynał w dni powszednie ok. g. 16.00 a w soboty i niedziele ok. g. 15.00. Porządek kolędy jest następujący.
 
5. W okresie kolędowym nie ma Mszy św. wieczornej o g. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
6. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30, po Mszy św. spotkanie z dziećmi i rodzicami.
 
7. Dzisiaj (moi Drodzy) chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg naszej 4. już Żywej Szopki oraz w jakikolwiek sposób czuły się związane z tym pomysłem. Jak było widać, Żywa Szopka sprawiła nam wszystkim wielką radość, przybywało bardzo bardzo wielu ludzi z całego miasta (mimo najsłabszej jak dotychczas pogody), także spoza – by w niej uczestniczyć. Docierają do nas różne głosy, że jak zawsze było pięknie i bardzo się podobało. To wielka radość dla nas wszystkich. Naszym zamysłem – było i wciąż jest, ożywienie zaangażowania naszych parafian, wyraz umiejętności współpracy i jedności – i trzeba powiedzieć, że to wszystko po raz kolejny się udało. Ogromne Bóg zapłać wszystkim, którzy sprawili, że Żywa Szopka mogła być kontynuowana. Wszystkich, którzy czują się związani z jej przygotowaniem i przebiegiem zapraszam na spotkanie podsumowujące – w piątek (Trzech Króli) o g. 19.00 w sali parafialnej. Osoby, które robiły zdjęcia i chciałyby się nimi podzielić prosimy o przesłanie na adres mailowy parafii (jest podany na stronie).
 
8. Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie – dzisiaj w Nowy Rok o g. 19.00.
 
9. W piątek – w imieniu organizatorów – zapraszam wszystkich a zwłaszcza dzieci z rodzicami na VII już Szczeciński Orszak Trzech Króli (uliczne Jasełka). który wyruszy o g. 12.00 z Pl. Armii Krajowej i będzie zmierzać Al. Papieża Jana Pawła II na Pl. Lotników, gdzie „Trzej Królowie” złożą pokłon Dzieciątku Jezus.
 
10. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
 
11. W imieniu małej Marysi i jej rodziców Bóg zapłać za przynoszone dziś plastikowe zakrętki.
 
12. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
13. Wszystkim życzę by w Nowym Roku Pan Wam błogosławił, strzegł, chronił, hojnie obdarzał swymi darami a Święta Boża Rodzicielka by prowadziła do swego Syna.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  -  03.04.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczynamy dziś 72. Tydzień Miłosierdzia w tym roku pod hasłem: Miłosierni jak Ojciec. Papież Franciszek ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia zaznaczył, że współczesny świat potrzebuje znaków obecności i bliskości Boga. Tydzień Miłosierdzia ma skłonić nas do otwarcia się na miłosierdzie Boga i do odkrycia Jego obecności w bliźnich, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Bóg zapłać za wszystkie złożone dziś po Mszy św. ofiary do puszek na budowę Hospicjum Stacjonarnego pw. św. s. Faustyny w Świnoujściu i na rzecz parafialnego Caritas.
 
2. Jutro przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień w Kościele obchodzimy jako Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Z tej racji nie będzie Mszy św. rano, będzie wieczorem o g. 18.00. Wszystkie osoby pragnące w tym roku modlić się i podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszam na Mszę św. podczas której będą mogli złożyć swoje przyrzeczenia. Osoby składające przyrzeczenia proszone są o przyniesienie świec. Można też zapoznać się: czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – gorąco zachęcam; z tyłu wyłożone są stosowne ulotki, proszę sobie zabrać by móc zapoznać się bliżej z tematem. Wiele osób w ub. latach w naszej Parafii podjęło dzieło Duchowej Adopcji.
 
3. Wypadająca jutro Msza św. za zmarłych z Wypominek Rocznych będzie wyjątkowo w poniedziałek za tydzień.
 
4. W przyszłą niedzielę (II-gą mies.) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci.
 
5. Komunikat Kurii Metropolitalnej: W VI rocznicę Katastrofy Smoleńskiej zapraszamy do udziału we Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity w intencji Ofiar Katastrofy. Odbędzie się ona w niedzielę, 10.04., o g. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej. Po Mszy św. będzie miał miejsce koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 
6. Zachęcam jeszcze do deklaracji noclegu dla uczestników Światowych Dni Młodych w lipcu w naszym mieście.
 
7. Przypominam też, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
8. Bóg zapłać za wszystkie złożone dzisiaj ofiary na rzecz Caritas. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą mies.) jest tacą remontowo-budowlaną.
 
9. Bóg zapłać za przynoszone zakrętki dla małej Marysi.
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej. [...]
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Wszystkim życzę pięknej świątecznej niedzieli i dobrego tygodnia – byśmy chcieli i potrafili nieść miłosierdzie drugiemu człowiekowi.
 
13. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  -  27.03.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Do tych życzeń Ks. Arcybiskupa pragnę także dołączyć i moje – z głębi serca płynące życzenia: wszystkim Wam Drodzy Siostry i Bracia nasi Parafianie i Wam Szanowni Goście życzę obfitości łask i pokoju, które przynosi Zmartwychwstały Pan. Drodzy – przeżywajcie te piękne Święta w radości domowego ogniska, pośród najbliższych, niech Chrystus, który zmartwychwstał prowadzi Was z niewoli grzechu ku wolności, niech umacnia Waszą miłość małżeńską i rodzinną, niech umacnia na drogach życia i hojnie błogosławi – byście razem z Nim powstawali do nowego życia. Wszystkim radosnego Alleluja!
 
2. W tym radosnym dniu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii całego Triduum Paschalnego. Dziękuję mojemu Współbratu kl. Karolowi za jego ogromne zaangażowanie, przygotowanie ministrantów, wszelką pomoc w prowadzeniu modlitwy, wszystko to – czym rzeczywiście służył swoją obecnością. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza i wszystkim osobom zaangażowanym w świętą Liturgię. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy w ostatnich dniach nie szczędzili swoich wysiłków przy odświętnym przygotowaniu naszej świątyni (przy przygotowaniu dekoracji i sprzątaniu, przy kwiatach). Wszystkim, którzy czynią to na co dzień i tym, którzy im pomagali składam serdeczne Bóg zapłać. Dzięki przygotowanej dekoracji – mogliśmy i nadal możemy, przeżywać najważniejsze Tajemnice naszej wiary. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty. 
 
3. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak zawsze tego dnia – ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
4. Trwa Oktawa Wielkanocy, zachęcam do Nowenny do Miłosierdzia Bożego – przygotowującej nas do (przyszłej) Niedzieli Miłosierdzia Bożego – którą będziemy odprawiać codziennie o g. 17.45. 
 
5. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych o g. 17.00.
- w piątek – odwiedziny chorych z Komunią św. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu także od g. 17.00. 
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych o g. 17.00, Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót miesiąca i modlitwa różańcowa o g. 17.30 i o g. 18.00 Msza św.
 
6. Oktawa Wielkanocy znosi piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
7. Przyszła niedziela – Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna 72. Tydzień Miłosierdzia, w tym roku pod hasłem: Miłosierni jak Ojciec. Jest to czas refleksji nad powołaniem do posługi miłosierdzia, oraz wewnętrznej przemiany i jeszcze większego zaangażowania w pomoc ludziom potrzebującym. Z tej okazji w przyszłą niedzielę będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Caritas. Równocześnie kochani serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w Wielkim Poście odpowiadali na różne sposoby niosąc pomoc potrzebującym (dzieląc się ofiarami i żywnością). Bóg zapłać również całemu Zespołowi Caritas przy naszej Parafii.
 
8. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej, niech będzie ona pomocna w przeżywaniu tych najważniejszych naszych świąt.
 
9. Na te piękne świąteczne dni, życzę jeszcze raz Wszystkim radosnego, pełnego miłości w rodzinnej atmosferze - świętowania. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
   NIEDZIELA  PALMOWA  -  20.03.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia – Pamiątki najważniejszych wydarzeń i Tajemnic naszej wiary. Chciejmy podczas zewnętrznych przygotowań do przeżywania świąt nie zagubić tego co najważniejsze. [Dzisiaj zapraszam jeszcze na Marsz dla Jezusa po Mszy św. z udziałem dzieci ok. g. 12.15.] Święte Triduum Paschalne – jest to najważniejszy czas w Liturgii Kościoła – rozpoczyna się już Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień Pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Wielka Sobota jest okazją do towarzyszenia naszą modlitwą Chrystusowi spoczywającemu w Grobie. Wieczorem zaś - Wigilią Paschalną rozpoczynamy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasze zaangażowanie w przeżywaniu Liturgii tych Wielkich Dni niech będzie wyrazem naszej wiary i jedności z Odkupicielem. Bardzo gorąco do udziału w Liturgii tych dni wszystkich zapraszam. Jako ostatni akcent naszego przygotowania do świąt Paschalnych – zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii w Wielką Środę. Msza św. o g. 18.00 a po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona przez poszczególne stany i grupy naszej Parafii.
2. Dzisiaj zapraszam również na nabożeństwo Gorzkich Żali na g. 17.00.
3. We wtorek zapraszam na Misterium Krzyża przygotowane przez młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami, to pięknie przygotowany program, który może nas wprowadzić w atmosferę najbliższych dni. Wtorek g. 17.45.
4. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi św. dzisiaj oraz we wtorek i środę od g. 17.00
5. Święte Triduum Paschalne. 
- Wielki Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Adoracja młodzieży o g. 20.00. Spowiedź od g. 17.00 do 17.45  oraz po liturgii będzie jeszcze okazja do spowiedzi. 
- Wielki Piątek – Adoracja w Ciemnicy od g. 10.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: IV Róża – o g. 13.00, III Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00 i I Róża – o g. 16.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Droga Krzyżowa o g. 17.30 (bezpośrednio przed liturgią). Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 22.00. Młodzież zapraszam na swoją adorację o g. 20.00. Ostatnie Gorzkie Żale o g. 21.00. Spowiedź w Wielki Piątek rano od g. 10.00 do 11.00 oraz od g. 16.00 do 17.00 i po liturgii. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Tego dnia postarajmy się również ograniczyć oglądanie TV i słuchanie muzyki, aby ofiarując to wyrzeczenie cierpiącemu Chrystusowi głębiej przeżyć Pamiątkę śmierci naszego Pana.
- Wielka Sobota – Adoracja Chrystusa w Grobie od g. 9.00. Dzieci mają swoją adorację o g. 11.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: I Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00, III Róża – o g. 16.00 i IV Róża – o g. 17.00. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od g. 9.00 do g. 13.00 włącznie (zawsze o pełnej godzinie). Zbierana w tym roku taca będzie przeznaczona na remont zakrystii. Wszystkich parafian zapraszam do kościoła, by także chwilą swojej osobistej modlitwy i adoracji towarzyszyć Chrystusowi złożonemu w Grobie. Spowiedź od g. 17.00 do 18.00.
- Uroczysta Wigilia Paschalna rozpoczynająca się Obrzędem Światła, na którą przynosimy świece o g. 19.00. Na Procesję Rezurekcyjną i Uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 rano, potem powrócimy do naszych domów, by podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, w gronie rodzinnym dalej świętować Zmartwychwstanie Chrystusa. 
6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z racji na poranną Rezurekcję nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w niedziele. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Gorąco zapraszam wszystkich do licznego udziału w tych nabożeństwach – bo są to najważniejsze wydarzenia naszej wiary uobecniane w świętej Liturgii Wielkiego Tygodnia.
7. Biuro Parafialne czynne w Wielkim Tygodniu tylko jutro od g. 9.30 do 10.00.
8. Można jeszcze nabyć świece Caritas i chleb Miłości Caritas. Pamiętajmy, że w ten sposób podejmujemy wielkopostną jałmużnę służąc potrzebującym. Zabrane na początku Wielkiego Postu skarbonki Caritas – przynosimy w Wielki Piątek. Bóg zapłać za każdy dar naszego serca.
9. Jak zapowiadałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. będzie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
10. Jutro po Mszy św. będziemy sprzątali przedświątecznie naszą Kaplicę – wszystkich, którzy chcieliby i mogli w tym uczestniczyć bardzo gorąco proszę o pomoc. Jutro g. 9.30. Dziękuję Paniom i Panu, którzy wczoraj włączyli się w prace porządkowe na terenie kościelnym. 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej – może ona być pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia.
12. Intencje mszalne na najbliższe dni.
13. Wszystkim Parafianom życzę bogatego duchowo przeżywania najbliższych dni – pamiątki największych wydarzeń naszej wiary.                    
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  13.03.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Powoli zbliżamy się do końca czasu Wielkiego Postu, ważnego okresu w naszym życiu wiary. Czy już spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w Sakramencie Pokuty? Czy dotrzymujemy naszych wielkopostnych postanowień? Czy włączyliśmy się w wielkopostną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Takie pytania warto dziś sobie postawić.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. Pamiętajmy, że w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dla dzieci o g. 17.00 i dla młodzieży również o g. 18.30.
 
3. W sobotę przypada uroczystość św. Józefa  Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła. Zapraszam na wieczorną Mszę św., w sposób szczególny panów: mężów i ojców, których św. Józef jest również wzorem i patronem – będziemy za jego przyczyną prosić o dobre wypełnianie swojego powołania.
 
4. Przyszła niedziela – to już Niedziela Palmowa (zwana także Niedzielą Męki Pańskiej) rozpoczynająca obrzędy Wielkiego Tygodnia. To pamiątka tryumfalnego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd błogosławieństwa Palm odbędzie się na początku każdej Mszy św. Podobnie jak przed rokiem na pamiątkę tych wydarzeń organizujemy Marsz dla Jezusa (będzie również Pan Jezus na osiołku). Zapraszam dzieci, młodzież i wszystkie katolickie rodziny. Marsz odbędzie się po Mszy św. z udziałem dzieci o g. 11.30. Dzieci i młodzież proszę, by (z pomocą rodziców, dziadków) przygotowały dla Pana Jezusa specjalne transparenty, sztandary, symbole czy znaki – mogą być duże serca mówiące o naszej miłości do Pana Jezusa. Można też przebrać się nawiązując do historii sprzed 2000 lat. Nie zapomnijmy również o Palmach. Na zakończenie Marszu rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą i największą wykonaną własnoręcznie palmę i symbol.
 
5. Także w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców o g. 11.30.
 
6. Jutro z racji Rekolekcji szkolnych Msza św. o g. 18.00. Podobnie w poniedziałek i środę nie będzie czynne Biuro Parafialne.
 
7. Od jutra do środy Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej – program został przekazany dzieciom i młodzieży w szkole. Dzieci najmłodsze od klasy „0” do III spotykają się o g. 8.30 i drugi raz o g. 15.00, dzieci z klas: IV do VI o g. 10.15 i po południu o g. 15.00 a młodzież gimnazjalna spotyka się o g. 12.00 i wieczorem o g. 19.00. Gorąco zachęcam też do tych spotkań popołudniowych i wieczornych. Bardzo proszę rodziców i dziadków o troskę by ich pociechy mogły dobrze i owocnie wykorzystać ten czas rekolekcji.
 
8. Poradnia Rodzinna – gdyby ktoś chciał skorzystać z rozmowy w sprawach małżeńskich, rodzinnych czy wychowawczych. Dyżury – w każdy III-ci czwartek miesiąca (tj. najbliższy) od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
9. Zespół Caritas przeprowadza zbiórkę żywności dla osób ubogich w naszej Parafii, zachęcamy do włączania się, można zabrać specjalną torbę i następnie wraz z produktami nie psującymi się – do przyszłej niedzieli włącznie przynieść. Są także już dziś przygotowane Palmy można skorzystać, zebrane w ten sposób fundusze także będą służyły na zakup żywności dla potrzebujących. W przyszłą niedzielę będzie również chleb Caritas. Małe skarbonki, które na czas Wielkiego Postu zabieraliśmy będziemy przynosić w Wielki Piątek.
 
10. Zbliżają się święta, podejmujemy świąteczne i wiosenne porządki wokół naszych domów. Chciałbym byśmy również podjęli takie porządki na terenie kościelnym. Zapraszam więc wszystkich czujących, że parafia jest nasza w najbliższą sobotę na g. 10.00 do przeprowadzenia takich prac.
 
11. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz Misji, za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prowadzone prace remontowe na plebanii a także za ofiary na ogrzewanie kaplicy. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu. 
 
12. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcamy do lektury religijnej.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia.     
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  06.03.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. Dzisiaj jeszcze Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
2. Jutro będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych podczas Mszy św. o g. 9.00.
 
3. We wtorek Dzień Kobiet – zapraszam wszystkie Panie na Mszę św. w ich intencji o g. 18.00. 
 
4. Przypominam o spotkaniach formacyjnych dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy III Gimnazjum w czwartek o g. 13.30 a dla kl. I i II też w czwartek o g. 19.00. Obecność obowiązkowa!
 
5. W najbliższy piątek tj. 11.03. przedświąteczne odwiedziny chorych w domach z okazją do Spowiedzi i Komunią św. Gdyby ktoś chciał jeszcze zgłosić taką osobę – proszę to uczynić w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
 
6. W przyszłą niedzielę (II-gą mies.) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci. [W przyszłą niedzielę przynosimy świece od Chrztu św.]
 
7. Podobnie jak w ub. latach planuję katechezę przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych, gdyby były takie chętne osoby proszę o szybki kontakt w celu ustalenia terminu.
 
8. Nadal gorąco zachęcam do przyjęcia młodych Pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Szczecinie, od 20 do 25.07. W naszej Parafii mamy przyjąć 60 osób.
 
9. Przypominam również, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
10. Caritas prowadzi akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. 
 
11. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w czasie Misji Fatimskich na dzieła misyjne i apostolskie podejmowane przez księży Pallotynów. Dzisiaj po Mszy św. będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. Bóg zapłać za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę (II-gą mies.) taca remontowo-budowlana.
 
12. Bóg zapłać za przynoszone zakrętki dla małej Marysi.
 
13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Jest Niedziela, Gość Niedzielny i bezpłatny Głos Szczecińsko-Kamieński.
 
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
15. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  28.02.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczęliśmy wczoraj Misje Fatimskie a zarazem nasze Wielkopostne Rekolekcje – to czas, który daje nam Pan Bóg byśmy poprzez modlitwę i refleksję głębiej zanurzyli się w Tajemnicę Bożego Miłosierdzia przekazywaną przez Matkę Bożą w orędziu fatimskim. Byśmy też dobrze przygotowali się do udziału w Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. Warto – pośród wielu obowiązków codziennego dnia – znaleźć czas na udział w tych duchowych ćwiczeniach. Dobrym słowem zaprośmy też naszych bliskich i sąsiadów. Można jeszcze zabrać zaproszenie na Misje dla siebie lub dla kogoś. Nauki misjonarza dziś podczas każdej Mszy św. a potem przez cały tydzień wieczorem o g. 18.00 (w poniedziałek nie ma Mszy św. rano). Codziennie adoracja NS i okazja do Spowiedzi już od g. 16.30 a o g. 17.30 Różaniec. Serdecznie zapraszamy. Misje prowadzi ks. Tomasz Borowski Pallotyn. Dzisiaj jeszcze zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. 
 
2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 19.00 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 19.00.
 
3.  W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych o g. 17.00.
- w piątek – nie będzie odwiedzin chorych z racji na trwające Misje. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 16.30. 
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych o g. 17.00 z konferencją o. Misjonarza, modlitwa różańcowa o g. 17.30 i o g. 18.00 Msza św.
 
4. Bóg zapłać za składane w kopertach ofiary na ogrzewanie kaplicy, koperty są jeszcze wyłożone na ławkach – można zabrać. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
5. Nadal gorąco zachęcam do przyjęcia młodych Pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Szczecinie, od 20 do 25.07. W naszej Parafii mamy przyjąć 60 osób.
 
6. Przypominam również, że można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
7. Caritas rozpoczęła akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne i kartki świąteczne aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Dla nas to okazja podjęcia praktyki wielkopostnej jaką jest jałmużna. Biblia uczy nas, że to niezwykle skuteczny sposób zadośćuczynienia i wynagrodzenia za nasze grzechy.
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. Jest nowy numer Głosu Szczecińsko-Kamieńskiego (bezpłatny).
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na czas Misji Fatimskich - życzymy wszystkim obfitości Bożych darów oraz ufnego powierzenia się opiece Matki Najświętszej. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  21.02.2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza II-ga Niedziela Wielkiego Postu jest dniem modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym wielkim dziele Kościoła. W IV Niedzielę Wielkiego Postu odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
2. Czas Wielkiego Postu daje nam okazje do włączenia się w cierpienie i ofiarę Jezusa Chrystusa poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. 
 
3. W najbliższą sobotę rozpoczynamy Misje Fatimskie dla dorosłych. Przygotowaniem jest codzienna Nowenna podczas Mszy św. o g. 18.00. W sobotę zapraszam na rozpoczęcie na g. 17.30: Modlitwa Różańcowa i Msza św. z nauką. W niedzielę nauki podczas każdej Mszy św. Szczegółowy program podany jest w zaproszeniu, który będę rozdawał. [...] Od g. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi. Modlitwa Różańcowa o g. 17.30 i Msza św. z nauką. Misje poprowadzi ks. Tomasz Borowski – Pallotyn z Warszawy. Rekolekcje szkolne będą po V Niedzieli Wielkiego Postu. 
 
4. Przypominam o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy III Gimnazjum w czwartek o g. 13.30. Udział w Drodze Krzyżowej dla kandydatów ze wszystkich klas Gimnazjum obowiązkowy! 
 
5. Nadal gorąco zachęcam do przyjęcia młodych Pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Szczecinie, od 20 do 25.07. W naszej Parafii mamy przyjąć 60 osób.
 
6. Jak już zachęcałem, czynię to i dziś, można za pośrednictwem Parafii dokonać rozliczenia podatkowego z chęcią przekazania 1% np. na pomoc dla Marysi czy na Caritas. Należy tylko dostarczyć do Biura lub zakrystii PIT 11 lub emeryci PIT 40A.
 
7. W okresie zimowym – zwyczajem lat minionych, chciałbym poprosić o złożenie ofiar na ogrzewanie naszej Kaplicy. Zostały wyłożone koperty, które można zabrać a za założone następnie ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać. 
 
8. Z tyłu kaplicy – przy konfesjonale jest skarbonka, do której można składać ofiary na Jałmużnę Wielkopostną (to jedna z praktyk tego okresu). Można też zabrać taką małą skarbonkę do domu (to wieloletnia praktyka, do której zachęca Caritas) – uczy nas ona ofiarnej miłości bliźniego czy rezygnacji z tego co sprawia przyjemność. Pod koniec Wielkiego Postu przyniesiemy te skarbonki jako dar naszych serc.
 
9. Polecam lekturę prasy religijnej, która jest wyłożona z tyłu Kaplicy.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Na przeżywany czas Wielkiego Postu - życzę wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego, bez którego nikt, ani nic nie jest mocne.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  08.11.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przeżywając dzisiaj VII dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym pamiętajmy, że w wielu miejscach na świecie nie ma wciąż wolności religijnej, że Kościół jest prześladowany. Niech nasza pamięć, modlitwa i inne formy pomocy będą wyrazem jedności i solidarności z naszymi siostrami i braćmi w wierze oraz wyrazem wsparcia. Przy wyjściu ministranci będą rozdawać mówiące o tym ulotki.
 
2. W środę – 11 listopada – Święto Niepodległości – w 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wspominając historię pamiętajmy też o dziś naszej Ojczyzny, i chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Polsce, i dzisiaj musimy pamiętać o odzyskiwaniu wolności w różnych dziedzinach naszego życia. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, pamiętajmy też, by nasze dzisiaj było godne, uczciwe i odpowiedzialne. Chciejmy też w modlitwie powierzyć Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkie Jej sprawy. Warto też na ten dzień udekorować nasze domy flagą narodową, niech będzie to wyraz wdzięczności i hołdu tym wszystkim, którzy swoje życie ofiarowali Ojczyźnie i wyraz naszego patriotyzmu. Zapraszam wszystkich na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny o g. 9.00, wcześniej Różaniec o g. 8.30, druga Msza św. wieczorem o g. 18.00
 
3. W listopadowym czasie w naszych modlitwach pamiętamy o zmarłych. Zapraszam na modlitwę za zmarłych wypisanych na Wypominkach – codziennie o g. 17.30 (jutro o g. 8.30). Nabożeństwo dla dzieci, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami w piątek o g. 17.00.
 
4. Dzisiaj zapraszam również na modlitwę za zmarłych na Cmentarzu w Zdrojach o g. 15.00
 
5. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam o Mszy św. inicjacyjnej na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.
 
6. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w czwartek o g. 19.00 w sali parafialnej. Zapraszam też starszą młodzież na spotkanie w klubie filmowym – czwartek g. 19.00.
 
7. Komunikat Kurii Metropolitalnej: modlitwa za Ojczyznę dla wszystkich mieszkańców Szczecina – Msza św. w Bazylice Archikatedralnej w środę o g. 10.00. Szczeciński Marsz Niepodległości wyruszy z Pl. Orła Białego o g. 12.00. Uroczystość Patriotyczna na Pl. Szarych Szeregów o g. 15.00. Zaproszenie do udziału w uroczystościach w Zdrojach wraz z programem na plakatach w gablotach.
 
8. Jak widzimy i słyszymy od dzisiejszej niedzieli będziemy modlić się z udziałem pana organisty p. Przemka. Bardzo się z tego cieszymy i życzymy by jego obecność, gra na organach i wspólny śpiew był piękny na chwałę Bożą.
 
9. Dzisiaj też gościmy scholę młodzieżowo-dziecięcą z Parafii w Chociwlu, dziękujemy, że przyjechali do nas i chcą razem z nami się modlić. 
 
9. W sobotę chciałbym poprosić o pomoc przy sprzątaniu terenu kościelnego – takie jesienne porządki od g. 10.00, wszystkich czujących, że to jest nasze – serdecznie zapraszam.
 
10. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tacę remontowo-budowlaną.
 
11. Zachęcam do lektury religijnej, która jest do nabycia na stolikach przy wyjściu z kaplicy.
 
12. Zaproszenie do udziału w warsztatach dla rodziców [pp. A. i R. Jarząbek].
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia i obchodzącym osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia polecając w modlitwach Bożej Opatrzności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  -  01.11.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Msze św. dziś dzisiaj – tak jak w niedzielę. 
2. Nabożeństwo (Procesja i Msza św.) na Cmentarzu w Zdrojach dzisiaj o g. 13.30. Podczas modlitwy na cmentarzu w Zdrojach będę sprawował Mszę św. w intencji zmarłych naszych parafian.
3. Jutro w poniedziałek – Dzień Zaduszny. Msza św. rano o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 18.00. Nabożeństwo wypominkowe z modlitwą za zmarłych o godz. 17.30 i tak później przez cały miesiąc listopad. Msza św. na Cmentarzu w Zdrojach o g. 16.00.
4. Nabożeństwo wypominkowe dla dzieci, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami w piątek o g. 17.00.
5. Kościół uczy nas, że każdego dnia od 01 – 08.11. możemy dostąpić odpustu zupełnego ofiarowanego za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem odpustu jest: bycie w stanie łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie Cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca św. Chciejmy korzystać z tej pobożnej praktyki Kościoła.
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek zapraszam na Godzinę Świętą o g. 17.00 z modlitwą o świętość kapłanów oraz w intencji zmarłych.
- w piątek odwiedziny chorych w domach z Komunią św. Po południu okazja do spowiedzi od g. 16.30, bardzo mocno proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o Spowiedzi i Komunii św. Wypominki dla dzieci z modlitwą za zmarłych o g. 17.00, dla dorosłych o g. 17.30 i Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu za nasze grzechy. 
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa za zmarłych o g. 17.00. Po Mszy św. wspólne oglądanie filmu.
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej Parafii scholę dziecięcą z Parafii w Chociwlu... Schola będzie nam towarzyszyć swoim śpiewem podczas Mszy św. o g. 10.00 i 11.30.
8. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone dzieciom medaliki.
9. Ogłoszenie dla rodziców. Poradnia Rodzinna przy naszej parafii organizuje warsztaty dla rodziców. Proponujemy 3 spotkania w soboty 14, 21 i 28 listopada o godz. 11.00. Więcej informacji podamy za tydzień, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
10. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przy okazji Wypominek, zostaną one przekazane na formację kleryków naszego Seminarium Zakonnego w Poznaniu  oraz na cele diecezjalne. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
11. Bóg zapłać ofiarodawcom za kwiaty wzdłuż alejki do kaplicy oraz Paniom, które je posadziły i posprzątały teren przed kaplicą. Dziękuję też Panom, którzy przez cały tydzień czuwali nad bezpieczeństwem naszej Kaplicy.
12. Zachęcam do lektury religijnej, która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu z kaplicy.
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
14. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim spoglądania w Niebo i podążania ku świętości oraz pamięci przed Panem o tych, którzy przed nami przeszli już do wieczności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  25.10.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przed nami ostatnie już w tym roku Nabożeństwa Różańcowe, na które serdecznie zapraszam o g. 17.30 (jutro o g. 8.30). Dla dzieci jeszcze we wtorek, środę i piątek o godz. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00.
 
2. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.) – radosne święto Kościoła, które przypomina nam o wszystkich zbawionych i o zaproszeniu wszystkich nas ludzi wierzących do udziału w świętości Pana Boga oraz w kolejny poniedziałek Wspomnienie Wiernych Zmarłych (02.11.) – modlitewna pamięć o zmarłych oczekujących w czyśćcu na wieczne zbawienie. Większość z nas wyruszy na cmentarze, by porządkować groby i modlić się za swoich zmarłych. Jest to wyraz nie tylko związku z tymi, którzy już odeszli, czy naszej kultury, ale niech będzie to także wyraz naszej wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności na spotkanie z Bogiem. Zanieśmy naszym zmarłym przede wszystkim dar ofiarowanej Mszy św., Komunii i dar modlitwy. Dopiero wtedy kwiaty i zapalone znicze będą miały wartość przed Bogiem.
W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszej kaplicy w porządku niedzielnym, także o g. 18.00. Tego dnia rozpoczniemy naszą modlitwę na Cmentarzu, dziękując Panu Bogu za świętych i prosząc o miłosierdzie Boże dla tych, którzy przebywają w czyśćcu. Wielu naszych zmarłych spoczywa na Cmentarzu w Zdrojach – Msze św. na tym Cmentarzu, przy krzyżu: o g. 11.00 oraz Procesja za zmarłych i uroczysta Msza św. o g. 13.30. Początek Procesji przy bramie Cmentarza. Zapraszam do udziału w tej modlitwie.
 
3. Pamiętając o zmarłych i polecając ich Bożemu miłosierdziu w naszych modlitwach, możemy wypisywać ich imiona na Wypominkach listopadowych, które są wyłożone na ławkach. W miesiącu listopadzie będziemy modlić się codziennie za zmarłych o g. 17.30 (w poniedziałki o g. 8.30) oraz podczas Mszy św. w poniedziałki. [W II i IV-tą niedzielę listopada będziemy modlić się modlitwą różańcową na Cmentarzu w Zdrojach a w III i V-tą przy naszej Kaplicy Cmentarnej o g. 15.00.] Wypominki proszę składać do przygotowanej skrzynki ustawionej z tyłu Kaplicy. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przy okazji Wypominek, zostaną one przekazane na formację kleryków naszego Seminarium Zakonnego w Poznaniu  oraz na cele diecezjalne. Podobnie jak przed rokiem na wszystkich kartkach są podane daty kiedy będziemy modlić się za zmarłych tam wypisanych. Zapraszam tego dnia do wspólnej modlitwy za swoich bliskich.
 
4. Kościół uczy nas, że każdego dnia od 01 – 08.11. możemy dostąpić odpustu zupełnego ofiarowanego tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem odpustu jest bycie w stanie łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie Cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca św. Chciejmy korzystać z tej pobożnej praktyki Kościoła.
 
5. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Informujemy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie zostaną odprawione o g. 9.00, 12.00 i 15.00. W tym dniu odbędzie się również procesja modlitewna w intencji zmarłych, która rozpocznie się przy Kaplicy Głównej bezpośrednio po Mszy św. o g. 12.00, której będzie przewodniczył Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga. Także w dniu 02.11. o g. 15.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy grobowcu kapłańskim zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych.
 
6. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w ostatnią niedzielę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wspierając innych wypełniamy Przykazanie: Miłości bliźniego. Dzisiaj zbiórka do puszek na cele misyjne kościoła.
 
7. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych i optymizmu płynącego z zaproszenia Pana Boga: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  18.10.2015 r.
Światowa Niedziela Misyjna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w całym Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który zaprasza nas do odnowienia świadomości misyjnego wymiaru Kościoła. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego – w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na cele misyjne Kościoła. Dzisiaj także przypada święto św. Łukasza Ewangelisty – Patrona służby zdrowia. W naszych modlitwach polecajmy wszystkich lekarzy, pielęgniarki – tych, którzy nas leczą dziękując za ich pracę i trud.
 
2. Nadal towarzyszy nam miesiąc modlitwy różańcowej, do której wzywa nas Matka Boża. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30, także i dzisiaj (w poniedziałek o g. 8.30).
 
3. W czwartek w liturgii wspominamy św. Jana Pawła II Papieża. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Wielkim Rodaku – dziękując Panu Bogu za jego pontyfikat i korzystając z jego wstawiennictwa. W czwartek przypada również rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski.
 
4. Zbliża się miesiąc listopad – poświęcony szczególnej pamięci modlitewnej w intencji naszych zmarłych. Pismo św. mówi, że „modlić się za zmarłych, to myśl święta i zbawienna”. Zachęcam do wypisywania imion zmarłych na Wypominkach listopadowych, które zostały wyłożone na ławkach. Podobnie jak w ub. latach tak i w tym roku kartki są na konkretne dni, w których będziemy modlili się za swoich zmarłych wypisanych na Wypominkach – niech będzie to zachętą, by tego dnia tu w kaplicy włączyć się osobiście wraz z rodziną w tę modlitwę. Na każdej kartce są więc wypisane konkretne 3 daty kiedy będą one odczytane – polecając w modlitwie Panu Bogu zmarłych. Wypominki będziemy składali do specjalnie przygotowanej skrzyneczki, która będzie wystawiona z tyłu kaplicy.
 
5. Młodzież zapraszam na duszpasterskie spotkania czwartkowe po Nabożeństwie.
 
6. W kinach można obejrzeć film pt. „Mama Tina”. Jest to film rekomendowany przez Komisję Wychowania Katolickiego w ramach projektu kinoteka katechety o historii kobiety, która uratowała 70 000 dzieci.
 
7. Jak ogłaszałem przed tygodniem – dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wesprzyjmy młodych ludzi pragnących się uczyć, zarazem budując w ten sposób św. Papieżowi żywy pomnik. 
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa Niedziela, Gość Niedzielny . Gorąco zachęcam do lektury.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych a Matka Boża Różańcowa niech otacza nas swoją opieką.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  11.10.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dziś obchodzimy XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny” – pochylając się nad sylwetką św. Papieża Jana Pawła II naszego wielkiego rodaka.  Niech ten dzień będzie okazją do dziękczynienia składanego Panu Bogu za świętość Jana Pawła II. Chciejmy nadal odkrywać – przybliżając sobie życiorys czy zastanawiając się nad nauczaniem, które nam pozostawił – jakim przykładem świętości jest dla każdego z nas. Za tydzień włączymy się również w zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia – budując w ten sposób Papieżowi żywy pomnik, wspierając tych którzy nie zawsze mają możliwości a pragną się uczyć. W piątek przypada 37. rocznica wyboru – zapraszam również na wspólną modlitwę.
 
2. W środę 14.10. - Dzień Nauczyciela. W swoich modlitwach pamiętajmy o naszych nauczycielach, którzy niegdyś przekazywali nam wiedzę, a szczególnie o swoich nauczycielach niech pamiętają najmłodsi: dzieci i młodzież. Msza św. w intencji nauczycieli z naszej szkoły z ich udziałem w czwartek o godz. 19.00. Serdecznie zapraszam.
 
3. W miesiącu październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej, do której zaprasza nas Matka Najświętsza. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek (wyjątkowo w tym tygodniu) o g. 18.30 a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30 [także i dzisiaj] a w poniedziałek o g. 8.30.
 
4. W czwartek będziemy obchodzić XII Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym zapraszam wszystkich przeżywających żałobę po stracie dziecka na wspólne Nabożeństwo Różańcowe, które odbędzie się na Cmentarzu Centralnym przy Pomniku Dziecka Utraconego (kwatera 80f, blisko wejścia od ul. Wierzbowej) o g. 16.00. My również będziemy modlili się w tej intencji podczas Nabożeństwa Różańcowego i Mszy św. wieczornej.
 
5. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy II gimnazjum przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania połączone z Nabożeństwem Różańcowym w czwartek – wyjątkowo o g. 18.30.
 
6. Młodzieży gimnazjalnej wszystkich poziomów i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.    
 
7. W najbliższy czwartek (III-ci mies.) dyżur w naszej parafialnej Poradni Rodzinnej. Zachęcam małżonków, rodziców – jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, wsparcia, wręcz pomocy w relacjach małżeńskich, sprawach wychowawczych – warto skorzystać. Dyżur od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
8. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prowadzone prace remontowe oraz za ofiary składane w kopertach na formację kleryków w Wyższych Seminariach Duchownych i wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności. Gorąco też chciałbym podziękować: p. Andrzejowi Kaczorowi, p. Romanowi Kryńskiemu i p. Zdzisławowi Muzyka za wykonaną pracę przy ociepleniu i elewacji ostatniego segmentu budynku – sali parafialnej i Biura oraz Panu, który umożliwił przywiezienie rusztowania. 
 
9. Przy wyjściu z kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
11. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych i wstawiennictwa świętych Patronów a Matka Boża Różańcowa niech otacza nas swoją opieką.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  04.10.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W miesiącu październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej, do której wzywa nas Matka Najświętsza. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 (dla kandydatów do Bierzmowania – obowiązkowe) a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30, także i dzisiaj (a w poniedziałek o g. 8.30).
 
2. Jutro w I poniedziałek miesiąca modlimy się za zmarłych polecanych w Wypominkach rocznych.
 
3. W środę wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i święto patronalne Wspólnoty Żywego Różańca. Msza św. o g. 18.00 a wcześniej o g. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Po Mszy św. Agapa wspólnoty Żywego Różańca w sali parafialnej – serdecznie zapraszamy.
 
4. Wszyscy modlący się na Różańcu niech czują się zaproszeni na Triduum Różańcowe, które odbędzie się od 09 – 11.10. (piątek – niedziela) w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym. Szczegółowy program znajduje się w gablocie przy wejściu do kaplicy.
 
5. W przyszłą niedzielę 11.10. będziemy obchodzić XV Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Ten dzień ma w nas ożywić pamięć osoby Papieża św. Jana Pawła II poprzez zwrócenie uwagi na Jego nauczanie i zachętę do czynienia dobra. Taką okazją jest choćby wsparcie młodych ludzi pragnących się uczyć a pochodzących ze środowisk ubogich. Tę zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia przeprowadzimy w niedzielę za dwa tygodnie tj. 18.10. po Mszach św.
 
6. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone dzieciom różańce.
 
7. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w czwartek o g. 19.00 po Nabożeństwie Różańcowym.
 
8. Zachęcam chłopców młodszych i starszych do włączenia się do grona ministrantów, którzy przy ołtarzu służą Panu Jezusowi. Wszystkich chętnych proszę o osobisty kontakt wraz z rodzicami ze mną. Zapraszam również dziewczynki do chórku dziecięcego – próby w sobotę o g. 11.00 w sali parafialnej. 
 
9. W czwartek po Nabożeństwie Różańcowym dla młodzieży o g. 19.00 wznawiamy nasze spotkania duszpasterskie – zapraszam więc wszystkich młodych ludzi, pragnących szukać tego co piękne i dobre do sali parafialnej na spotkanie.
 
10. W kinach można obejrzeć film pt. „Czy naprawdę wierzysz?” Jest to kolejne dzieło twórców ekranizacji „Bóg nie umarł” opowiadające o potędze wiary, sile nadziei i odwadze świadectwa.
 
11. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w kopertach na formację kleryków w Wyższych Seminariach Duchownych, te koperty można jeszcze zabrać są wyłożone na ławkach. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną.
 
12. W imieniu małej Marysi i jej rodziców dziękujemy za przynoszone zakrętki.
 
13. Przy wyjściu z kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
15. Niech rozpoczęty tydzień stanie się dla nas okazją do wielu dobrych wydarzeń w naszym życiu, solenizantom i jubilatom tygodnia przekazuję najlepsze życzenia i polecam w modlitwie różańcowej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  27.09.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro 28.09. zapraszam na Koronkę do Bożego Miłosierdzia w ramach VIII Międzynarodowej Akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana na ulicach miast świata. Chcemy wspólnie na całym świecie, w tej samej chwili modlić się o pokój na świecie i łaskę uniknięcia wojny. Jutro, u zbiegu ulic Srebrnej i Gradowej przy krzyżu o g. 15.00.
 
2. We wtorek przypada święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. To szczególni posłannicy Pana Boga do ludzi w ważnych sprawach. W naszych modlitwach polecajmy się często ich opiece. W piątek przypada wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Kościół naucza, że każdy z nas ma swojego Anioła stróża. Z ufnością polecajmy się także ich opiece.
 
3. W czwartek rozpoczynamy miesiąc październik, który w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. Niech będzie to dla nas wszystkich, dla całych rodzin okazja do wspólnej modlitwy różańcowej, czy to w kościele czy w naszych domach. Tak wiele zawdzięczamy naszej Matce i tak wiele chcielibyśmy Jej zawierzyć. Nabożeństwa Różańcowe każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30. Dzieci zapraszam na ich nabożeństwa - pierwsze w piątek o g. 17.00. Młodzież natomiast zapraszam we czwartki na g. 19.00. Kandydaci do Bierzmowania – obowiązkowo.
 
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od g. 17.00, Godzinę Świętą połączoną z Różańcem o g. 17.30 i Mszę św. 
- w piątek – odwiedziny chorych w domach z okazją do Spowiedzi i Najświętszym Sakramentem. Po południu okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30,  Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci o g. 17.00, dla dorosłych o g. 17.30 i Msza św. wynagradzająca za nasze grzechy. 
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa dla członków Żywego Różańca o g. 17.00 - gorąco zapraszam wszystkich tworzących tę wspólnotę. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o g. 18.00. Po Mszy św. zapraszam na pierwsze w tym roku wspólne oglądanie filmu. 
 
5. Z okazji święta św. Stanisława Kostki Patrona dzieci i młodzieży – Parafia Świętego Ducha w Zdrojach organizuje – Festyn dla dzieci, młodzieży i rodzin. W programie różne turnieje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, koncert młodzieżowej orkiestry dętej, promocja młodych talentów oraz wiele ciekawych atrakcji. Festyn odbędzie się w najbliższą sobotę 03.10. – rozpoczęcie Mszą św. w kościele w Zdrojach o g. 10.00 a od ok. g. 11 Festyn przy Zespole Szkół nr 1 w Zdrojach. Chcemy wybrać się tam razem... – zapraszam dzieci, młodzież, także rodziców, zbiórka tutaj przy kaplicy w sobotę o g. 8.50 i pojedziemy razem autobusem. Zabieramy bilety.
 
6. Wieczory Ewangelizacyjne prowadzone przez o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu w Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza na os. Bukowym w dn. 6 i 7.10. O g. 17.00 – Różaniec, o g. 18.00 – Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie.
 
7. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na organizację Światowych Dni Młodzieży. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
8. Zwyczajem lat ubiegłych na ławkach oraz na stoliku z tyłu kościoła zostały wyłożone koperty z prośbą o ofiary na utrzymanie Seminariów Duchownych: naszego zakonnego ale również i naszej Archidiecezji. Jak wiecie każda parafia ma takie zobowiązania. Formacja przyszłych pokoleń kapłanów to również nasza troska o Kościół i jego przyszłość. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary na ten cel oraz przed tygodniem na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu.
 
9. W przyszłą niedzielę zbieramy zakrętki dla Marysi.
 
10. Jak zawsze polecam lekturę prasy katolickiej jako formę własnej katechizacji.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na kolejny tydzień podejmowanych obowiązków - powierzajmy się opiece naszych Aniołów Stróżów, a w sposób szczególny Matce Najświętszej. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  20.09.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Kończymy dzisiaj przeżywany w Kościele Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Wszystkim którzy włączyli się w tę modlitwę – zwłaszcza dziadkom – serdecznie dziękuję. 
 
2. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin, polecajmy jego opiece nasze rodziny. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45, zachęcam do pisania osobistych próśb i podziękowań. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00.
 
3. W związku z przypadającą XXXI Ogólnopolską Pielgrzymką Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, ks. Arcybiskup Metropolita prosi by w przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach – w duchowej jedności z uczestnikami Pielgrzymki przeprowadzić odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszam więc wszystkich małżonków naszej Parafii, by w przyszłą niedzielę zechcieli przyjść na Mszę św. wspólnie byśmy podczas każdej Mszy św. mogli dokonać tego odnowienia złożonych przed laty ślubowań. To bardzo pomaga w budowaniu wzajemnej miłości małżeńskiej.
 
4. Zachęcam chłopców kl. IV-iej i starszych, także gimnazjalistów czy szkół ponadgimnazjalnych do włączenia się do grona ministrantów, którzy przy ołtarzu służą Panu Jezusowi. Wszystkich chętnych proszę o osobisty kontakt wraz z rodzicami ze mną. Zapraszam również dziewczynki do chórku dziecięcego – próby w sobotę o g. 11.00 w sali parafialnej. 
 
5. W sobotę 26.09. (podobnie jak w ub. roku) – już po święcie św. Stanisława Kostki – zapraszam dzieci i młodzież na wspólne wyjście do lasu (III Rajd św. Stanisława Kostki) oraz na ognisko. Zabieramy ze sobą jakieś napoje na drogę oraz chętnych rodziców lub dziadków. Spotkanie przy kaplicy i wyjście o g. 11.00.
 
6. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. Bóg zapłać za ofiary przed tygodniem na tacę remontowo-budowalaną, trwają aktualnie prace przy ociepleniu i elewacji oraz wewnątrz plebanii. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na organizację Światowych Dni Młodzieży. 
 
7. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia, obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej opiece. Na czas naszych codziennych zajęć niech dobry Bóg nam błogosławi.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  13.09.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” – będziemy każdego dnia otaczać modlitwą i przykładem dzieci i młodzież – w zatroskaniu o ich dobre uformowanie. Pamiętajmy, że nie ma piękniejszego i bardziej satysfakcjonującego celu w życiu (zwłaszcza dla rodziców, dziadków) – jak dobre uformowanie człowieka. Zapraszam każdego dnia na modlitwę w tej intencji podczas Mszy św. o g. 18.00.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na uroczyste błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla najmłodszych. To poświęcenie odbędzie się na Mszy św. dla dzieci o g. 11.30. Dziadków proszę jeszcze o przypomnienie, a dzieci wraz z rodzicami serdecznie zapraszam.
 
3. W poniedziałek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej racji Msza św. będzie nie rano ale wieczorem o g. 18.00. Po Mszy Nabożeństwo Adoracji Krzyża, które odprawimy wspólnie przy Krzyżu na skrzyżowaniu ulic Srebrnej i Gradowej. Pamiętajmy że na Krzyżu Chrystus oddał za nas swoje życie. Jako wyraz szacunku wobec tego szczególnego znaku naszej wiary chciejmy może przyozdobić krzyże w naszych domach. Jeśli ktoś chciałby – na zakończenie Mszy św. pobłogosławię przyniesione Krzyże.
 
4. W piątek przypada święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polski oraz Patrona dzieci i młodzieży. Tego dnia zapraszam wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami, wszystkich ministrantów na specjalne nabożeństwo ku czci św. Stanisława o g. 17.45 a po nim na Mszę św. podczas której w sposób szczególny będziemy wypraszać młodemu pokoleniu potrzebne łaski. Wcześniej od g. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji dzieci i młodzieży.
 
5. Pierwsze spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej kl. I, II i III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się w przyszłą niedzielę (III miesiąca) tj. 20.09. po Mszy św. o g. 11.30.
 
6. Dziewczynki, które chciałyby śpiewać w chórku dziecięcym (scholi) – gorąco do tego zachęcam i proszę o zgłoszenie z rodzicami. Zachęcam też chłopców do odważnego służenia Panu Jezusowi przy Ołtarzu. W najbliższą sobotę ministranci udają się na Dzień Skupienia LSO miasta Szczecina i całej Archidiecezji.
 
7. W najbliższy czwartek (III-ci mies.) dyżur w naszej parafialnej Poradni Rodzinnej. Zachęcam małżonków, rodziców – jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, wsparcia, wręcz pomocy w relacjach małżeńskich, sprawach wychowawczych – warto skorzystać. Jeśli jesteś smutny w małżeństwie i chciałbyś coś z tym zrobić, może Twoje dziecko źle się zachowuje – to oni służą poradą i swoim wolnym czasem. Dyżur od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
8. W najbliższym czasie planujemy w naszej sali parafialnej wraz z poradnią badania słuchu przeprowadzić bezpłatne badanie słuchu dla wszystkich chętnych oraz służyć pomocą w tych sprawach. Dzisiaj można zabrać ulotki dot. badania słuchu a w przyszłą niedzielę przekażę termin kiedy takie badania się odbędą. 
 
9. Z racji brzydkiej pogody, nie udało się w miniony piątek podjąć prac porządkowych na placu kościelnym i wokół niego – podejmiemy je w tym tygodniu. Osoby, który chciałyby pomóc proszę o osobisty kontakt. Dziękuję Panu, który wczoraj porządkował i obcinał żywopłoty. Bardzo też wszystkich proszę byśmy wspólnie dbali o czystość na naszym terenie.
 
10. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na rozpoczęte i planowane prace remontowe, które trwają już na plebanii. W tym tygodniu rozpoczną się też prace związane z ociepleniem i elewacją budynku tam gdzie jest Biuro i sala parafialna. W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu. 
 
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej...
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia, obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej opiece. A w tygodniu wychowania polecajmy w naszych modlitwach dzieci i młodzież.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  06.09.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w I-szy poniedziałek miesiąca, zapraszam na Mszę św. za zmarłych, których polecamy Panu Bogu w Wypominkach Rocznych o g. 9.00  a we wtorek przypada święto Narodzenia NMP.
 
2. Przygotowanie dzieci kl. II do I Spowiedzi i Komunii św. – pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi w II niedzielę września tj. za tydzień po Mszy św. dziecięcej o g. 11.30.
 
3. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej kl. I, II i III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się w kolejną niedzielę (III miesiąca) tj. 20.09. po Mszy św. o g. 11.30.
 
4. Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów dla najmłodszych – tych, którzy rozpoczęli w tym roku naukę w kl. „0” oraz kl. I (także tych, którzy dotychczas nie mają poświęconych) – w niedzielę 13.09. podczas Mszy św. dziecięcej o g. 11.30. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam!
 
5. Chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami proszę o zgłoszenie się w obecności rodziców. Podobnie dziewczynki, które chciałyby śpiewać w chórku dziecięcym (scholi) – wówczas przekażę potrzebne informacje. Zbiórka dla ministrantów w sobotę o g. 10.00, próba scholi w sobotę o g. 11.00.
 
6. Planowany na najbliższą sobotę rajd św. Stanisława Kostki, z racji wydarzeń w szkole oraz festynu przeniesiemy na sobotę 26.09. stąd więcej informacji przekażę w późniejszym czasie.
 
7. W sobotę nie będzie Mszy św. o g. 18.00, będzie tylko Msza św. ślubna o g. 17.00.
 
8. Chciałbym poprosić o pomoc w posprzątaniu terenu wokół naszych krzyży, te prace rozpoczniemy w piątek o g. 9.00.
 
9. Zachęcam jeszcze do udziału w Pielgrzymce przez Dolny Śląsk do Pragi od 27.09. do 01.10.br., cena 550 zł oraz informuję o planowanej Pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwietniu przyszłego roku.
 
10. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Trwają aktualnie prace remontowe na plebanii: zostały wymienione pozostałe okna oraz trwają prace instalacyjne. Został również zakupiony materiał na II etap ocieplenia i elewacji tzn. chodzi o pomieszczenia Biura Parafialnego oraz sali, planujemy te prace w najbliższym czasie rozpocząć.
 
11. W imieniu małej Marysi i jej rodziców dziękujemy za przynoszone zakrętki.
 
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. W tych dniach kiedy rozpoczynamy kolejny rok szkolny i formacyjny, jeszcze raz życzę wszystkim obfitych darów Ducha Świętego, wytrwałości i gorliwości w pracy, sił oraz bardzo wielu sukcesów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  30.08.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek 01.09. rozpoczynamy kolejny – Rok Szkolny i Duszpasterski 2015/2016. Życzę wszystkim, by ten kolejny rok pracy przyniósł wiele owoców związanych z naszym osobistym rozwojem a także naszego zbliżenia z Jezusem Chrystusem na drodze wiary. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego – na którą zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów we wtorek o g. 9.00 rano. Rodziców bardzo proszę o zaangażowanie aby dzieci i młodzież nowy rok szkolny rozpoczęły z Panem Bogiem podczas wspólnej modlitwy i pojednane w Sakramencie Spowiedzi. Okazja do Spowiedzi będzie codziennie przed wieczorną Mszą św., we wtorek od g. 8.30 a w I piątek miesiąca od g. 16.30.
 
2. We wtorek przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy modlitwie o tych, którzy często w tragiczny sposób oddali swoje życie w obronie Ojczyzny – polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu i módlmy się o pokój na świecie.
 
3. Przygotowanie dzieci kl. III do I Spowiedzi i Komunii św. – pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi, które zamierzają w przyszłym roku przystąpić do I Spowiedzi i Komunii św. w II niedzielę września tj. za dwa tygodnie 13.09. po Mszy św. dziecięcej o g. 11.30.
 
4. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej kl. I, II i III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się w kolejną niedzielę (III miesiąca) tj. 20.09. po Mszy św. o g. 11.30. 
 
5. Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów dla najmłodszych – tych, którzy idą w tym roku szkolnym do kl. „0” oraz kl. I (także tych, którzy dotychczas nie mają poświęconych) – w niedzielę 13.09. podczas Mszy św. dziecięcej o g. 11.30. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam!
 
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek zapraszam na adorację NS i Godzinę Świętą o g. 17.00 z modlitwą o świętość kapłanów oraz w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W sposób szczególny na tę modlitwę zapraszam ministrantów i ich rodziców, g. 17.30. 
- w piątek – odwiedziny chorych w domach z okazją do Spowiedzi i Komunią św. Po południu okazja do spowiedzi od g. 16.30, bardzo mocno proszę rodziców oraz dzieci, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi powakacyjnej oraz związanej z nowym rokiem szkolnym. Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 zakończona Nabożeństwem z Litanią do Serca Bożego i Mszą św. wynagradzającą za nasze grzechy.
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa dla członków Żywego Różańca o g. 17.00 - gorąco zapraszam wszystkich tworzących tę wspólnotę. Msza św. o g. 18.00. Na wspólne oglądanie ciekawych filmów zapraszam od października.
 
7. W sobotę – pierwsza powakacyjna zbiórka dla wszystkich ministrantów: starszych i młodszych oraz  kandydatów o g. 10.00. Wszystkich którzy chcieliby zostać kandydatami na ministrantów proszę o indywidualny kontakt wraz z rodzicami po Mszy św. (nawet dzisiaj). 
 
8. Schola dziecięca – pierwsza próba w sobotę o g. 11.00. Zapisy nowych dziewczynek, które bardzo zachęcam – indywidualnie. 
 
9. Już dziś zapraszam dzieci i młodzież na nasz III Rajd im. św. Stanisława Kostki, który odbędzie się w II-gą sobotę września tj. 12.09. Szczegóły w przyszłą niedzielę.
 
10. Jest płytka ze zdjęciami z wizyty w naszej Parafii ks. Władysława Dobrocia. Gdyby ktoś był zainteresowany proszę o zgłoszenie tego w zakrystii.
 
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu z kaplicy. Są tam również wyłożone różne ulotki i informacje – zachęcam do zabrania.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na czas rozpoczynającego się nowego Roku Formacyjnego i Szkolnego życzę wszystkim obfitych darów Ducha Świętego, wielu sił i nadziei, by czas ten zaowocował wieloma sukcesami i naszym rozwojem osobistym.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  23.08.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W środę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Będziemy modlić się za przyczyną naszej Pani i Królowej z Jasnej Góry podczas Mszy św. o g. 18.00 oraz odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. Tego dnia przypada patronalne święto jednej z naszych Róż Różańcowych, całą Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00.
 
2. Pielgrzymka szlakiem cysterskim przez Wrocław, Dolny Śląsk do Pragi. Wyjazd w niedzielę 27.09. powrót w czwartek 01.10. Cena 550 zł. Proszę o dokonywanie wpłaty. I druga do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Zachęcam do udziału a osoby chętne proszę o osobisty kontakt.
 
3. Komunikat Kurii Metropolitalnej: zapraszamy do udziału w uroczystościach z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które odbędą się w niedzielę 30.08.  przy Bramie Stoczni Szczecińskiej. Rozpoczęcie uroczystości nastąpi o g. 10.30, o g.  10.45 będzie miało miejsce przemówienie Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, o g. 11.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Po zakończeniu liturgii nastąpi złożenie kwiatów przez oficjalne delegacje.
 
4. Bóg zapłać za złożone w ub. niedzielę ofiary do puszek na KUL i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu.
 
5. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
6. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
7. Wszystkim nadal przebywającym na urlopach i wakacjach życzę pięknej pogody, dobrego odpoczynku i polecam opiece Pani Jasnogórskiej, by szczęśliwie mogli powrócić do swoich domów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  16.08.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. [Komunikat Kurii Metropolitalnej:] ks. Arcybiskup Metropolita zaprasza wszystkich do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, które odbędą się w  niedzielę 30.08. w Pyrzycach, w Parafii pw. NMP Bolesnej przy ul. Staromiejskiej. Prezentacja wieńców rozpocznie się o g. 14.00 a liturgia Mszy św. o g. 15.00. Ks. Arcybiskup zaprasza nas wszystkich, także mieszkańców miast: „aby wspólnie dziękować Bogu za pracę rolników i chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich i Bożego błogosławieństwa”. 
 
2. Planujemy Pielgrzymki: pod koniec września szlakiem cysterskim przez Wrocław, Dolny Śląsk do Pragi oraz druga do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Zachęcam do udziału a osoby chętne proszę o osobisty kontakt.
 
3. Bóg zapłać wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę zespołu CARITAS i przygotowali wyposażenie tornistrów w przybory szkolne. Teraz tornistry zostaną przekazane dzieciom z naszej parafii.
 
4. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia z tyłu kaplicy. Jest to jedna z form własnej katechizacji i rozwoju swojej wiary.
 
6. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
7. Nadal towarzyszy nam czas urlopowy i wakacyjny, wszystkim korzystającym z odpoczynku życzę dobrego, spokojnego czasu nabierania sił i pięknej pogody a wszystkim spełniającym swoje obowiązki wytrwałości i gorliwości. Solenizantom najbliższego tygodnia, oraz obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej Opatrzności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  09.08.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin  a w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki o g. 17.45 (zachęcam do pisania osobistych próśb i podziękowań do Matki Bożej). W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00. Do udziału w tych nabożeństwach i modlitwie serdecznie zapraszam.
 
2. W piątek przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i zakonnika – budujmy się jego przykładem miłości bliźniego. 
 
3. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej), to także święto państwowe – rocznica Cudu nad Wisłą, święto Wojska Polskiego. Msze św. o g. 8.00, 10.00, 11.30 i wieczorem o godz. 18.00. Jest to święto obowiązkowe – tzn. mamy obowiązek udziału we Mszy św. (nieobecność jest grzechem ciężkim.) W czasie każdej Mszy św. zostaną pobłogosławione wiązanki z ziół i kwiatów, owoców i wszelkich płodów ziemi. 
 
4. Pamiętajmy, że czas wakacji, urlopów – to także czas przeżywania swojej wiary i budowania więzi z Panem Bogiem. Nie zapominajmy o niedzielnej Mszy św. a może bądźmy też apostołami, którzy i przykładem i dobrym słowem zachęcą innych do udziału w Eucharystii. Czasem – podczas wakacji ludzie młodzi, dzieci niestety o tym zapominają. Wszystkich obecnych na miejscu zapraszam na codzienną Mszę św. byśmy wielbili Pana Boga i składali nasze dziękczynienie  za Tajemnicę odkupienia. Może właśnie kiedy życie płynie nieco wolniej – możemy znaleźć więcej czasu na modlitwę i spotkanie z Panem Bogiem.
 
5. Zachęcam też do ofiarowania Mszy św. w określonych intencjach. Najczęściej zamawiamy Msze św. w intencji zmarłych, ale przecież chcemy się także modlić za żywych. Msza św. jest piękną okazją do takiej modlitwy za bliskie nam osoby np. z okazji urodzin, imienin czy obchodzonych rocznic. Dla nas ludzi wierzących jest to chyba największy wyraz naszej życzliwości i troski o drugiego człowieka.
 
6. Planujemy Pielgrzymki: pod koniec września szlakiem cysterskim przez Wrocław, Dolny Śląsk do Pragi oraz druga do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Zachęcam do udziału a osoby chętne proszę o osobisty kontakt.
 
7. Osoby, które podjęły się uzupełnienia tornistrów o przybory szkolne dla dzieci, Caritas prosi o dostarczenie ich w najbliższą środę lub czwartek od g. 17.00 do 18.00 do sali parafialnej a najpóźniej w sobotę 15.08.
 
8. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na realizowane prace remontowe. W minionym tygodniu zostały wymienione pozostałe okna na plebanii, rozpoczął się remont części plebanii oraz remont kominów i studzienek.  Bóg zapłać za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności.
 
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Wszystkim pracującym i odpoczywającym oraz solenizantom i jubilatom tygodnia życzę obfitych łask Bożych oraz dobrej pogody i udanego wypoczynku.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  02.08.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczynający się w tym tygodniu miesiąc sierpień to w naszej Ojczyźnie miesiąc trzeźwości. Wielu podejmuje w tym czasie całkowitą abstynencję, wielu ogranicza spożywanie alkoholu – zachęcam do refleksji i osobistych decyzji, by w ten sposób także pomagać innym – mającym np. problem alkoholowy. To także miesiąc Pielgrzymek do Matki Bożej – może warto choćby rodzinnie wybrać się do któregoś z najbliżej położonych Sanktuariów Maryjnych, by dziękować Matce Bożej za otrzymane łaski czy powierzać Jej swoje życie.
 
2. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. za zmarłych, których polecamy Panu Bogu w Wypominkach Rocznych o g. 9.00. We wtorek wspominamy św. Jana Vianneya – Patrona Proboszczów.
 
3. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem i  I piątek miesiąca. 
- w czwartek zarazem święto Przemienienia Pańskiego, zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 17.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych;
- w piątek z racji na czas wakacyjny nie będzie odwiedzin chorych w domach z Komunią św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od g. 17.00 zakończona Litanią ku czci Serca Bożego. Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu o g. 18.00.
 
6. Planujemy Pielgrzymki: pod koniec września szlakiem cysterskim przez Wrocław, Dolny Śląsk do Pragi oraz druga do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Zachęcam do udziału a osoby chętne proszę o osobisty kontakt.
 
7. Piesza Pielgrzymka do Myśliborza. Papież Franciszek ogłosił, że w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczniemy w całym Kościele Święty Rok Miłosierdzia. Dlatego zapraszamy do udziału w Myśliborskiej Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina, która odbędzie się w dniach od 23 do 25.08.br. Udział w "rekolekcjach w drodze" niech stanie się okazją, aby przygotować się duchowo do obchodów Roku Miłosierdzia. Trwają zapisy na pielgrzymkę za pośrednictwem strony internetowej www.mysliborska.pl  Więcej informacji na tej stronie oraz na wywieszonych plakatach.
 
8. Przed tygodniem gościliśmy ks. Władysława Dobrocia, to było miłe spotkanie po wielu latach, pełne wrażeń i wzruszeń dla obu stron. Dziękuje Paniom, które przygotowały w tym celu salę parafialną oraz przyniosły ciasto.
 
9. Bóg zapłać Panom, którzy w tym tygodniu pracowali przy koszeniu trawy i sprzątaniu na placu kościelnym.
 
10. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
 
11. W imieniu małej Marysi i jej rodziców dziękujemy za przynoszone zakrętki.
 
12. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego, oraz Mszy św. i L’Osservatore Romano.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim nadal przebywającym na urlopach i wakacjach życzę pięknej pogody, dobrego odpoczynku i polecam Bożej Opatrzności, by szczęśliwie mogli odpoczywać i powrócić do swoich domów. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  26.07.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Wczoraj wspominaliśmy św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących a dzisiaj – na zakończenie Mszy św. pomodlimy się w intencji kierowców i nas wszystkich podróżujących oraz jeśli ktoś będzie sobie życzył pobłogosławię samochody, motory oraz ich Użytkowników. 
 
2. Dzisiaj liturgia wspomina św. Annę – babcię Pana Jezusa, jutro św. Joachima – ziemskiego dziadka, za ich przyczyną pamiętajmy w modlitwie o naszych dziadkach i tych żyjących i tych, którzy przeszli już do wieczności.
 
3. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin  a w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki o g. 18.45. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00. Do udziału w tych nabożeństwach i modlitwie serdecznie zapraszam.
 
4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszam wszystkich członków Żywego Różańca na zmianę Tajemnic Różańcowych połączoną z Modlitwą Różańcową o g. 17.00.
 
5. Zachęcam do udziału w planowanych Pielgrzymkach: pierwsza pod koniec września przez Wrocław, Dolny Śląsk – szlakiem cysterskim do Pragi. I druga do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Osoby chętne proszę o osobisty kontakt.
 
6. Dziękuję Panu Adamowi za koszenie trawy na terenie kościelnym w minionym tygodniu, równocześnie zwracam się z prośbą do panów o pomoc w dalszym koszeniu Było i ciepło i mokro, więc wszelkie trawy pięknie rosły a teren mamy dosyć duży.
 
7. Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na organizację Światowych Dni Młodzieży w naszej Archidiecezji.
 
8. W przyszłą niedzielę (I-szą miesiąca) można przynosić zakrętki – jako forma pomocy dla małej Marysi.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej – niech służy ona ubogacaniu i pogłębianiu swojej wiary. Obok tygodników jest jeszcze trochę innych materiałów na które warto zwrócić uwagę, zachęcam.  Są wyłożone na stoliku pod skarbonką.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia wraz z pamięcią w modlitwie, a odpoczywającym życzę dobrej pogody i owocnego nabierania sił.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  20.07.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W czwartek przypada święto św. Brygidy Zakonnicy – Patronki Europy a w sobotę św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących. 
 
2. W przyszłą niedzielę, z racji na przypadające w sobotę wspomnienie św. Krzysztofa Patrona kierowców i podróżujących – na zakończenie każdej Mszy św. pomodlimy się w intencji kierowców i podróżujących oraz poświęcę nowe ale także i używane samochody, motory czy rowery. Kierowców zachęcam do wsparcia polskich misjonarzy – informacja na plakacie w gablocie.
 
3. Również w przyszłą niedzielę będziemy gościć u nas byłego duszpasterza – ks. Władysława Dobrocia, znanego i często wspominanego. Ks. Władysław, dzisiaj duszpasterz Polaków we Francji będzie przewodniczył sumie o g. 10.00 a na spotkanie z nim, na wspomnienia przy dobrym cieście (o które także proszę) i kawie zapraszam bezpośrednio po Mszy św. do sali.
 
4. W najbliższych dniach wyrusza kolejna już – XXXI Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Polecajmy wszystkich pielgrzymów – którzy także modlą się w intencji całej archidiecezji – Bożej Opatrzności. Obok pielgrzymowania bezpośredniego istniej również możliwość duchowego pielgrzymowania. Więcej informacji na stronie internetowej Pielgrzymki www.szczecinska.pl i na ulotkach.
 
5. Przypominam i zachęcam do udziału w Pielgrzymce do Pragi przez Wrocław i Dolny Śląsk pod koniec września tego roku oraz o planowanej Pielgrzymce do Ziemi Świętej na wiosnę przyszłego roku (po Wielkanocy).
 
6. Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na zrealizowane czy planowane prace remontowo-budowlane. Każda choćby najdrobniejsza ofiara jest ważną częścią składającą się na całość – tym moja wdzięczność większa. Dziś zbiórka do puszek na organizację Światowych Dni Młodzieży w naszej Archidiecezji.
 
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia przy wyjściu z Kaplicy. Dzisiaj Niedziela, Gość Niedzielny i Msza św.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Modlitewnej pamięci polecam wszystkich solenizantów i jubilatów, a odpoczywającym życzę pięknej pogody, dużo uśmiechu i miłych wrażeń, by czas ten służył odpoczynkowi i nabieraniu sił.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  12.07.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin o g. 17.45. Polecajmy jego opiece nasze rodziny. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki, korzystajmy z Jej wstawiennictwa (zachęcam też do pisania osobistych intencji: próśb czy podziękowań). W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, chwili spędzonej na osobistym spotkaniu z Eucharystycznym Chrystusem, z którego możemy czerpać umocnienie na codzienność naszego życia – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
2. Jutro Msza św. wyjątkowo (z racji mojego wyjazdu na biwak z dziećmi) o g. 7.00. 
 
3. Również jutro – kolejna rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie, w 7. roku Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą Objawień. Jesteśmy zaproszeni do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym do wspólnej modlitwy. O g. 18.30 rozpocznie się tam Modlitwa Różańcowa i o g. 19.00 Msza św. Po Mszy św. Procesja ze świecami ulicami osiedla.
 
4. W tym tygodniu Biuro Parafialne będzie czynne tylko w środę w zwykłych godzinach (nie będzie czynne w poniedziałek i piątek).
 
5. Przypominam o Pielgrzymce pod koniec września przez Wrocław do Pragi i zachęcam do udziału. Dziś też po raz pierwszy ogłaszam i zachęcam do udziału w Pielgrzymce do Ziemi Świętej po Wielkanocy przyszłego roku. Osoby chętne proszę o osobisty kontakt a więcej informacji w najbliższym czasie.
 
6. Zespół CARITAS podejmuje akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Chcemy uzupełnić w przybory szkolne 9 tornistrów dla najmłodszych. Zachęcam do włączenia się do tej akcji, więcej informacji u pań przy stoliku przy wyjściu.
 
7. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności, za ofiary do puszek w ub. tygodniu. W związku ze zbliżającym się w przyszłym roku Światowym Dniem Młodzieży, także organizowanym w naszej Archidiecezji (spodziewane jest przyjęcie ok. 6 tys. młodych ludzi z zagranicy) raz na kwartał będzie zbiórka do puszek na ten właśnie cel. Pierwsza z nich odbędzie się w przyszłą niedzielę.
 
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia przy wyjściu z kaplicy. Oprócz tygodników jest jeszcze miesięcznik Msza św. i Dobre Nowiny (drugi numer) – pismo Caritasu, cena – 3 zł.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Przebywającym na urlopach i wakacjach życzę miłego odpoczynku i nabierania sił a wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  05.07.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. za zmarłych, których polecamy Panu Bogu w Wypominkach Rocznych.
 
2. W sobotę przypada święto św. Benedykta Op. Patrona Europy – zawierzajmy za jego przyczyną wszystkie sprawy jednoczącej się Europy a zwłaszcza troskę o zachowanie chrześcijańskich korzeni i wartości.
 
3. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin o g. 17.45. Polecajmy jego opiece nasze rodziny. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki, korzystajmy z Jej wstawiennictwa, zachęcam również do pisania osobistych intencji: podziękowań i próśb do Matki Bożej (kartki wyłożone są na stoliku). W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, chwili spędzonej na osobistym spotkaniu z Eucharystycznym Chrystusem, z którego możemy czerpać umocnienie na codzienność naszego życia – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
4. Można jeszcze zapisać się na biwak dla dzieci w Dominikowie. Odbędzie się on w dn. 13 – 18.07. Cena 300 zł/osoby. Zainteresowanych rodziców proszę o szybki kontakt. Jutro zebranie z rodzicami o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
4. Pielgrzymka szlakiem cysterskim przez Wrocław, Wambierzyce i Bardo Śląskie do Pragi, do Praskiego Dzieciątka Jezus – pod koniec 09.br. Nadal zachęcam do udziału.
 
6. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. 
 
7. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. W tym tygodniu powinny zostać wymienione a zamówione wcześniej okna w zakrystii i części plebanii. W kaplicy został ostatnio zrobiony stopień do prezbiterium oraz wyprany dywan i założony drugi wiatrak.
 
8. W imieniu małej Marysi i jej rodziców dziękujemy za przynoszone zakrętki.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej. Czas wakacyjny i urlopowy daje okazję do nadrobienia także różnych zaległości w tej dziedzinie. 
 
10. Intencje mszalna na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim obchodzącym swoje osobiste święta życzę wielu łask Bożych a odpoczywającym pięknej pogody i dobrego wypoczynku.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  28.06.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Pozostały nam ostatnie dni czerwca, na Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszam jeszcze dziś na g. 17.30, jutro na g. 8.30 i we wtorek na g. 17.30. Pamiętajmy, że Boże Serce jest Sercem pełnym miłosierdzia i ofiary, wzorem wszystkich naszych serc.
 
2. Jutro przypada uroczystość św. App Piotra i Pawła. Msza św. o g. 9.00, będzie zbierana taca, która z tego dnia zawsze przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej
 
3. W środę przypada wspomnienie św. Ottona bpa, Patrona naszej Archidiecezji a w piątek święto św. Tomasza Ap. – polecajmy się wstawiennictwu świętych patronów. 
 
4. W czwartek swoje patronalne święto będzie obchodzić Róża Różańcowa Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Całą Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00.
 
5. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem,  I piątek i I sobota miesiąca. - w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 17.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych;
- w piątek z racji na czas wakacyjny nie będzie odwiedzin chorych w domach z Komunią św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od g. 17.00 zakończona Litanią ku czci Serca Bożego. Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu o g. 18.00.
- w sobotę zapraszam wszystkich członków Żywego Różańca na zmianę Tajemnic Różańcowych połączoną z Modlitwą Różańcową o g. 17.00.
 
6. W imieniu ks. Proboszcza z Podjuch jeszcze raz zapraszam na uroczystość odpustową ku czci św. App Piotra i Pawła. Dzisiaj: Msza św. o g. 12.00 a Jarmark App. Piotra i Pawła od g. 10.00 do 20.00.
 
7. Można jeszcze zapisać się na biwak dla dzieci. Odbędzie się on w dn. 13 – 18.07. Cena 300 zł/osoby. Zainteresowanych rodziców proszę o szybki kontakt.
 
8. W imieniu Caritas Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. 
 
9. W przyszłą niedzielę (I-szą miesiaca) zbiórka zakrętek dla małej Marysi.
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej, jest Niedziela i Gość Niedzielny oraz Miłujcie się i Dobre Nowiny pismo Caritasu.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Rozpoczyna się czas urlopów i wakacji dla dzieci i młodzieży. Życzę by ten wolny czas był pełen miłych wrażeń, radości, nabierania sił, czynienia dobra oraz byśmy nie zapominali, że Pan Jezus zaprasza nas każdej niedzieli na Mszę św. Wszystkim, na ten czas życzę pięknej pogody, udanego odpoczynku i szczęśliwego powrotu a podejmującym obowiązki pracy, by umocnieni Bożymi darami wytrwale i gorliwie je wypełniali.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  21.06.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Trwa nadal miesiąc czerwiec – zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Niech udział w tych nabożeństwach będzie okazją do przebłagania za nasze grzechy i kształtowania serca na wzór Serca Bożego.
 
2. W środę obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o g. 18.00 wcześniej Nabożeństwo czerwcowe o g. 17.30.
 
3. W piątek – zakończenie Roku szkolnego i duszpasterskiego. Na Mszę św. dziękczynną za cały kończący się rok zapraszam wszystkie dzieci, młodzież gimnazjalną i szkół średnich wraz z rodzicami i nauczycielami na g. 9.00. Byłoby dobrze, by tego dnia móc przystąpić do Komunii św. dlatego okazja do spowiedzi w piątek od g. 8.30 rano a także w czwartek od g. 17.00.
 
4. Pielgrzymka szlakiem cysterskim przez Wrocław, Wambierzyce i Bardo Śląskie do Pragi, do Praskiego Dzieciątka Jezus – pod koniec 09.br. Nadal zachęcam do udziału.
 
5. Podobnie – biwak dla dzieci, nad jeziorem w Dominikowie, w dn. od 13 do 18.07. Cena ok. 300 zł. Zainteresowanych rodziców proszę o potwierdzenie wyjazdu dziecka lub o zapisy w najbliższy czwartek lub piątek.
 
6. Dzisiaj Caritas przeprowadza zbiórkę do puszek na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Bóg zapłać za wszystkie złożone na ten cel ofiary. 
 
7. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Na czas ostatniego tygodnia roku szkolnego życzę wszystkim wielu łask Bożych i sił a nade wszystko Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego. A solenizantom tego tygodnia – pośród nich jest bp senior Jan Gałecki – życzę opieki świętych Patronów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14.06.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przez cały miesiąc czerwiec – zapraszam na Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Niech udział w tych nabożeństwach będzie okazją do przebłagania za nasze grzechy i kształtowania serca na wzór Serca Bożego.
 
2. W miniony czwartek odbyło się zakończenie roku formacji dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Spośród uczniów kl. I i II Gimnazjum, którzy podjęli to przygotowanie przybyły dwie osoby, które pozytywnie ten rok zakończyły. Ale pytanie – gdzie są wszyscy pozostali? Prosiłem ich zresztą o przybycie z rodzicami...
 
3. Przypominam o Pielgrzymce szlakiem cysterskim przez Wrocław, Wambierzyce Śląskie, Bardo do Pragi, do Praskiego Dzieciątka Jezus – pod koniec 09.br. Chętne osoby mogą się już zapisywać.
 
4. Podobnie planuję biwak nad jeziorem dla dzieci od 13 – 18.07. Tutaj trzeba się już zapisywać, bowiem już niedługo wakacje.
 
5. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dziś ofiary na prace remontowe oraz plany związane z budową Groty. Niestety nie ma odpowiedniego murarza, który podjął by się tego dzieła stąd zwłoka w rozpoczęciu prac ale jesteśmy dobrej myśli. Dziękuję za wszystkie ofiary złożone w ostatnią niedzielę z przeznaczeniem na dzieło dziękczynienia oraz na Świątynię i Centrum Opatrzności Bożej powstające w Warszawie. 
 
6. W przyszłą niedzielę (podobnie jak w latach ubiegłych) Caritas przeprowadza zbiórkę do puszek na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Bóg zapłać za wszystkie złożone na ten cel ofiary.
 
7. Polecam lekturę prasy katolickiej, obok Niedzieli i Gościa Niedzielnego jest Miłujcie się i Msza św. oraz Dobre Nowiny.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
9. Na zakończenie wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa w kolejnym tygodniu naszych zajęć i obowiązków. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  10.05.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przez cały miesiąc maj – miesiąc Maryjny zapraszam na Nabożeństwo majowe, każdego dnia o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Dzieci zapraszam we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, młodzież natomiast zapraszam w czwartek o godz. 19.00.
 
2. Również we wszystkie środy maja zapraszam na wieczorne Nabożeństwo Majowe połączone z Apelem Jasnogórskim, na które będziemy się spotykali w miejscu powstania Groty dla Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich – i starszych ale także młodszych, którzy wcześniej są jeszcze w pracy, tych którzy wybierają się na majowy spacer czy przejażdżkę rowerową byśmy wspólnie zawierzali Matce Bożej nasze rodziny i nasze życie. Środa g. 20.30.
 
2. W środę 13.05. – inauguracja rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie w 7. roku Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą Objawień. Jesteśmy zaproszeni do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym do wspólnej modlitwy. O g. 18.30 rozpocznie się tam Nabożeństwo Majowe i o g. 19.00 uroczysta Msza św. którą sprawować będzie ks. bp Henryk. Po Mszy św. Procesja ze świecami ulicami osiedla.
 
3. W czwartek święto św. Macieja Ap. a w sobotę święto św. Andrzeja Boboli prezbitera i męczennika.
 
4. W piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego przygotowującą do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Niech ta Nowenna będzie wspólnym wołaniem o moc i światło Ducha Świętego dla nas ludzi wierzących. 
 
5. W piątek młodzież naszej Parafii przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w kościele św. App. Piotra i Pawła w Podjuchcach. Prośmy dla nich o dary i światło Ducha Świętego.
 
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 
7. W przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców o g. 11.30.
 
8. W tym tygodniu, w II-gi czwartek mies. po Nabożeństwie Majowym o g. 19.00 spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przypominam, że te spotkania są obowiązkowe dla osób chcących przystąpić do tego sakramentu.
 
9. Już dziś chciałbym ogłosić o planowanej Pielgrzymce szlakiem cysterskim przez  Wrocław, Wambierzyce Śląskie do Pragi – koniec 09.2015 r. Chętne osoby już mogą się zapisywać. Podobnie planuję biwak nad jeziorem dla dzieci w pierwszej połowie lipca. 
 
10. Zachęcam do złożenia podpisu pod ustawą o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw – znowu są zakusy by tę ustawę zliberalizować, potrzeba więc jasnego wyrażenia sprzeciwu wobec dopuszczalności aborcji.
 
11. Dzisiaj jeszcze spotkanie rady budowlanej o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
12. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary, przeznaczone na planowane prace remontowo-budowlane oraz za złożone przed tygodniem ofiary na rzecz formacji kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego.
 
13. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka przeprowadzona przez Caritas na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.
 
14. Bieżąca prasa do nabycia przy wyjściu z kaplicy, zachęcam do lektury religijnej.
 
15. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
16. Wszystkim solenizantom najbliższych dni i obchodzącym swoje święta, życzę wielu łask za przyczyną Matki Najświętszej. W naszych modlitwach pamiętajmy również o Ks. Abpie Metropolicie, który w sobotę obchodzi swoje imieniny.
 
17. Dzisiaj wybory w naszej Ojczyźnie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Zachęcam do udziału w wyborach, to także nasz obowiązek chrześcijański by uczestniczyć w życiu i brać odpowiedzialność za społeczność w której żyjemy, prośmy też o światło Ducha Świętego dla właściwego rozeznania.                                                                
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  03.05.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Gościmy dziś w naszej parafii kleryka Przemysława z naszego zakonnego seminarium z Poznania. Dziękujemy za wspólną modlitwę i dzielenie się Słowem. Kto chciałby wesprzeć materialnie Seminarium Księży Chrystusowców może to uczynić po Mszy św. – alumn Przemek będzie obecny przy wyjściu. Bóg zapłać za złożone ofiary. [materiały] Dziś jeszcze modlitwa o światło Ducha Świętego dla maturzystów – zapraszam na Nabożeństwo o g. 17.30 i Mszę św.
 
2. Przez cały miesiąc maj – miesiąc Maryjny zapraszam na Nabożeństwo majowe, każdego dnia o g. 17.30 (a w poniedziałek o g. 8.30). Dzieci zapraszam we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, młodzież natomiast zapraszam w czwartek o godz. 19.00.
 
3. Również we wszystkie środy maja zapraszam na wieczorne Nabożeństwo Majowe połączone z Apelem Jasnogórskim, na które będziemy się spotykali w miejscu powstania Groty dla Matki Bożej. To inicjatywa zespołu Caritas, zapraszamy wszystkich i starszych (nawet drugi raz) ale także młodszych, którzy wcześniej są jeszcze w pracy, tych którzy wybierają się na majowy spacer czy przejażdżkę rowerową byśmy wspólnie zawierzali Matce Bożej nasze rodziny i nasze życie. Środy g. 20.30.
 
4. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. o g. 9.00.
 
5. W środę święto świętych Filipa i Jakuba Apostołów, a w piątek uroczystość św. Stanisława Bpa i Męczennika głównego Patrona Polski. Msza św. o g. 18.00. Zapraszam do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
 
6. W piątek będą (przeniesione z I piątku) odwiedziny chory w domach z Komunią św.
 
7. W sobotę (po Mszy św.) zapraszam na wspólne oglądanie filmu: Wszystko o człowieku. To historia dwóch braci szukających odpowiedzi na pytania: kim jestem? Kim jest człowiek? Jaki jest sens ludzkiego życia? Dlaczego cierpimy?
 
8. W przyszłą niedzielę (II-gą mies.) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. oraz dla ich rodziców o g. 11.30 a zarazem wprowadzenie kandydatów w posługę ministrantów.
 
9. Również w przyszłą niedzielę spotkanie Rady budowlanej po Mszy św. wieczornej tj. o g. 19.00.
 
10. W środę 06.05. mija 70. rocznica odprawienia pierwszej Mszy Świętej w powojennym Szczecinie przez ks. Floriana Berlika, kapłana z Towarzystwa Chrystusowego. W związku z tym my Chrystusowcy wraz z ks. Arcybiskupem Metropolitą zapraszamy do udziału we Mszy św. dziękczynnej za 70 lat posługi Księży Chrystusowców w Szczecinie pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w środę o g. 12.00. 
 
11. W przyszłą niedzielę odbywają się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Lokal wyborczy dla osiedli Żydowce i Klucz mieści się w siedzibie Rady Osiedla na ul. Rymarskiej 46.
 
12. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Jak już ogłaszałem zostały zamówione okna – dotychczas nie wymienione na plebanii, w tej chwili przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych prac remontowych na plebanii.
 
13. Jeszcze do jutra włącznie można dostarczać elektrośmieci.
 
14. Polecam lekturę prasy katolickiej, jest Niedziela, Gość Niedzielny oraz Msza św.
 
15. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
16. Solenizantom najbliższego tygodnia, jubilatom życzę obfitości Łask Bożych a wszystkim byśmy zawierzając się opiece naszej Matki Królowej Polski swoim życiem naśladowali Jej wierność Panu Bogu.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  26.04.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, chciejmy w tych dniach pamiętać o modlitwie Kościoła: „by Pan posyłał robotników na żniwo swoje”. W przyszłą niedzielę będziemy gościć kleryka z naszego zakonnego seminarium z Poznania, który będzie razem z nami modlił się a po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę do puszki na kształcenie kleryków.
 
2. W środę przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej dziewicy i doktora Kościoła, Patronki Europy, zawierzajmy za jej przyczyną cały nasz kontynent.
 
3. W piątek rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe, każdego dnia o g. 17.30. Dzieci zapraszam wyjątkowo w tym tygodniu (w piątek) na nabożeństwo razem z dorosłymi też o g. 17.30.
 
4. W piątek także wspominamy w liturgii św. Józefa Rzemieślnika, modląc się zwłaszcza w intencji ludzi pozbawionych pracy i jej poszukujących. Na piątek – z racji na charakter tego dnia wolnego od pracy – została udzielona dyspensa od pokarmów mięsnych.
 
5. W sobotę liturgiczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z tej racji Msza św. rano o g. 9.00 i wieczorem o g. 18.00. 
 
6. Przyszła niedziela 03.05. obok przypadającej uroczystości Matki Bożej Królowej Polski to także święto Państwowe – rocznica uchwalenia ważnej w dziejach naszego narodu Konstytucji 3 Maja. Poprzez udekorowanie naszych domów flagą państwową chciejmy wyrazić nasz patriotyzm i związek z Ojczyzną.
 
7. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
- w piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach – odbędą się w kolejny piątek 08.05., o g. 17.00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nabożeństwem majowym
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa o g. 17.00 i o g. 17.30 Nabożeństwo majowe.
 
8. Zbliża się czas egzaminów maturalnych – wszystkich maturzystów z naszej Parafii zapraszam na wspólną modlitwę o światło Ducha Świętego dla nich na czas egzaminów w przyszłą niedzielę o g. 17.30. 
 
9. W środę 29.04. przypada 8. rocznica śmierci ś.p. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego, w piątek 01.05. – 5. rocznica śmierci ś.p. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego. Chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o zmarłych Pasterzach naszej Archidiecezji.
 
10. Komunikat Kurii Metropolitalnej: informujemy, że w ramach szczecińskich obchodów Święta Flagi Narodowej, 02.05., przy Pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach o g. 12.00, odbędą się modlitwy w intencji Ojczyzny, podobnie 03.03. w ramach obchodów rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. 
 
11. Zachęcam do włączenia się w akcję prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie, która organizuje zbiórkę tzw. elektrośmieci – jako forma pomocy humanitarnej w szkołach i szpitalach prowadzonych przez misjonarzy na całym świecie. Te niepotrzebne, zepsute urządzenia będzie można przez najbliższe dni (tylko do 04.05) dostarczyć tutaj pod kaplicę. W ten sposób oczyszczamy nasze najbliższe otoczenie z rzeczy już nie używanych, niepotrzebnych a zarazem włączymy się w pomoc dla innych. Przy drzwiach będą rozdawane stosowne ulotki.
 
12. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim solenizantom najbliższych dni i obchodzącym swoje święta, życzę wielu potrzebnych łask od Zmartwychwstałego Pana. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  19.04.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W rozpoczętym dziś Tygodniu Biblijnym, w tym roku pod hasłem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, chciejmy może choć jeden raz znaleźć chwilkę czasu na osobistą lekturę Pisma św., by Słowo, które kieruje do nas Pan Bóg, było żywym słowem, które czytamy rozważamy i przyjmujemy w naszym życiu a nie jedynie piękną Księgą, do której może w ogóle nie zaglądamy. Chciejmy może także odszukać posiadany egzemplarz Pisma św. i jeśli tak nie jest – znaleźć dla niego odpowiednie – godne miejsce w naszych domach. 
 
2. Dzisiaj jeszcze zachęcam do udziału w XIII Szczecińskim Marszu dla Życia – pod hasłem: Kobieta jest piękna. Manifestacja w obronie wartości życia ludzkiego wyruszy z Jasnych Błoni o g. 15.00 i przejdzie do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. podczas której będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich do udziału oraz do przyniesienia jednorazowych pieluszek dla dzieci w potrzebie, które będzie można złożyć przy figurze św. Jana Pawła II.
 
3. W czwartek przypada Uroczystość św. Wojciecha Bpa i Męczennika, głównego Patrona Polski. W sobotę święto św. Marka Ewangelisty. Msza św. o g. 18.00.
 
4. Zapraszając na Nowennę do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, którą odprawiamy w każdą środę o g. 17.45 zachęcam do pisania osobistych intencji – podziękowań i próśb, które później będą odczytywane podczas nabożeństwa. W ten sposób nie pozostajemy z naszymi intencjami sami ale modlić się będzie cała wspólnota Kościoła. Specjalnie przygotowane do tego kartki są wyłożone na stoliku przy drzwiach kaplicy. Serdecznie zachęcam.
 
5. Rocznica I Komunii św. dla dzieci z kl. III-ej odbędzie się 31.05. o godz. 11.30. W późniejszym terminie będę jeszcze o tym informował.
 
6. Przyszła niedziela – to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca zarazem Tydzień Modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Będziemy w tych  dniach chcieli pamiętać o modlitwie w tej szczególnej intencji. 
 
7. Bóg zapłać za złożone w ub. niedzielę ofiary na dzieła miłosierdzia prowadzone przez CARITAS. 
 
8. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzę wielu łask od Zmartwychwstałego Pana.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  -  12.04.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczynamy dziś 71. Tydzień Miłosierdzia w tym roku pod hasłem: Caritas dla rodziny. Celem tego tygodnia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służy także promocji pracy i wolontariatu na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz jest zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia. Bóg zapłać za wszystkie złożone dziś po Mszy św. ofiary do puszek na rzecz Caritas.  
 
2. W czwartek zapraszam na spotkanie formacyjne młodzież gimnazjalną ze wszystkich trzech poziomów, a więc z kl. I, II i III przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie obowiązkowe o g. 19.00 w Kaplicy.
 
3. W przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców o g. 11.30.
 
4.  Już w najbliższą niedzielę 19.04. o g. 15.00 z Jasnych Błoni wyruszy Szczeciński Marsz dla Życia (największy w Polsce) pod hasłem: Kobieta jest piękna. Manifestacja w obronie wartości życia ludzkiego przejdzie do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. podczas której będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich do udziału oraz do przyniesienia jednorazowych pieluszek dla dzieci w potrzebie, które będzie można złożyć przy figurze św. Jana Pawła II.
 
5. Za pośrednictwem Parafii: Miejska Komisja Wyborcza w Szczecinie informuje, iż w niedzielę, 26 kwietnia br., zostaną przeprowadzone wybory do Rad Osiedli Miasta Szczecina. Wybrane osoby przez najbliższe 4 lata będą reprezentować interesy mieszkańców, jako Radni Osiedlowi. Tego dnia na każdym z osiedli uruchomiony będzie jeden punkt wyborczy czynny w godzinach od 9.00 do 18.00. Informacje dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej: osiedla.szczecin.pl/, na obwieszczeniach lub w Urzędzie Miasta.
 
6. Bóg zapłać za wszystkie złożone dzisiaj ofiary na planowane dalsze prace remontowe oraz na budowę Groty dla Matki Bożej. Powstają pewne plany, niektóre rzeczy (jak okna) są już zamówione, także widoczna część prac – myślę już w najbliższym czasie będzie realizowana.
 
7. Dzisiaj jeszcze w imieniu ks. Proboszcza Parafii Świętego Ducha w Zdrojach zapraszam na koncert organowy. Po zakończonej gruntownej renowacji organów zbudowanych 120 lat temu przez szczecińskiego twórcę Barnima Grueneberga dzisiejszym koncertem na nowo organy będą rozbrzmiewać w tej pięknej świątyni. Koncert w wykonaniu organomistrza z Brukseli dziś o g. 19.30.
 
8. Polecam lekturę prasy katolickiej. [...]
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Wszystkim życzę pięknej świątecznej niedzieli i dobrego tygodnia – byśmy chcieli i potrafili nieść miłosierdzie drugiemu człowiekowi.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  -  05.04.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Do tych życzeń Ks. Arcybiskupa pragnę także dołączyć i moje – z głębi serca płynące życzenia: wszystkim Wam Drodzy Siostry i Bracia nasi Parafianie i Wam Szanowni Goście życzę obfitości łask i pokoju, które przynosi Zmartwychwstały Pan. Drodzy – przeżywajcie te piękne Święta w radości domowego ogniska, pośród najbliższych, niech Chrystus, który zmartwychwstał prowadzi Was z niewoli grzechu ku wolności, niech umacnia Waszą miłość małżeńską i rodzinną, niech umacnia na drogach życia i hojnie błogosławi – byście razem z Nim powstawali do nowego życia. Wszystkim radosnego Alleluja!
 
2. W tym radosnym dniu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii całego Triduum Paschalnego. Dziękuję mojego Współbratu kl. Przemysławowi za jego ogromne zaangażowanie, przygotowanie ministrantów, wszelką pomoc w prowadzeniu modlitwy, wszystko to – czym rzeczywiście służył swoją obecnością. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza i wszystkim osobom zaangażowanym w świętą Liturgię. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy w ostatnich dniach nie szczędzili swoich wysiłków przy odświętnym przygotowaniu naszej świątyni (przy przygotowaniu dekoracji i sprzątaniu, przy kwiatach). Wszystkim, którzy czynią to na co dzień i tym, którzy im pomagali składam serdeczne Bóg zapłać. Dzięki przygotowanej dekoracji – mogliśmy i nadal możemy, przeżywać najważniejsze Tajemnice naszej wiary. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty. 
 
3. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak zawsze tego dnia – ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
4. Trwa Oktawa Wielkanocy, zachęcam do Nowenny do Miłosierdzia Bożego – przygotowującej nas do (przyszłej) Niedzieli Miłosierdzia Bożego – którą będziemy odprawiać codziennie o g. 17.45. We wtorek będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych na Mszy św. o g. 18.00.
 
5. Oktawa Wielkanocy znosi piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
6. Na piątek po świętach zapowiadałem wizytę u chorych z Komunią św., niestety z przyczyn niezależnych ode mnie muszę ją przełożyć na kolejny piątek tj. 17.04.
 
7. W sobotę zapraszam całą wspólnotę Żywego Różańca na modlitwę różańcową o g. 17.00 i zmianę Tajemnic Różańcowych.
 
8. Przyszła niedziela – Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna 71. Tydzień Miłosierdzia, w tym roku pod hasłem: Caritas dla rodziny. Jest to czas refleksji nad powołaniem do posługi miłosierdzia, oraz wewnętrznej przemiany i jeszcze większego zaangażowania w pomoc ludziom potrzebującym. Z tej okazji w przyszłą niedzielę będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Caritas. Równocześnie kochani serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w Wielkim Poście odpowiadali na różne sposoby niosąc pomoc potrzebującym (dzieląc się ofiarami i żywnością). Bóg zapłać również całemu Zespołowi Caritas przy naszej Parafii.
 
9. Szczecińskie środowiska patriotyczne zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających Katastrofę Smoleńską, które odbędą się w piątek, 10.04. O g. 8.41 delegacje szczecińskich stowarzyszeń i organizacji złożą wiązanki kwiatów na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, a wieczorem o g. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich ofiar katastrofy. Bezpośrednio po Mszy św. z Katedry wyruszy Marsz Pamięci, który ulicami naszego miasta przejdzie na Pl. Ofiar Katynia.
 
10. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej, niech będzie ona pomocna w przeżywaniu tych najważniejszych naszych świąt.
 
11. Na te piękne świąteczne dni, życzę jeszcze raz Wszystkim radosnego, pełnego miłości w rodzinnej atmosferze - świętowania.
 
 
PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA I ŚWIĄT PASCHALNYCH
02.04. – 06.04.2015 r.
 
 
WIELKA ŚRODA  01.04.2015 r.
 
Spowiedź godz. 17.00 – 17.45
Msza święta o godz. 18.00,
Droga Krzyżowa o godz. 18.30
 
 
WIELKI CZWARTEK  02.04.2015 r.
 
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ z obrzędem
umywania nóg – godz. 18.00
 
Czuwanie modlitewne do godz. 22.00
 
Adoracja młodzieży – godz. 20.00 – 20.30
 
 
WIELKI PIĄTEK  03.04.2015 r.
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego   – g. 15.00
Nowenna do Miłosierdzia Bożego – g. 17.00
Droga Krzyżowa – godz. 17.30
 
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – godz. 18.00
 
Czuwanie modlitewne przy Grobie Pańskim do godz. 22.00
 
Adoracja młodzieży – godz. 20.00 – 20.30
Gorzkie Żale (III części) – godz. 21.00
 
 
WIELKA SOBOTA  04.04.2015 r.
 
CZUWANIE MODLITEWNE przy GROBIE PAŃSKIM – godz. 9.00 – 19.00
 
POŚWIĘCENIE POKARMÓW od godz. 09.00 – 13.00 o pełnych godzinach
 
Caritas rozprowadza świece i baranki wielkanocne – jako pomoc dla ubogich
 
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy świece) – godz. 19.00
 
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  05.04.2015 r.
 
REZUREKCJA – godz. 6.00
Msze święte: 10.00, 11.30 i 18.00
 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 06.04.2015 r.
 
Msze święte: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00
 
 
SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU
 
Wielki Wtorek: od godz. 17.00 – 17.45
Wielka Środa: od godz. 17.00 – 17.45
Wielki Czwartek: od godz. 17.00 – 17.45 i  po Liturgii
 Wielki Piątek: od godz. 10.00 – 11.00 i 16.00 – 17.00 oraz po liturgii
Wielka Sobota: od godz. 17.00 – 18.00
 
W czasie i po Liturgii Paschalnej nie będzie spowiedzi
 
 
ADORACJA
 
Modlitwa Ludu Bożego we wspólnocie parafialnej w czasie Triduum Paschalnego
 
Wielki Czwartek
 
20.00 – 20.30 – Młodzież
22.00 – zakończenie Adoracji
 
Wielki Piątek
10.00 – rozpoczęcie Adoracji
10.00 – 13.00 – Adoracja w ciszy
13.00 – 14.00 – Żywy Różaniec – IV Róża
14.00 – 15.00 – Żywy Różaniec – III Róża
15.00 – 16.00 – Żywy Różaniec – II Róża
16.00 – 17.00 – Żywy Różaniec – I Róża
17.00 – 17.30 – Adoracja w ciszy
 
20.00 – 20.30 – Młodzież
21.00 – 22.00 – Gorzkie Żale
 
Wielka Sobota
Adoracja przy Grobie Pańskim
09.00 – 14.00 – Adoracja w ramach poświęcenia pokarmów
11.00 – 11.30 – dzieci
14.00 – 15.00 – Żywy Różaniec – I Róża
15.00 – 16.00 – Żywy Różaniec – II Róża
16.00 – 17.00 – Żywy Różaniec – III Róża
17.00 – 18.00 – Żywy Różaniec – IV Róża
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  PALMOWA  -  29.03.215 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia – Pamiątki najważniejszych wydarzeń i Tajemnic naszej wiary. Chciejmy podczas zewnętrznych przygotowań do przeżywania świąt nie zagubić tego co najważniejsze. Dzisiaj zapraszam jeszcze na Marsz dla Jezusa po Mszy św. z udziałem dzieci ok. g. 12.15. Święte Triduum Paschalne – jest to najważniejszy czas w Liturgii Kościoła – rozpoczyna się już Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień Pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Wielka Sobota jest okazją do towarzyszenia naszą modlitwą Chrystusowi spoczywającemu w Grobie. Wieczorem zaś - Wigilią Paschalną rozpoczynamy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasze zaangażowanie w przeżywaniu Liturgii tych Wielkich Dni niech będzie wyrazem naszej wiary i jedności z Odkupicielem. Bardzo gorąco do udziału w Liturgii tych dni wszystkich zapraszam. Jako ostatni akcent naszego przygotowania do świąt Paschalnych – zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii w Wielką Środę. Msza św. o g. 18.00 a po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona przez poszczególne stany i grupy naszej Parafii.
 
2. Dzisiaj zapraszam również na nabożeństwo Gorzkich Żali na g. 17.00.
 
3. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi Świętej dzisiaj podczas Mszy św. do południa oraz we wtorek i środę od g. 17.00.
 
4. Święte Triduum Paschalne. 
 
- Wielki Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Adoracja młodzieży o g. 20.00. Spowiedź od g. 17.00 do 17.45  oraz po liturgii będzie jeszcze okazja do spowiedzi. 
- Wielki Piątek – Adoracja w Ciemnicy od g. 10.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: IV Róża – o g. 13.00, III Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00 i I Róża – o g. 16.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Droga Krzyżowa o g. 17.30 (bezpośrednio przed liturgią). Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 22.00. Młodzież zapraszam na swoją adorację o g. 20.00. Ostatnie Gorzkie Żale o g. 21.00. Spowiedź w Wielki Piątek rano od g. 10.00 do 11.00 oraz od g. 16.00 do 17.00 i po liturgii. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Tego dnia postarajmy się również ograniczyć oglądanie TV i słuchanie muzyki, aby ofiarując to wyrzeczenie cierpiącemu Chrystusowi głębiej przeżyć Pamiątkę śmierci naszego Pana.
- Wielka Sobota – Adoracja Chrystusa w Grobie od g. 9.00. Dzieci mają swoją adorację o g. 11.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: I Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00, III Róża – o g. 16.00 i IV Róża – o g. 17.00. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od g. 9.00 do g. 13.00 włącznie (zawsze o pełnej godzinie). Wszystkich parafian zapraszam do kościoła, by także chwilą swojej osobistej modlitwy i adoracji towarzyszyć Chrystusowi złożonemu w Grobie. Spowiedź od g. 17.00 do 18.00.
- Uroczysta Wigilia Paschalna rozpoczynająca się Obrzędem Światła, na którą przynosimy świece o g. 19.00. Na Procesję Rezurekcyjną i Uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 rano, potem powrócimy do naszych domów, by podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, w gronie rodzinnym dalej świętować Zmartwychwstanie Chrystusa. 
 
5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z racji na poranną Rezurekcję nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w niedziele. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Gorąco zapraszam wszystkich do licznego udziału w tych nabożeństwach – bo są to najważniejsze wydarzenia naszej wiary uobecniane w świętej Liturgii Wielkiego Tygodnia.
 
6. Biuro Parafialne czynne w Wielkim Tygodniu tylko jutro od g. 9.30 do 10.00.
 
7. Można jeszcze nabyć świece Caritas i chleb Caritas. Pamiętajmy, że w ten sposób podejmujemy wielkopostną jałmużnę służąc potrzebującym. Zabrane na początku Wielkiego Postu skarbonki Caritas – przyniesione zostawiamy na stoliku przed ołtarzem. Bóg zapłać za każdy dar naszego serca.
 
8. Jak zapowiadałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. będzie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
9. Jutro po Mszy św. będziemy sprzątali przedświątecznie naszą Kaplicę – wszystkich, którzy chcieliby i mogli w tym uczestniczyć bardzo gorąco proszę o pomoc. Jutro g. 9.30. Dziękuję Paniom i Panom, którzy wczoraj włączyli się w prace porządkowe na terenie kościelnym. 
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej – może ona być pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia.
 
11. Intencje mszalne na najbliższe dni.
 
12. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodych – młodzieży życzę, by przyjęli do swego serca Chrystusa – niech będzie dla Was najlepszym Przyjacielem i przewodnikiem na drogach życia a wszystkim Parafianom życzę bogatego duchowo przeżywania najbliższych dni – pamiątki największych wydarzeń naszej wiary.  
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  22.03.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Powoli zbliżamy się do końca czasu Wielkiego Postu, ważnego okresu w naszym życiu wiary. Czy już spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w Sakramencie Pokuty? Czy dotrzymujemy naszych wielkopostnych postanowień? Czy włączyliśmy się w wielkopostną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Takie pytania warto dziś sobie postawić.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. Pamiętajmy, że w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dla dzieci o g. 17.00 i dla młodzieży również o g. 18.30.
 
3. Dzisiejsza niedziela poprzedzająca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to w naszej Archidiecezji Dzień Modlitwy o Świętość Życia i zapoznania się czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – gorąco zachęcam; na stoliku z tyłu wyłożone są stosowne ulotki, proszę zabrać by móc zapoznać się bliżej z tematem. Wiele osób w ub. latach w naszej Parafii podjęło dzieło Duchowej Adopcji, podobnie uczynimy i w tym roku.
 
4. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień w Kościele obchodzimy jako Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. o g. 18.00. Wszystkie osoby pragnące w tym roku podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszam w środę na Mszę św. podczas której będą mogli złożyć swoje przyrzeczenia. Osoby składające przyrzeczenia proszone są o przyjście ze świecami.
 
5. Przyszła niedziela – to już Niedziela Palmowa (zwana także Niedzielą Męki Pańskiej) rozpoczynająca obrzędy Wielkiego Tygodnia. To pamiątka tryumfalnego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd błogosławieństwa Palm odbędzie się na początku każdej Mszy św. Podobnie jak przed rokiem na pamiątkę tych wydarzeń organizujemy Marsz dla Jezusa (będzie również Pan Jezus na osiołku). Zapraszam dzieci, młodzież i wszystkie katolickie rodziny. Marsz odbędzie się po Mszy św. z udziałem dzieci o g. 11.30. Dzieci i młodzież proszę, by (z pomocą rodziców, dziadków) przygotowały dla Pana Jezusa specjalne transparenty, sztandary, symbole czy znaki – mogą być duże serca mówiące o naszej miłości do Pana Jezusa. Można też przebrać się nawiązując do historii sprzed 2000 lat. Nie zapomnijmy również o Palmach. Na zakończenie Marszu rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą i największą wykonaną własnoręcznie palmę i symbol.
 
6. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową będziemy przeżywać Światowy Dzień Młodzieży. Zapraszam młodzież do udziału we Mszy św. o g. 11.30.
 
7. Jutro z racji Rekolekcji szkolnych Msza św. o g. 18.00. Podobnie w poniedziałek i środę nie będzie czynne Biuro Parafialne.
 
8. Od jutra do środy Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej – program został przekazany dzieciom i młodzieży w szkole. Dzieci najmłodsze od klasy „0” do III spotykają się o g. 8.30 i drugi raz o g. 15.00, dzieci z klas: IV do VI o g. 10.15 i po południu o g. 15.00 a młodzież gimnazjalna spotyka się o g. 12.00 i wieczorem o g. 19.00. Gorąco zachęcam też do tych spotkań popołudniowych i wieczornych. Bardzo proszę rodziców i dziadków o troskę by ich pociechy mogły dobrze i owocnie wykorzystać ten czas rekolekcji.
 
9. Zbliżają się święta, podejmujemy świąteczne i wiosenne porządki wokół naszych domów. Chciałbym byśmy również podjęli takie porządki na terenie kościelnym. Zapraszam więc wszystkich czujących, że kaplica i parafia jest nasza w najbliższą sobotę na g. 10.00 do przeprowadzenia takich prac.
 
10. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz Misji. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu. 
 
11. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcamy do lektury religijnej.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  15.03.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. Dzisiaj jeszcze Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
2. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa  Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła. Zapraszam na wieczorną Mszę św., w sposób szczególny panów: mężów i ojców, których św. Józef jest również wzorem i patronem – będziemy za jego przyczyną prosić o dobre wypełnianie swojego powołania.
 
3. Przypominam o spotkaniach formacyjnych dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy II i III Gimnazjum w czwartek (III-ci miesiąca) o g. 19.00. Obecność obowiązkowa!
 
4. Podobnie jak przed rokiem planuję katechezę przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych, gdyby były takie chętne osoby proszę o bezzwłoczny kontakt w celu ustalenia terminu.
 
5. W dwie ostatnie niedziele Wielkiego Postu tj. 22. i 29.03. będzie w naszej Parafii ks. Jan Cichy podczas Mszy św. do południa i będzie służył posługą w konfesjonale. 
 
6. W gablocie na zewnątrz jest plakat zachęcający do udziału w „Pchlim Targu” który będzie miał miejsce w Podjuchach w przyszłą niedzielę przy kościele (w tym jarmark dla dzieci). To akcja dobroczynna na pomoc dla dwuletniej Calineczki. Gorąco zachęcam do zapoznania się i udziału. 
 
7. Bóg zapłać wszystkim Paniom, które zaangażowały się w pomoc w przygotowaniu przyjęcia księży i braci chrystusowców podczas Dnia Skupienia, który miał u nas miejsce. Dziękuję również Panom, którzy w tym tygodniu prowadzili prace porządkowe na terenie kościelnym oraz sadzili drzewka przy alejce. 
 
8. Jak widać jest już odnowiona chrzcielnica – myślę, że  ona tutaj znajdzie swoje miejsce w naszej kaplicy, odebrałem też jeden z kielichów po przeprowadzonej renowacji – złoceniu, w przyszłą niedzielę podczas sumy dokonam pobłogosławienia tych przedmiotów. Dokonałem też pewnych zakupów naczyń na wyposażenie naszej sali parafialnej oraz zostały zamówione dotychczas nie wymienione okna w zakrystii i części plebanii. 
 
9. Caritas prowadzi akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne, chleb Caritas aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Zbierana jest również żywność.
 
10. Jak już ogłaszałem dzisiaj po Mszy św. będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej. 
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  08.03.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczęliśmy dzisiaj nasze Wielkopostne Rekolekcje – to czas, który daje nam Pan Bóg byśmy poprzez modlitwę i refleksję głębiej zanurzyli się w cierpienie, ofiarę i śmierć Chrystusa, w Tajemnicę Odkupienia człowieka; byśmy mogli dobrze przygotować się na Prawdę Zmartwychwstania. Warto – pośród wielu obowiązków codziennego dnia – znaleźć czas na udział w tych duchowych ćwiczeniach. Dobrym słowem zaprośmy może także naszych bliskich. Można jeszcze zabrać ulotkę o rekolekcjach dla siebie lub dla kogoś. Nauki Rekolekcyjne dziś podczas każdej Mszy św. a jutro, we wtorek i środę wieczorem o g. 18.00. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej tj. ok. g. 19.00 Nauka stanowa dla kobiet a we wtorek, także ok. g. 19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn. Okazja do Spowiedzi jutro, we wtorek i środę już od g. 17.00 oraz podczas Mszy św. rekolekcyjnych. Od g. 17.00 będzie również Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy a o g. 17.45 nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy. Rekolekcje prowadzi ks. Waldemar Grzelec SDB. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. 
 
2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
3. W piątek 13.03. przypada II-ga rocznica wyboru Papieża Franciszka. Dziękujmy Panu Bogu za jego pontyfikat.
 
4. W przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców o g. 11.30.
 
5. W tym tygodniu, w II-gi czwartek mies. o g. 19.00 spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Przypominam, że te spotkania są obowiązkowe dla osób chcących przystąpić do tego sakramentu.
 
6. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane dalsze prace remontowe oraz na budowę Groty dla Matki Bożej, mam nadzieję, że już w najbliższym czasie rozpoczniemy kolejny etap tych prac. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
7. Caritas rozpoczęła akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Trwa zbiórka żywności dla osób potrzebujących z naszej Parafii – także jeszcze przez kolejne niedziele. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne, chleb Caritas aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Dla nas to okazja podjęcia praktyki wielkopostnej jaką jest jałmużna. Biblia uczy nas, że to niezwykle skuteczny sposób zadośćuczynienia i wynagrodzenia za nasze grzechy.
 
8. W piątek w naszej kaplicy odbędzie się Dzień Skupienia dla księży i braci chrystusowców pracujących na Pomorzu zachodnim [...].
 
9. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. 
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Na czas dni Wielkopostnych Rekolekcji - życzymy wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego.               
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  01.03.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przeżywamy wczoraj i dziś w naszej wspólnocie Wizytację Kanoniczną ks. Biskupa. W modlitwach polecajmy Panu Bogu naszą Parafię oraz osobę ks. bpa Mariana Błażeja, prośmy o błogosławione owoce tej wizytacji, o umocnienie naszej wiary.
 
2. Dzisiejsza II-ga Niedziela Wielkiego Postu jest dniem modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym wielkim dziele Kościoła. W IV Niedzielę Wielkiego Postu odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
3. Czas Wielkiego Postu daje nam okazje do włączenia się w cierpienie i ofiarę Jezusa Chrystusa poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. 
 
4. Jutro będziemy modlić się na Mszy św. o g. 9.00 za zmarłych z Wypominek Rocznych.
 
5. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 17.00, o g. 17.30 Godzina Święta w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
- w piątek – do południa odwiedziny chorych w domach. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, Droga Krzyżowa dla dzieci o g. 17.00 i jeszcze okazja do spowiedzi.
- w sobotę nie będzie już zmiany Tajemnic Różańcowych (była wczoraj) ale zapraszam na Mszę św. a po Mszy na kolejny wspólnie oglądany film. Projekcję rozpoczniemy bezpośrednio po Mszy św.
 
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne w niedzielę podczas każdej Mszy św. W poniedziałek,  wtorek i środę Msza św. z nauką o g. 18.00. Od g. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej – nauka stanowa dla kobiet a we wtorek – nauka stanowa dla mężczyzn. Rekolekcje będzie głosił ks. Waldemar Grzelec – Salezjanin. Rekolekcje szkolne będą po V Niedzieli Wielkiego Postu. 
 
7. Przypominam o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy III Gimnazjum odbędzie się w czwartek o g. 19.00. Obecność obowiązkowa! 
 
8. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.  
 
9. Trwa zbiórka żywności – także przez kolejne niedziele – na pomoc osobom potrzebującym w naszej parafii.
 
8. Polecam lekturę prasy religijnej, która jest wyłożona z tyłu Kaplicy.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na przeżywany czas Wielkiego Postu - życzę wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego, bez którego nikt, ani nic nie jest mocne.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  22.02.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Czas Wielkiego Postu jest czasem przemiany i nawrócenia, czasem głębszej modlitwy i spotkania z cierpiącym Chrystusem. Dobrą okazją takiej modlitwy są nabożeństwa Pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30 i bardzo zachęcam do udziału w tym nabożeństwie.
 
2. Jak już było ogłaszane przed tygodniem w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się w naszej Parafii Wizytacja Kanoniczna ks. biskupa. Odbywa się ona wg przepisów Prawa Kanonicznego co 5 lat. Jej celem jest wyrażenie jedności Kościoła, jedności Pasterza diecezji – następcy Apostołów ze wspólnotą parafialną i zapoznanie się z bieżącym życiem naszej Parafii. W sobotę o g. 16.00 odbędzie się spotkanie ks. biskupa z przedstawicielami parafian, różnych wspólnot, i Rady Parafialnej, o g. 17.30 spotkanie i katecheza dla Żywego Różańca (proszę zelatorki o przekazanie tej informacji wszystkim Paniom) następnie Msza św. o g. 18.00. W niedzielę ks. biskup będzie podczas Mszy św. o g. 10.00 na uroczystej sumie i g. 11.30. Gorąco Kochani do udziału w tej modlitwie wszystkich zapraszam.
 
3. Można jeszcze złożyć swój podpis pod petycją wyrażającą nasz sprzeciw wobec dopuszczalnej sprzedaży tabletek „dzień po”, bowiem polski ład konstytucyjny chroni ludzkie życie od momentu zapłodnienia i chroni zdrowie polskich kobiet.
 
4. W przyszłą niedzielę „zakręcona akcja” – zbiórka nakrętek na pomoc dla małej Marysi. W imieniu rodziców i własnym Bóg zapłać Drodzy za Wasze zaangażowanie
 
5. Z tyłu kaplicy – przy konfesjonale jest skarbonka, do której można składać ofiary na Jałmużnę Wielkopostną (to jedna z praktyk tego okresu). Można też zabrać taką małą skarbonkę do domu (to wieloletnia praktyka, do której zachęca Caritas) – uczy nas ona ofiarnej miłości bliźniego czy rezygnacji z tego co sprawia przyjemność. Pod koniec Wielkiego Postu przyniesiemy te skarbonki jako dar naszych serc.
 
6. Parafialny Zespół Caritas od przyszłej niedzieli podejmuje zbiórkę żywności – to też forma pomocy wobec osób biedniejszych, chcemy zabezpieczyć takim osobom możliwość wyżywienia – można przynosić artykuły spożywcze (nie psujące się) i składać do przygotowanego kosza, podobna możliwość będzie w niektórych sklepach na terenie naszej parafii. 
 
7. Zachęcam do korzystania z bieżącej prasy religijnej, przy skarbonkach jest też kwartalnik Caritas opisujący działalność charytatywną CARITAS, warto zobaczyć na co przeznaczane są składane przez nas ofiary.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Bóg zapłać wszystkim za modlitwę w czasie mojej nieobecności, wiem, że ona była, wiem, że zachęcał do niej ks. Jan, dziękuję za życzliwe przyjęcie mojego zastępcy i wszystko co w tym czasie tutaj dobrego uczyniliście.
 
10. Wszystkim na czas przeżywania Wielkiego Postu, życzę wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego, by owocował on przemianą i nawróceniem w naszym życiu.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  15.02.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa. Wkroczymy wówczas w bardzo ważny okres liturgiczny jakim jest Wielki Post – czas modlitwy, przemiany i nawrócenia, czas jałmużny i postu – po to, by jeszcze pełniej uświadamiać sobie swój udział w Tajemnicy Odkupienia. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły tj. post ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia w tym jeden do syta) oraz wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych. Tego dnia chciejmy uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem – który ma być wyrazem naszej gotowości do podjęcia pokuty i nawrócenia. Msze św. w Środę Popielcową o g. 9.00 i po południu o g. 18.00 i 19.30. Dobrym zwyczajem w naszej katolickiej tradycji jest podejmowanie różnych postanowień i wyrzeczeń związanych z okresem Wielkiego Postu a będących wyrazem zadośćuczynienia Panu Bogu. Zdaniem wielu ojców duchownych jest to dobra droga dla człowieka, który pragnie autentycznej przemiany w swoim życiu.
 
2. W okresie Wielkiego Postu będziemy gromadzić się na Nabożeństwach Pasyjnych – rozważając mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św.), dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. W niedzielę natomiast zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00.
 
3. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej Spowiedzi wielkanocnej (mówią o tym Przykazania Kościelne). Potraktujmy bardzo poważnie to wymaganie wspólnoty Kościoła. Okazja do Spowiedzi codziennie przed Mszą św. 
 
4. W tym świętym czasie Wielkiego Postu możemy uzyskać Odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w Sakramencie Pojednania, jednak nie odpokutowane przez nas. Warunkiem uzyskania Odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca św. Odpust zupełny można uzyskać za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, nabożeństwie Gorzkich Żali bądź poprzez odprawienie Rekolekcji Wielkopostnych.
 
5. Już dziś pragnę poinformować, że w sobotę 28.02. i niedzielę 01.03. odbędzie się w naszej Parafii Wizytacja Kanoniczna ks. Biskupa, której celem jest wyrażenie jedności Kościoła, jedności Pasterza diecezji – następcy Apostołów ze wspólnotą parafialną i zapoznanie się z bieżącym życiem naszej Parafii. W sobotę odbędzie się spotkanie z przedstawicielami parafian i Rady Parafialnej oraz Żywym Różańcem a w niedzielę wspólna modlitwa podczas Mszy św. Już dziś serdecznie wszystkich do tej modlitwy zapraszam.
 
6.  W Środę Popielcową – Biuro Parafialne będzie nie czynne.
 
7. Poradnia Rodzinna – gdyby ktoś chciał skorzystać z pomocy, rozmowy w sprawach małżeńskich, rodzinnych czy wychowawczych. Dyżury – w każdy III-ci czwartek miesiąca (tj. najbliższy) od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
8. W tym tygodniu (w czwartek III-ci mies.) nie będzie spotkania dla kandydatów do Bierzmowania z kl. II i III Gimnazjum.
 
9. W sobotę zbiórka dla wszystkich ministrantów o g. 10.00. Obecność obowiązkowa. Próba scholi o g. 11.00. Także w sobotę spotkanie zespołu CARITAS o g. 10.00.
 
10. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – nawiązująca już do zbliżającego się okresu Wielkiego Postu, gorąco zachęcamy do jej lektury, może ona być pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na rozpoczynający się czas przemiany i nawrócenia, czas refleksji i głębszej przyjaźni z Bogiem życzymy wszystkim światła Ducha Świętego i gotowości do udziału w Tajemnicy Odkupienia. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
V  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  08.02.2105 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W środę 11.02. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Chorych. Pragniemy otoczyć naszą modlitwą wszystkie osoby chore, starsze. Zapraszam wszystkich chorych i wszystkich pragnących z racji wieku przyjąć Sakrament Chorych na Mszę św. o g. 18.00 w ich intencji oraz w intencji tych, którzy się nimi opiekują. Podczas Mszy św. zostanie udzielony ten Sakrament, który ma wzmocnić naszego ducha na chwile choroby i cierpienia. Proszę o pomoc osobom chorym i starszym, w dotarciu do kościoła w tym dniu. Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej o g. 17.45.
 
2. Z okazji Światowego Dnia Chorych – zespół CARITAS planuje odwiedzić osoby starsze, chore czy samotne w naszej Parafii przychodząc z dobrym słowem i zapewnieniem o pamięci i modlitwie. 
 
3. W sobotę wspominamy w liturgii świętych Cyryla Mnicha i Metodego biskupa – Patronów Europy, to zarazem dzień modlitw za narody słowiańskie – polecajmy w swoich modlitwach cały nasz kontynent. 
 
4. Msza św. inicjacyjna dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców, odbędzie się w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
5. W tym tygodniu (w czwartek II-gi mies.) nie będzie spotkania dla kandydatów do Bierzmowania z kl. I i III Gimnazjum.
 
6. Biuro Parafialne do 20.02. będzie czynne w nieco zmienionych godzinach. Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z informacją wywieszoną na drzwiach Biura. 
 
7. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe i budowlane oraz za ofiary na ogrzewanie kaplicy.
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – zachęcamy do jej lektury.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
10. Na najbliższe dni życzymy wszystkim wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  01.02.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w poniedziałek 02.02. przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa, Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej by przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Msza św. tylko wieczorem o g. 18.00. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną one poświęcone i przez cały rok – zwłaszcza w chwili trwogi i cierpienia – zapalone, będą przypominały nam o Jezusie, Światłości Narodów. Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez ślubowanie rad ewangelicznych. Wszystkie osoby zakonne ogarnijmy tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Taca zbierana tego dnia – będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych.
 
2. Także jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, będziemy modlić się za zmarłych z Wypominek Rocznych podczas Mszy św. o g. 18.00.
 
3. We wtorek wspomnienie św. Błażeja – będziemy modlić się by Pan Bóg zachował nas od chorób gardła. Na zakończenie Mszy św. specjalne błogosławieństwo. Nabożeństwo do św. Józefa – opiekuna rodzin o g. 17.45.
 
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej o g. 17.45. 
 
5. W czwartek przypada wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy. Tego dnia podczas Mszy św. będziemy modlić się o ochronę od wszelkich niebezpieczeństw a zwłaszcza klęski pożaru. Przynieśmy wodę i chleb, które zostaną uroczyście pobłogosławione.
 
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- W czwartek Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych o g. 17.30.
- W piątek – nie będzie odwiedzin chorych (były już przed tygodniem). Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 zakończona Nabożeństwem wynagradzającym Sercu Bożemu o g. 17.45. 
- W sobotę modlitwa różańcowa wspólnoty Żywego Różańca o g. 17.30 ze zmianą tajemnic różańcowych i o g. 18.00 Msza św.
 
7. Od jutra do 20.02. Biuro Parafialne będzie czynne w nieco zmienionych godzinach. Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z informacją wywieszoną na drzwiach Biura. 
 
8. Bóg zapłać Paniom i Panom za pomoc przy rozbieraniu dekoracji świątecznych i sprzątaniu kaplicy. 
 
9. Bóg zapłać za składane w kopertach ofiary na ogrzewanie kaplicy, koperty są jeszcze wyłożone na ławkach – można zabrać. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) taca remontowo-budowlana. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. 
 
10. Jest do nabycia bieżąca prasa Niedziela, Gość Niedzielny i Msza św. zachęcam do lektury religijnej.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
12. We wtorek swoje imieniny obchodzi ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o dostojnym solenizancie a wszystkim życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  25.01.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W tym tygodniu zakończę Odwiedziny Duszpasterskie – Kolędę w rodzinach naszych parafian. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za wszystkie życzliwe rozmowy i podpowiedzi, za świadectwo wiary i przynależności do Kościoła złożone wobec sąsiadów a także za składane wszystkie ofiary na rzecz naszej Parafii i Archidiecezji. Niech nasza modlitwa o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin i osób samotnych wyprasza zdroje łask przez cały rozpoczęty rok. Wszystkich, którzy nie mieli możliwości przyjąć Kolędy w swoich domach w wyznaczonych terminach a pragnęliby to uczynić – proszę o zgłoszenia. Kolęda uzupełniająca odbędzie się w środę 28.01. lub w dowolnie ustalonym terminie. Zgłoszenia w zakrystii, Biurze Parafialnym lub telefonicznie. Porządek Kolędy w najbliższych dniach jest następujący [patrz osobna kartka].
 
2. Jeszcze w tym tygodniu do środy nie będzie Mszy św. wieczornej o g. 18.00 w dni powszednie, natomiast będzie o g. 9.00 rano. Od czwartku Msza św. wieczorem o g. 18.00. Podobnie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek i środę w g. od 9.30 do 10.00 a w piątek już normalnie.
 
3. W środę będziemy rozbierać dekoracje świąteczne. Chętne osoby – panie i panów serdecznie proszę o pomoc na g. 19.00. 
 
4. Powstały w ostatnim czasie – Parafialny Zespół Caritas zaprasza Panie i Panów do udziału w spacerach (dla podtrzymanie właściwej kondycji zdrowotnej ) – pierwszy taki spacer w najbliższy piątek, zbiórka przy kaplicy o g. 11.00. Wspólny spacer zaplanowany jest na 2 godz. (Jeśli ktoś posiada, zabieramy ze sobą kijki).
 
5. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ub. niedzielę ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 
6. W okresie zimowym – zwyczajem lat minionych, chciałbym poprosić o złożenie ofiar na ogrzewanie naszej Kaplicy. W związku z tym na ławkach zostały wyłożone koperty, które można zabrać a za założone następnie ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać. 
 
7. Jest do nabycia bieżąca prasa religijna (Niedziela, Gość Niedzielny, nowe numery miesięcznika Msza św. oraz L’Osservatore Romano dziś także Mały Gość Niedzielny dla dzieci z nową płytą Arki Noego) – gorąco zachęcam do lektury.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Na dalsze dni naszego życia, na czas Odwiedzin Duszpasterskich życzę wszystkim wielu łask Bożych, sił i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II  NIEDZIELA  ZWYKŁA  - 18.01.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W tych dniach Kościół podejmuje modlitwę wraz z innymi wyznaniami o jedność chrześcijan. Pamiętajmy także w swoich osobistych modlitwach o tym ważnym problemie. Szczegółowy program modlitw różnych wyznań zamieszczony jest na plakacie w gablocie na zewnątrz kaplicy.
 
2. Nadal trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie spotkania pełne życzliwości i troski o życie religijne rodzin, naszej parafii i pewnych zamierzeniach na przyszłość. Równocześnie już dzisiaj z całego serca dziękuję za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii i jej zobowiązań przy okazji Kolędy. Porządek Kolędy w najbliższych dniach jest następujący [patrz osobna kartka].
 
3. W okresie kolędowym w dni powszednie nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
4. W środę przypada Dzień Babci. Serdecznie zapraszam wszystkie babcie i dziadków na Mszę św. o g. 9.00, podczas której będziemy w szczególny sposób modlić się w Waszej intencji, na zakończenie udzielę specjalnego błogosławieństwa. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie przy kawie, herbacie i dobrym ciastku do sali parafialnej.
 
5. W piątek (23.01.) będą odwiedziny chorych w domach z Komunią św. – będzie to wizyta za I piątek miesiąca lutego. 
 
6. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj w całej Polsce ma miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
7. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Wszystkim – na ten najbliższy czas (a nauczycielom, dzieciom i młodzieży na czas rozpoczynających się ferii) życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  -  CHRZTU  PAŃSKIEGO  -  11.01.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej szkoły – po Mszy św. o g. 11.30
 
2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będziemy go przeżywać pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: <Daj mi pić!>”. Szczegółowy program modlitw różnych wyznań zamieszczony jest na plakacie w gablocie na zewnątrz kaplicy. Pamiętajmy także w osobistych modlitwach o potrzebie jedności wszystkich chrześcijan.
 
3. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za spotkania pełne życzliwości i troski o własne życie religijne oraz życie parafii. Niech w każdym domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem, krzyż, Pismo św., zapalone świece oraz woda święcona. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty od religii. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej, różnych planach na przyszłość i o naszych codziennych sprawach. Niech to spotkanie będzie świętem całej rodziny. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący [patrz osobna kartka].
 
4. W okresie kolędowym nie ma w dni powszednie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
5. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
6. Przypominam o istnieniu przy naszej Parafii Poradni Rodzinnej. Pani Ania i Pan Romek (nasi parafianie) chcą pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Jeśli jesteś smutny w małżeństwie i chciałbyś coś z tym zrobić, może Twoje dziecko źle się zachowuje – to oni służą poradą i swoim wolnym czasem. Dyżur w najbliższy czwartek (III-ci miesiąca) od g. 18.30 do 19.30 w Biurze Parafialnym.
 
7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w święto Trzech Króli na Krajowy Fundusz Misyjny. W imieniu Caritas dziękuję również za ofiary złożone za kredę i kadzidło z przeznaczeniem na dzieła miłosierdzia w naszej Parafii. Bóg zapłać również za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności.
 
8. W przyszłą niedzielę w całej Polsce będzie miała miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Przez wiele lat Kościół w Polsce był również wspierany w taki sposób.
 
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Na czas naszych Kolędowych spotkań życzę Wszystkim dużo pokoju, radości oraz wszelkiego dobra ubogaconego Bożym błogosławieństwem.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  II  NIEDZIELA  
W OKRESIE  BOŻEGO  NARODZENIA  -  04.01.2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w I-szy poniedziałek miesiąca – Msza św. za zmarłych z Wypominek Rocznych o g. 9.00.
 
2. We wtorek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe – teraz gdy jest to dzień wolny od pracy i szkoły mamy obowiązek udziału we Mszy św. (Nieobecność jest grzechem ciężkim.) Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak co roku tego dnia chcemy modlić się w intencji dzieł misyjnych na całym świecie a także w tym dniu będą zbierane do puszek ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Caritas będzie rozprowadzać kredę i kadzidło (zebrane ofiary będą służyć dziełom miłosierdzia w naszej Parafii).
 
3. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i czas poświęcony na wspólną modlitwę i rozmowę. Niech w każdym domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem, krzyż, Pismo św., zapalone świece oraz woda święcona, którą można zaczerpnąć przy bocznym wyjściu z kaplicy. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej, różnych planach na przyszłość i o naszych codziennych sprawach. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący [patrz osobna kartka].
 
4. W okresie kolędowym nie ma w dni powszednie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 - 10.00.
 
5. W przyszłą niedzielę – Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej szkoły – po Mszy św. o godz. 11.30. Serdecznie Drodzy zapraszam do obejrzenia.
 
6. Także w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30, po Mszy św. wspólnie będziemy uczestniczyli w Jasełkach.
 
7. We wtorek – w imieniu organizatorów – zapraszam wszystkich a zwłaszcza dzieci z rodzicami na V już Szczeciński Orszak Trzech Króli (uliczne Jasełka). który wyruszy o godz. 12.00 z Pl. Armii Krajowej i będzie zmierzać Al. Papieża Jana Pawła II na Pl. Orła Białego, gdzie „Trzej Królowie” złożą pokłon Dzieciątku Jezus.
 
8. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim życzę by ten czas początku Nowego Roku i czas odwiedzin kolędowych, był czasem pełnym pokoju i radości oraz głębokiej nadziei i optymizmu.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY  -  28.12.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W środę kończymy rok 2014. Chcemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro jakie było naszym udziałem w minionym roku oraz przepraszać za grzechy i zaniedbania. Zapraszam na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o g. 17.30 a następnie na Mszę św. o g. 18.00.
 
2. 01.01. w Nowy Rok obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (święto obowiązkowe). Chciejmy na progu Nowego Roku za przyczyną Matki Najświętszej zawierzać dobremu Bogu wszystko to co przed nami. Msze św. będą sprawowane tak jak w niedziele z wyjątkiem, że nie będzie Mszy św. o g. 8.00. Ten dzień to także światowy Dzień Modlitw o pokój – tak bardzo wciąż nam  potrzebny.
 
3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca – z racji Kolędy – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od g. 8.30 i o g. 9.00 Msza św. zakończona Nabożeństwem ku czci Serca Bożego. W piątek nie będę odwiedzał chorych z Komunią św. W I-szą sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych wraz z modlitwą Różańcową o g. 8.00 i Msza św. o g. 9.00.
 
4. Jutro w poniedziałek rozpocznę Wizytę Duszpasterską zwaną Kolędą w domach naszych parafian. Niech będzie to wspólne święto całej rodziny i okazja do modlitwy w naszym domu. Na czas wspólnej modlitwy przygotujmy krzyż i lichtarze ze świecami na stole przykrytym białym obrusem. Do pokropienia potrzebna jest woda święcona - którą można zaczerpnąć przy wyjściu z kaplicy - i kropidło. Obok można położyć Księgę Pisma św. na znak naszej gotowości do słuchania Słowa Bożego. Kolęda to publiczne wyznanie wiary i znak łączności ze wspólnotą parafialną. Ofiary składane z tej okazji służą potrzebą Parafii oraz zostaną przekazane na utrzymanie Seminarium Arcybiskupiego w Szczecinie i naszego Zakonnego w Poznaniu oraz na utrzymanie centralnych instytucji Archidiecezji. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej i o naszych codziennych sprawach. Kolędę będę rozpoczynał w dni powszednie ok. g. 16.00 a w soboty i niedziele ok. g. 15.00. Porządek kolędy jest następujący [patrz osobna zakładka].
 
6. W okresie kolędowym nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
7. Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego w towarzystwie Chórów Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium” i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Koncert odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie 01.01. o g. 19.00.
 
8. Komunikat Kurii Metropolitalnej: we wtorek, 6 stycznia 2015 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) odbędzie się V Szczeciński Orszak Trzech Króli (uliczne Jasełka), który wyruszy o godz. 12.00 z Placu Armii Krajowej i będzie zmierzać Aleją Papieża Jana Pawła II na Plac Orła Białego, gdzie „Trzej Królowie” złożą pokłon Dzieciątku Jezus. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, a szczególnie rodziców z dziećmi.
 
9. Moi Drodzy – w tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg naszej Żywej Szopki oraz w jakikolwiek sposób czuły się związane z tą ideą. Jak było widać, mimo nie sprzyjającej pogody w I-szy dzień świąt Żywa Szopka sprawiła nam wszystkim wielką radość, przybyło bardzo wielu ludzi z całego miasta, także spoza by w niej uczestniczyć. Myślę też, że było wielu parafian i jak słyszałem wielu osobom bardzo się podobało. To wielka radość dla nas wszystkich. Naszym zamysłem – było i wciąż jest, ożywienie zaangażowania naszych parafian i pokazania sobie, że potrafimy także i tu czynić piękne rzeczy – trzeba powiedzieć, że to wszystko się udało. W tym roku były dwie takie Żywe Szopki w całym mieście, jedna organizowana przez pewnie jeszcze największą parafię Szczecina, a druga nasza przez jedną z najmniejszych parafii – to wielka nasza radość i ogromne Bóg zapłać wszystkim, którzy sprawili, że Żywa Szopka mogła być kontynuowana. Wszystkich, którzy czują się związani z jej przygotowaniem zapraszam na spotkanie podsumowujące – dziś o g. 19.00 w sali parafialnej. Osoby, które robiły zdjęcia i chciałyby się nimi podzielić prosimy o przesłanie na adres mailowy parafii (jest podany na stronie).
 
10. Zbiórka nakrętek dla małej Marysi – za tydzień, w I-szą niedzielę miesiąca.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. W uroczystość Świętej Rodziny – życzę wszystkim wielu łask, opieki Świętej Rodziny i radosnego, pełnego pokoju i życzliwości świętowania w gronie rodziny i osób bliskich.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  NARODZENIA  -  25.12.2104 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Życzenia świąteczne Ks. Arcybiskupa Metropolity.
 
2. Do tych życzeń pragnę także dołączyć moje życzenia, które kieruję do wszystkich parafian: wszystkich rodzin, osób samotnych, starszych i chorych, do ludzi młodych, do naszej młodzieży i dzieci, wszystkich naszych Gości – by Nowonarodzony Chrystus obdarzał Was wszystkich swoimi darami, by hojnie Wam błogosławił, życzę byście byli narzędziami w rękach Pana Boga, poprzez których Bóg będzie przychodził do drugiego człowieka objawiając mu swoją miłość, pokój i dobro.
 
3. Słowa wdzięczności chciałbym dzisiaj skierować do tych Pań, które przez cały rok troszczą się o czystość i wystrój naszej świątyni. Niech ta praca wyprosi u Bożej Dzieciny potrzebne łaski i błogosławieństwo. Dziękuje także wszystkim, Paniom i Panom, którzy w tym roku przyczynili się do przygotowania tej pięknej dekoracji świątecznej. Dziękuję w sposób szczególny wszystkim, którzy włączyli się do powstania naszej Żywej Szopki – wszystkiego co tam na zewnątrz przypomina nam wydarzenia sprzed 2000 lat.
 
4. Msze św. w dni świąteczne tak jak w niedziele. 
 
5. Odwiedziny duszpasterskie – rozpocznę w poniedziałek. Porządek Kolędy podam w najbliższą niedzielę.
 
6. W drugi dzień świąt, który wypada w piątek – z racji na uroczystość Bożego Narodzenia nie obowiązuje  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę przypada święto św. Jana Ewangelisty i Apostoła. Tego dnia uroczyście poświęcę wino mszalne. Obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy św. wieczornej. 
 
7. Moi Drodzy – zapraszam do oglądania i udziału w Żywej Szopce. Zwierzęta można oglądać przez oba dni świąteczne, dzisiaj o g. 13.00 życzeniami świątecznymi rozpoczniemy Koncert Kolęd a o g. 19.00 wspólne kolędowanie przy ognisku. Jutro także o g. 13.00 rozpoczęcie Koncertu kolęd. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 
8. Jutrzejsza taca przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
9. Zachęcam jeszcze do lektury prasy katolickiej. Jest jeszcze Gość Niedzielny a w nim wiele ciekawych artykułów związanych z przeżywanymi świętami. Niech ta lektura pomaga nam w duchowym przeżywaniu tych dni.
 
10. Wszystkim życzę dzisiaj – miłego, w radosnej rodzinnej atmosferze świętowania i przeżywania Tajemnicy Narodzenia Jezusa Chrystusa.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  21.09.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Kończymy dzisiaj przeżywany w Kościele Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Wszystkim którzy włączyli się w tę modlitwę – zwłaszcza dziadkom – serdecznie dziękuję. 
 
2. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin, polecajmy jego opiece nasze rodziny. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00.
 
3. W związku z przypadającą XXX Ogólnopolską Pielgrzymką Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, ks. Arcybiskup Metropolita prosi by w przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach – w duchowej jedności z uczestnikami Pielgrzymki przeprowadzić odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszam więc wszystkich małżonków naszej Parafii, by w przyszłą niedzielę zechcieli przyjść na Mszę św. wspólnie byśmy podczas każdej Mszy św. mogli dokonać tego odnowienia złożonych przed laty ślubowań. To bardzo pomaga w budowaniu wzajemnej miłości małżeńskiej.
 
4. Również w przyszłą niedzielę 28.09. o g. 15.00 w ramach VII Międzynarodowej Akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata, na wielu skrzyżowaniach Szczecina będzie miała miejsce modlitwa w intencji: o pokój na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Ziemi Świętej oraz o łaskę uniknięcia wojny. Podobnie jak przed rokiem chcemy także i my podjąć tę modlitwę na naszym osiedlu i Parafii. Zapraszam więc wszystkich w niedzielę o g. 15.00 na miejsce przy naszym krzyżu (na dole u zbiegu ulic Srebrnej i Gradowej), i tam wspólnie włączymy się w tę modlitwę, która w tym samym czasie ma miejsce w tysiącach miast nie tylko naszej Ojczyzny czy Europy ale całego świata.
 
5. Zachęcam chłopców kl. III-iej i starszych, także gimnazjalistów czy szkół ponadgimnazjalnych do włączenia się do grona ministrantów, którzy przy ołtarzu służą Panu Jezusowi. Wszystkich chętnych proszę o osobisty kontakt wraz z rodzicami ze mną.
 
6. Zapraszam również dziewczynki do chórku dziecięcego – próby w sobotę o g. 11.00 w sali parafialnej. 
 
7. Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę do Gdańska, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego w dniach: wyjazd w niedzielę 28.09. powrót w środę 01.10. Cena 400 zł. Spotkanie przed Pielgrzymką w piątek 26.09. po Mszy św. tj. o g. 18.30 w sali.
 
8. Rada Osiedla Żydowce-Klucz organizuje zajęcia z obsługi komputera dla osób powyżej 50-tego roku życia, osoby które chciałyby skorzystać mogą zapisać się w dniach od 23.09. do 07.10. w g. od 15.00 do 18.00 w siedzibie Rady osobiście lub tel. Zajęcia będą bezpłatne.
 
9. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 
 
10. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia, obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej opiece. Na czas naszych codziennych zajęć niech dobry Bóg nam błogosławi.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  14.09.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego – będziemy każdego dnia otaczać modlitwą i przykładem dzieci i młodzież – w zatroskaniu o ich dobre uformowanie. Pamiętajmy, że nie ma piękniejszego i bardziej satysfakcjonującego celu w życiu (zwłaszcza dla rodziców, dziadków) – jak dobre uformowanie człowieka.
 
2. W czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polski oraz Patrona dzieci i młodzieży. Tego dnia zapraszam wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami, wszystkich ministrantów na specjalne nabożeństwo ku czci św. Stanisława o g. 17.45 a po nim na Mszę św. podczas której w sposób szczególny będziemy wypraszać młodemu pokoleniu potrzebne łaski.
 
3. W piątek zapraszam na g. 17.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji dzieci i młodzieży, o g. 17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia i o g. 18.00 Msza św.
 
4. Pierwsze spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej kl. I, II i III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się w przyszłą niedzielę (III miesiąca) tj. 21.09. po Mszy św. o g. 11.30.
 
5. Dziewczynki, które chciałyby śpiewać w chórku dziecięcym (scholi) – zapraszamy na próbę w sobotę o godz. 11.00 do sali parafialnej. [...] Zachęcam też chłopców do odważnego służenia Panu Jezusowi przy Ołtarzu.
 
6. Nadal zapraszam na Pielgrzymkę do Gdańska, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego w dniach: wyjazd w niedzielę 28.09. powrót w środę 01.10. Cena ok. 400 zł. O zapisy proszę jak najszybciej, bo termin już nieodległy.
 
7. Zrodził się pomysł powołania przy naszej Parafii Poradni Rodzinnej. Pani Ania i Pan Romek (nasi parafianie) chcą pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Jeśli jesteś smutny w małżeństwie i chciałbyś coś z tym zrobić, może Twoje dziecko źle się zachowuje – to oni służą poradą i swoim wolnym czasem. Na razie nie wiemy jakie będzie zapotrzebowanie – stąd można przyjść w każdy trzeci czwartek miesiąca od g. 18.30 do 19.30 do naszej sali.
 
8. Dwie informacje płynące od Rady Osiedla: dn. 16.09. (wtorek) przy siedzibie RO przy ul. Rymarskiej 46  w  g. 18.00 – 19.00 odbędzie się znakowanie rowerów. Należy posiadać jakikolwiek  dokument zakupu lub kartę gwarancyjną roweru  oraz dowód osobisty. I druga: na Poczcie można podpisać petycję mieszkańców dot. uruchomienia w tym miejscu przystanku dla autobusów jadących w stronę Klucza (zachęcam).
 
9. Zachęcam też do obejrzenia ciekawego filmu: „Ziemia Maryi” granego w kinie Helios oraz być może jeszcze w kinie Pionier. Ciekawy film warty poświęcenia uwagi.
 
10. Dziękuję Paniom i Panu, którzy w czwartek, piątek i wczoraj podjęli się trudu posprzątania przy naszych krzyżach. Bardzo też wszystkich proszę byśmy wspólnie o te krzyże i czystość wokół nich dbali.
 
11. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace przy wznoszeniu groty Matce Bożej i prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności. W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu. 
 
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej...
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia, obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej opiece. A w tygodniu wychowania polecajmy w naszych modlitwach dzieci i młodzież.  
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  07.09.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W poniedziałek przypada święto Narodzenia NMP natomiast w przyszłą niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po każdej Mszy św. będzie okazja do krótkiej Adoracji Krzyża. Pamiętajmy że na Krzyżu Chrystus oddał za nas swoje życie. Jako wyraz szacunku wobec tego szczególnego znaku naszej wiary chciejmy może przyozdobić krzyże w naszych domach. Jeśli ktoś chciałby – na zakończenie każdej Mszy św. pobłogosławię przyniesione Krzyże.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na uroczyste błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla najmłodszych. To poświęcenie odbędzie się na Mszy św. dla dzieci o g. 11.30. Dziadków proszę jeszcze o przypomnienie, a dzieci wraz z rodzicami serdecznie zapraszam.
 
3. Przygotowanie dzieci kl. II do I Spowiedzi i Komunii św. – pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi w II niedzielę września tj. za tydzień po Mszy św. dziecięcej o g. 11.30.
 
4. Chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami proszę o zgłoszenie się w obecności rodziców. Podobnie dziewczynki, które chciałyby śpiewać w chórku dziecięcym (scholi) – wówczas przekażę potrzebne informacje.
 
5. Wczoraj odbył się III-ci już Rajd pod patronatem św. Stanisława Kostki. Przybyło bardzo dużo dzieci, [którym jeszcze raz dziękuję za obecność i wspólną zabawę]. Dziękuję również osobą dorosłym za obecność i pomoc.
 
6. Chciałbym poprosić o pomoc w posprzątaniu terenu wokół naszych krzyży, te prace przeprowadzimy w piątek o g. 9.00.
 
7. Zapraszam na Pielgrzymkę do Gdańska, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego w dniach: wyjazd w niedzielę 28.09. powrót w środę 01.10. Cena ok. 400 zł. O zapisy proszę jak najszybciej, bo termin już nieodległy.
 
8. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Chciałbym w najbliższym czasie już przystąpić do prac związanych z budową groty dla Matki Bożej oraz odnowić ogrodzenie wokół krzyża.
 
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia przy wyjściu z kaplicy.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. W tych dniach kiedy rozpoczynamy kolejny rok szkolny i duszpasterski, jeszcze raz życzę wszystkim obfitych darów Ducha Świętego, wytrwałości i gorliwości w pracy, sił oraz bardzo wielu sukcesów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
 XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  31.08.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w poniedziałek 01.09. rozpoczynamy kolejny – Rok Szkolny i Duszpasterski 2014/2015. Życzę wszystkim, by ten kolejny rok pracy przyniósł wiele owoców związanych z naszym osobistym rozwojem a także naszego zbliżenia z Jezusem Chrystusem na drodze wiary. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego – na którą zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów jutro o g. 9.00 rano. Rodziców bardzo proszę o zaangażowanie aby dzieci i młodzież nowy rok szkolny rozpoczęły z Panem Bogiem podczas wspólnej modlitwy i pojednane w Sakramencie Spowiedzi. Okazja do Spowiedzi będzie codziennie przed wieczorną Mszą św. a w I piątek miesiąca od g. 16.30.
2. Jutro – z racji na rozpoczęcie nowego roku szkolnego a zarazem przypadający I-szy poniedziałek miesiąca, będzie druga Msza św. wieczorem o g. 18.00 podczas której modlić będziemy się za zmarłych polecanych w Wypominkach rocznych. Także jutro przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Chciejmy w swoich modlitwach pamiętać o tych, którzy często w tragiczny sposób oddali swoje życie w obronie Ojczyzny – polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu. 
3. Od tego tygodnia powracamy do zwykłego porządku Mszy św. w dni powszednie, stąd Msza św. od wtorku do soboty o g. 18.00. Podobnie i Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałek od g. 9.30 do 10.00, w środę od g. 19.00 do 20.00 i w piątek od g. 16.00 do 16.45.
4. Przygotowanie dzieci kl. II do I Spowiedzi i Komunii św. – pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi, które za dwa lata przystąpią do I Spowiedzi i Komunii św. w II niedzielę września tj. za dwa tygodnie 14.09. po Mszy św. dziecięcej o g. 11.30.
5. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej kl. I, II i III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców odbędzie się w kolejną niedzielę (III miesiąca) tj. 21.09. po Mszy św. o g. 11.30. 
6. Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie tornistrów dla najmłodszych – tych, którzy idą w tym roku szkolnym do kl. „0” oraz kl. I (także tych, którzy dotychczas nie mają poświęconych) – w przyszłą niedzielę  podczas Mszy św. dziecięcej o g. 11.30. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam!
7. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek zapraszam na adorację NS i Godzinę Świętą o g. 17.00 z modlitwą o świętość kapłanów oraz w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. W sposób szczególny na tę modlitwę zapraszam ministrantów i ich rodziców. O g. 18.00 Msza św. a po niej spotkanie dla rodziców ministrantów.
- w piątek – odwiedziny chorych w domach z okazją do Spowiedzi i Najświętszym Sakramentem. Po południu okazja do spowiedzi od g. 16.30, bardzo mocno proszę rodziców oraz dzieci, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi powakacyjnej oraz związanej z nowym rokiem szkolnym. Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 zakończona Nabożeństwem z Litanią do Serca Bożego i Mszą św. wynagradzającą za nasze grzechy.
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych i modlitwa różańcowa dla członków Żywego Różańca o g. 17.00 - gorąco zapraszam wszystkich tworzących tę wspólnotę. Msza św. o g. 18.00. Na wspólne oglądanie ciekawych filmów zapraszam od października.
8. W sobotę – pierwsza powakacyjna zbiórka dla wszystkich ministrantów: starszych i młodszych oraz  kandydatów o g. 10.00. Wszystkich którzy chcieliby zostać kandydatami na ministrantów proszę o indywidualny kontakt wraz z rodzicami po Mszy św. (nawet dzisiaj). 
9. Schola – w najbliższą sobotę jeszcze wakacyjnie – wspólne wyjście do lasu ale obecność obowiązkowa. Zapisy nowych dziewczynek – indywidualnie. Próby w soboty o g. 11.00 w sali parafialnej. 
10. W sobotę (podobnie jak w ub. roku) – nieco uprzedzając święto św. Stanisława Kostki – zapraszam dzieci i młodzież na wspólne wyjście do lasu oraz na ognisko. Zabieramy ze sobą jakieś napoje na drogę oraz  chętnych rodziców lub dziadków.  Spotkanie przy kaplicy i wyjście o g. 11.00. 
11. Jutro z racji na moją obecność szkole nie będzie czynne Biuro Parafialne.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu z kaplicy. Są tam również wyłożone różne ulotki – zachęcam do zabrania.
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
14. Na czas rozpoczynającego się nowego Roku Duszpasterskiego i Szkolnego życzę wszystkim obfitych darów Ducha Świętego, wielu sił i nadziei, by czas ten zaowocował wieloma sukcesami i naszym rozwojem osobistym.                                                               
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  24.08.20014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Będziemy modlić się za przyczyną naszej Pani i Królowej z Jasnej Góry podczas Mszy św. o godz. 19.00 oraz odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. Tego dnia przypada patronalne święto jednej z naszych Róż Różańcowych, całą Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. o g. 19.00 a później na Agape do sali.
 
2. Komunikaty Kurii Metropolitalnej: W najbliższą sobotę 30.08. będziemy obchodzić 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Szczecińskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczną się modlitwą i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Anioła Wolności przy Pl. Solidarności o g. 10.00, następnie pod bramą Stoczni Szczecińskiej o g. 12.00 modlitwa Anioł Pański i złożenie kwiatów. Po południu Ks. Arcybiskup zaprasza wszystkich wiernych do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie o g. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji Ludzi Pracy.
I drugi: od piątku 05. do niedzieli 07.09. w Katedrze w Szczecinie odbędą się Rekolekcje Ewangelizacyjne, prowadzone przez ks. Antonello Cadeddu z Brazylii – jednego z założycieli wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszych zapisów. Program rekolekcji oraz informacje o zapisach są umieszczone na plakacie.
 
3. Bóg zapłać za złożone w ub. niedzielę ofiary do puszek na KUL i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu.
 
4. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
5. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
6. Wszystkim nadal przebywającym na urlopach i wakacjach życzę pięknej pogody, dobrego odpoczynku i polecam opiece Pani Jasnogórskiej, by szczęśliwie mogli powrócić do swoich domów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  17.08.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. [Komunikat Kurii Metropolitalnej:] ks. Arcybiskup Metropolita zaprasza wszystkich do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, które odbędą się w przyszłą niedzielę 24.08. w Pyrzycach, w Parafii pw. NMP Bolesnej przy ul. Staromiejskiej. Prezentacja wieńców rozpocznie się o g. 14.00 a liturgia Mszy św. o g. 15.00. Ks. Arcybiskup zaprasza nas wszystkich, także mieszkańców miast: „aby wspólnie dziękować Bogu za pracę rolników i chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich i Bożego błogosławieństwa”. 
 
2. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny naszego Uniwersytetu. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia na stoliku z tyłu kościoła. Jest to jedna z form własnej katechizacji i rozwoju swojej wiary.
 
4. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
5. Nadal towarzyszy nam czas urlopowy i wakacyjny, wszystkim korzystającym z odpoczynku życzę dobrego, spokojnego czasu nabierania sił i pięknej pogody a wszystkim spełniającym swoje obowiązki wytrwałości i gorliwości. Solenizantom najbliższego tygodnia, oraz obchodzącym swoje osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia i polecam Bożej Opatrzności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  10.08.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin  a w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki o g. 18.45.  Do udziału w tych nabożeństwach serdecznie zapraszam. W piątek z racji na przypadającą uroczystość nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 
2. W czwartek przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i zakonnika – budujmy się jego przykładem miłości bliźniego. 
 
3. W piątek Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej), to także święto państwowe – rocznica Cudu nad Wisłą, święto Wojska Polskiego. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i wieczorem o godz. 18.00. Nie będzie tylko Mszy św. o g. 11.30. W czasie każdej Mszy św. zostaną pobłogosławione wiązanki z ziół i kwiatów, owoców i wszelkich płodów ziemi. Ta uroczystość znosi piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
4. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe i budowę Groty dla Matki Bożej. Bóg zapłać za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności.
 
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
 
7. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
8. Wszystkim pracującym i odpoczywającym oraz solenizantom i jubilatom tygodnia życzę obfitych łask Bożych oraz dobrej pogody i udanego wypoczynku.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  03.08.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. za zmarłych, których polecamy Panu Bogu w Wypominkach Rocznych o g. 9.00. Również w poniedziałek wspominamy św. Jana Vianneya – Patrona Proboszczów.
 
2. W środę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Na Mszę św. zapraszam wieczorem o g. 19.00.
 
3. W sobotę wspominamy św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Patronkę Europy. Za jej przyczyną wypraszajmy – dla dziś jednoczącej się Europy – łaskę wiary i wierności Bożemu Prawu.
 
4. Pamiętajmy, że czas wakacji, urlopów – to także czas przeżywania swojej wiary i budowania więzi z Panem Bogiem. Nie zapominajmy o niedzielnej Mszy św. a może bądźmy też apostołami, którzy i przykładem i dobrym słowem zachęcą innych do udziału w Eucharystii. Czasem – podczas wakacji ludzie młodzi, dzieci niestety o tym zapominają. Wszystkich obecnych na miejscu zapraszam na codzienną Mszę św. byśmy wielbili Pana Boga i składali nasze dziękczynienie  za Tajemnicę odkupienia. Może właśnie kiedy życie płynie nieco wolniej – możemy znaleźć więcej czasu na modlitwę i spotkanie z Panem Bogiem.
 
5. Zachęcam też do ofiarowania Mszy św. w określonych intencjach. Najczęściej zamawiamy Msze św. w intencji zmarłych, ale przecież chcemy się także modlić za żywych. Msza św. jest piękną okazją do takiej modlitwy za bliskie nam osoby np. z okazji urodzin, imienin czy obchodzonych rocznic. Dla nas ludzi wierzących jest to chyba największy wyraz naszej życzliwości i troski o drugiego człowieka.
 
6. Planujemy Pielgrzymkę na Warmię i Mazury oraz do Gdańska jesienią tego roku. Jak ustalimy więcej szczegółów przekażę do wiadomości a już dziś zachęcam do gromadzenia środków. 
 
7. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Jesteśmy coraz bliżej realizacji Groty dla Matki Bożej, trwają także rozmowy i powstają plany dot. pozostałych prac o których mówiłem w ub. miesiącu.
 
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Wszystkim nadal przebywającym na urlopach i wakacjach życzę pięknej pogody, dobrego odpoczynku i polecam Bożej Opatrzności, by szczęśliwie mogli odpoczywać i powrócić do swoich domów. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  27.07.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W miniony piątek wspominaliśmy św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących a dzisiaj – na zakończenie Mszy św. pomodlimy się w intencji kierowców i nas wszystkich podróżujących oraz jeśli ktoś będzie sobie życzył pobłogosławię samochody, motory oraz ich Użytkowników. 
 
2. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin  a w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki o g. 18.45. Do udziału w tych nabożeństwach serdecznie zapraszam.
 
3. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem,  I piątek i I sobota miesiąca. - w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 18.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych;
- w piątek z racji na czas wakacyjny nie będzie odwiedzin chorych w domach z Komunią św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od g. 18.00 zakończona Litanią ku czci Serca Bożego. Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu o g. 19.00.
- w sobotę zapraszam wszystkich członków Żywego Różańca na zmianę Tajemnic Różańcowych połączoną z Modlitwą Różańcową o g. 18.00.
 
4. Rozpoczynający się w tym tygodniu miesiąc sierpień to w naszej Ojczyźnie miesiąc trzeźwości. Wielu podejmuje w tym czasie całkowitą abstynencję, wielu ogranicza spożywanie alkoholu – zachęcam do refleksji i osobistych decyzji, by w ten sposób także pomagać innym – mającym np. problem alkoholowy. To także miesiąc Pielgrzymek do Matki Bożej – może warto choćby rodzinnie wybrać się do któregoś z najbliżej położonych Sanktuariów Maryjnych, by dziękować Matce Bożej za otrzymane łaski czy powierzać Jej swoje życie.
 
5. Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
6. Polecam lekturę prasy katolickiej – niech służy ona ubogaceniu i pogłębieniu swojej wiary. Obok bieżących tygodników jest jeszcze Głos Szczecińsko-Kamieński.
 
7. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia wraz z pamięcią w modlitwie, a odpoczywającym życzę dobrej pogody i owocnego nabierania sił.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  20.07.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Gościmy dzisiaj [na sumie] stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy chcą osobiście podziękować za Waszą finansową pomoc (podczas corocznej zbiórki w Dniu Papieskim) by mogli się uczyć czy studiować.
 
2. W środę przypada święto św. Brygidy Zakonnicy – Patronki Europy a w piątek św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących. W sobotę wspominamy świętych Joachima i Annę – rodziców NMP, pamiętajmy w swoich modlitwach o naszych rodzicach i dziadkach za przyczyną tych świętych Patronów.
 
3. W przyszłą niedzielę, z racji na przypadające w piątek wspomnienie św. Krzysztofa Patrona kierowców i podróżujących – na zakończenie każdej Mszy św. pomodlimy się w intencji kierowców i podróżujących oraz poświęcę nowe ale także i używane samochody i motory. Kierowców zachęcam także do wsparcia polskich misjonarzy – informacja na plakacie w gablocie.
 
4. W najbliższych dniach wyrusza kolejna już – XXX Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Polecajmy wszystkich pielgrzymów – którzy także modlą się w intencji całej archidiecezji – Bożej Opatrzności. Obok pielgrzymowania bezpośredniego istniej również możliwość duchowego pielgrzymowania. Więcej informacji na stronie internetowej Pielgrzymki www.szczecinska.pl 
 
5. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie, połączone z Szóstym Jarmarkiem Jakubowym, które odbędą się w dn. 24 – 27.07. Punktem centralnym uroczystości będzie Msza Święta odpustowa w piątek 25.07. o g. 18.00, której przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Szczegółowy program tego wydarzenia jest zamieszczony na plakatach a także na stronie internetowej www.katedra.szczecin.pl
 
6. Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na zrealizowane czy planowane prace remontowo-budowlane. Każda choćby najdrobniejsza ofiara jest ważną częścią składającą się na całość – tym moja wdzięczność większa. Dziś zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia przy wyjściu z Kaplicy. Dzisiaj obok Niedzieli i Gościa Niedzielnego jest również bezpłatny miesięcznik społeczno-chrześcijański Głos Szczecińko-Kamieński.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Modlitewnej pamięci polecam wszystkich solenizantów i jubilatów, a odpoczywającym życzę pięknej pogody, dużo uśmiechu i miłych wrażeń, by czas ten służył odpoczynkowi i nabieraniu sił.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  13.07.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo ku czci św. Józefa opiekuna rodzin o g. 18.45. Polecajmy jego opiece nasze rodziny. W środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – naszej Patronki, korzystajmy z Jej wstawiennictwa. W piątek od g. 18.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, chwili spędzonej na osobistym spotkaniu z Eucharystycznym Chrystusem, z którego możemy czerpać umocnienie na codzienność naszego życia – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
2. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prace remontowe i planowaną budowę Groty dla Matki Bożej oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności. Z tyłu kaplicy (przy wyjściu) jest skarbonka, do której można aktualnie składać ofiary na kwiaty do kaplicy. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać. 
 
3. Dziękuję też wszystkim Panom, którzy wczoraj pracowali przy zwożeniu kamieni pod budowę groty.
 
4. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny US.
 
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – która jest do nabycia przy wyjściu z kaplicy. [...] Oprócz tygodników jest jeszcze miesięcznik Msza św. i Droga dla młodzieży.
 
6. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
7. Przebywającym na urlopach i wakacjach życzę miłego odpoczynku i nabierania sił a wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  06.07.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. za zmarłych, których polecamy Panu Bogu w Wypominkach Rocznych.
 
2. W piątek przypada święto św. Benedykta Op. Patrona Europy – zawierzajmy za jego przyczyną wszystkie sprawy jednoczącej się Europy a zwłaszcza troskę o zachowanie chrześcijańskich korzeni i wartości.
 
3. W przyszłą niedzielę kolejna rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie w 6. roku Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą Objawień. Jesteśmy zaproszeni do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym do wspólnej modlitwy. O g. 18.30 rozpocznie się tam Modlitwa Różańcowa i o g. 19.00 Msza św. Po Mszy św. Procesja ze świecami ulicami osiedla.
 
4. Przypominam, że w miesiącu lipcu i sierpniu Msza św. w dni powszednie od wtorku do soboty jest o g. 19.00, w poniedziałek bez zmian o g. 9.00. Nabożeństwo ku czci św. Józefa we wtorek, Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w środę o g. 18.45, adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od g. 18.00 – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. W niedziele Msze św. bez zmian.
 
5. Podobnie Biuro Parafialne: w poniedziałek bez zmian od g. 9.30 do 10.00, natomiast w środę od 19.30 do 20.30 i w piątek od 19.30 do 20.00.
 
6. W imieniu Caritas Bóg zapłać za złożone w ostatnią niedzielę ofiary na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią.
 
7. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Powoli udaje się regulować zobowiązania Parafii związane z remontem sali parafialnej. Przed nami prace związane z budową Groty dla Matki Bożej oraz dalsze prace remontowe: tj. ocieplenie dotychczas nie ocieplonej części budynku czyli od Biura Parafialnego do sali, podobnie położenie papy na dachu na tej samej części, wymiana dziurawych już rynien oraz prace porządkowe na terenie kościelnym. Chciałbym przygotować się do realizacji tych prac oraz dalszych prac remontowych na plebanii i w zakrystii.
 
8. Można jeszcze zapisać się na biwak dla dzieci nad jeziorem Kiełbicze. Odbędzie się on w przyszłym tygodniu. Zainteresowanych rodziców proszę o szybki kontakt.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej. Czas wakacyjny i urlopowy daje okazję do nadrobienia także różnych zaległości w tej dziedzinie. 
 
10. Intencje mszalna na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim obchodzącym swoje osobiste święta życzę wielu łask Bożych a odpoczywającym pięknej pogody i dobrego wypoczynku.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  29.06.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro – ostatni dzień czerwca, na Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszam jeszcze dziś na g. 17.30 i jutro na 8.30. Pamiętajmy, że Boże Serce jest Sercem pełnym miłosierdzia i ofiary, wzorem wszystkich naszych serc.
 
2. W miesiącu lipcu i sierpniu Msza św. w dni powszednie od wtorku do soboty będzie o g. 19.00, w poniedziałek bez zmian o g. 9.00. Nabożeństwo ku czci św. Józefa we wtorek, Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w środę o g. 18.45, adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od g. 18.00. W niedziele Msze św. bez zmian.
 
3. Podobnie w lipcu i sierpniu nastąpi zmiana godzin Biura Parafialnego. W poniedziałek bez zmian od g. 9.30 do 10.00, natomiast w środę od 19.30 do 20.30 i w piątek od 19.30 do 20.00.
 
4. We wtorek przypada wspomnienie św. Ottona bpa, Patrona naszej Archidiecezji a w czwartek święto św. Tomasza Ap. – polecajmy się wstawiennictwu świętych patronów. 
 
5. W środę swoje patronalne święto będą obchodzić dwie Róże Różańcowe: Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Całą Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. o g. 19.00 a później na Agape do sali.
 
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem,  I piątek i I sobota miesiąca. - w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 18.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych;
- w piątek z racji na czas wakacyjny nie będzie odwiedzin chorych w domach z Komunią św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od g. 18.00 zakończona Litanią ku czci Serca Bożego. Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu o g. 19.00.
- w sobotę zapraszam wszystkich członków Żywego Różańca na zmianę Tajemnic Różańcowych połączoną z Modlitwą Różańcową o g. 18.00.
 
7. Można jeszcze zapisać się na biwak dla dzieci nad jeziorem Kiełbicze. Odbędzie się on w dn. 14 – 19.07. Cena 280 zł/osoby. Zainteresowanych rodziców proszę o szybki kontakt, zebranie z rodzicami jutro o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
8. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę dzisiaj Caritas przeprowadza zbiórkę do puszek na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Bóg zapłać za wszystkie złożone na ten cel ofiary.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Rozpoczyna się czas urlopów i wakacji dla dzieci i młodzieży. Życzę by ten wolny czas był pełen miłych wrażeń, radości, nabierania sił, czynienia dobra oraz byśmy nie zapominali, że Pan Jezus zaprasza nas każdej niedzieli na Mszę św. Wszystkim, na ten czas życzę pięknej pogody, udanego odpoczynku i szczęśliwego powrotu a podejmującym obowiązki pracy, by umocnieni Bożymi darami wytrwale i gorliwie je wypełniali.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  22.06.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. W miniony czwartek przeżyliśmy Uroczystość Bożego Ciała – serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim za wspólną modlitwę i publiczne wyznanie wiary w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się osobiście do zbudowania czterech ołtarzy, dziękuję za przystrojenie swoich domów oraz czynny udział w Liturgii.
 
2. Dzisiaj Procesja Eucharystyczna w oktawie Bożego Ciała po sumie tj. ok. g. 11.00 a wieczorem zapraszam na Nabożeństwo ku czci Serca Bożego o g. 17.30. 
 
3. Jutro z racji na oktawę Bożego Ciała związaną z Procesją eucharystyczną nie będzie Mszy św. rano, zapraszam natomiast na g. 17.30 na Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jesusa połączone z  Procesją i na Mszę św.  I tak w kolejne dni aż do przypadającej w piątek Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartek pobłogosławię wianki ziół i kwiatów. Zapraszam dziewczynki i chłopców – choćby na Nabożeństwo i Procesję o g. 17.30 by mogły sypać Panu Jezusowi kwiatki.
 
4. We wtorek obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. o g. 18.00 wcześniej Nabożeństwo czerwcowe o g. 17.30.
 
5. W piątek – zakończenie Roku szkolnego i duszpasterskiego. Na Mszę św. dziękczynną za cały kończący się rok zapraszam wszystkie dzieci, młodzież gimnazjalną i szkół średnich wraz z rodzicami i nauczycielami na g. 9.00. Byłoby dobrze, by tego dnia móc przystąpić do Komunii św. dlatego okazja do spowiedzi w piątek od g. 8.30 rano a także w czwartek od g. 17.00.
 
6. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
 
7. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Zapraszamy do udziału w Uroczystości NSPJ, która odbędzie się w najbliższy piątek. Uroczysta Procesja rozpocznie się Nieszporami w kościele św. A. Boboli przy ul. Pocztowej o g. 17.30 i będzie zmierzać do Sanktuarium NSPJ na Pl. Zwycięstwa, gdzie o g. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św., połączona z inauguracją Roku NSPJ. Po niej  nastąpi Akt zawierzenia miasta Szczecina NSPJ.
 
8. Informuję, że organizuję biwak dla dzieci nad jeziorem Kiełbicze. Odbędzie się on w dn. 14 – 19.07. Cena 280 zł/osoby. Zainteresowanych rodziców proszę o możliwie szybki kontakt w celu przekazania bliższych informacji a zapisy do piątku.
 
9. W przyszłą niedzielę (podobnie jak w latach ubiegłych) Caritas przeprowadza zbiórkę do puszek na akcję wakacyjną dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Bóg zapłać za wszystkie złożone na ten cel ofiary. 
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na czas ostatniego tygodnia roku szkolnego życzę wszystkim wielu łask Bożych i sił a nade wszystko Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego. A solenizantom tego tygodnia – pośród nich jest bp senior Jan Gałecki – życzę opieki świętych Patronów.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ  -  15.06.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Trwa nadal miesiąc czerwiec – zapraszam na Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Niech udział w tych nabożeństwach będzie okazją do przebłagania za nasze grzechy i kształtowania serca na wzór Serca Bożego.
 
2. W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. To dzień kiedy chcemy razem z Eucharystycznym Chrystusem wyjść na ulice naszego miasta, do naszych domów, miejsc pracy i prosić by nam błogosławił. To dzień kiedy dajemy publiczny wyraz naszej wiary i jedności z Chrystusem. Msze św. o g. 8.00, na zakończenie Procesji oraz po południu o g. 18.00. Uroczyste Nabożeństwo na rozpoczęcie Procesji rozpocznie się o g. 10.00, po nim wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy usytuowanych przy ul. Widzewskiej, Tokarskiej, Mechanicznej oraz IV ołtarz na placu kościelnym. Wszystkich Parafian zapraszam do udziału w tej wspólnej modlitwie, proszę też by udekorować domy oraz okna naszych mieszkań, proszę też o pomoc przy przygotowaniu poszczególnych ołtarzy, proszę o zaangażowanie Żywego Różańca. Wszystkie dziewczynki i z kl. II i III oraz starsze i młodsze zapraszam do sypania kwiatków – próba w środę o g. 16.30. Panów proszę o pomoc w przygotowaniu ołtarza na placu kościelnym w środę po Mszy św. tj. ok. g. 18.30.
 
3. Od piątku oktawa Bożego Ciała – podczas nabożeństwa wieczornego z procesją Eucharystyczną.
 
4. Rodziców dzieci z kl. I szkoły podstawowej zapraszam na spotkanie dot. przygotowania do I Spowiedzi i Komunii św. jutro o g. 19.00 w kaplicy.
 
5. Można jeszcze dziś złożyć podpis pod projektem ustawy „Stop Pedofilii” na rzecz zmiany ustawy Kodeksu Karnego, która będzie chroniła dzieci przed demoralizacją i wpływami ideologii gender. [Do wpisania potrzebny jest numer PESEL.]
 
6. Wszystkim Paniom, które upiekły i przyniosły ciasto na nasze dzisiejsze poświęcenie sali – bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za pomoc w sali.
 
7. Dziękuję za przygotowanie placu kościelnego przed Bożym Ciałem tj. za koszenie trawy, obcięcie żywopłotu, a równocześnie gdyby ktoś chciał jeszcze pomóc: dalej przy koszeniu trawy i sprzątaniu to proszę o tę pomoc jutro od ok. g. 15.00. 
 
8. Bóg zapłać za złożone ostatnio ofiary na rzecz powodzian na Bałkanach.
 
9. Bieżąca prasa do nabycia przy wyjściu z kaplicy, zachęcam do lektury religijnej.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższych dni życzymy obfitych łask Bożych i zawierzamy ich Bożej Opatrzności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  -  08.06.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszam na Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie o g. 17.30 (a w poniedziałek o g. 8.30). Niech udział w tych nabożeństwach stanie się okazją do przebłagania za nasze grzechy i kształtowania serca na wzór Serca Bożego.
 
2. Dzisiaj jeszcze – przekazuję zaproszenie z Parafii Świętego Ducha w Zdrojach na Festyn Rodzinny, który w ramach odpustu parafialnego – będzie odbywał się na placu przy kościele od ok. g. 14.00 do wieczora. W programie występy orkiestry dętej, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, loteria fantowa, coś smacznego do zjedzenia, duży plac zabaw dla dzieci a wieczorem koncert i zabawa przy udziale zespołu Fenix.
 
3. W poniedziałek przypada uroczystość NMP Matki Kościoła Głównej Patronki naszej Archidiecezji. Msza św. – jak w poniedziałek o g. 9.00.
 
4. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Intencją tego dnia jest modlitewna troska Kościoła o pogłębianie świętości życia duchowieństwa oraz inspiracja do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej. Zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu o g. 17.00, na jej zakończenie uczcimy kapłaństwo Jezusa Chrystusa poprzez wspólną modlitwę „Litanią do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy”.
 
5. W przyszłą niedzielę będziemy gościli Wikariusza Generalnego naszego Zgromadzenia ks. Bogusława Burgata, którego poprosiłem zarazem o poświęcenie sali parafialnej po dokonanym remoncie generalnym. Zapraszam więc w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. na kawę czy herbatę i dobre ciasto, i jak zawsze proszę też Panie o upieczenie ciasta i dostarczenie go w sobotę. Również w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.30 odbędzie się wprowadzenie kandydatów w posługę ministrantów oraz odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Zachęcam chłopców do służby ministranckiej. Pierwsze spotkanie i zapisy dla kandydatów – dzisiaj po Mszy św. o g. 11.30.
 
6. Ostatnie spotkanie formacyjne dla uczniów kl. zarówno I jak i II Gimnazjum – przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania (będzie to zaliczenie roku formacji) w najbliższy wtorek o g. 19.00. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa i łączy się z dopuszczeniem do udziału w przygotowaniu w kolejnym roku. 
 
7. Jeszcze raz zapraszam do włączenia się w prace zespołu Caritas, który chcemy odnowić i ożywić. Spotkanie organizacyjne na, które wszystkich chętnych zapraszam w czwartek o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
8. Chciałbym wszystkich zachęcić do złożenia podpisu pod projektem ustawy „Stop Pedofilii” na rzecz zmiany ustawy Kodeksu Karnego, która będzie chroniła dzieci przed demoralizacją i wpływami ideologii gender. Złożenie podpisu jest możliwe dzisiaj i w przyszłą niedzielę oraz w tygodniu po Mszy św. w zakrystii. Proszę tylko by mieć przy sobie Dowód Osobisty, bo będzie potrzebny numer PESEL. 
 
9. Jak już kiedyś mówiłem – planujemy wybudować Grotę dla Matki Bożej, potrzebne więc są kamienie, które kilka osób dostarczyło już jako swoje wotum i dziękczynienie za otrzymane łaski. Bóg zapłać tym osobom ale nadal gorąco zachęcam do włączania się w to dzieło, równocześnie jeśli ktoś ma duże kamienie i nie ma ich jak dostarczyć proszę o zgłoszenie tego w zakrystii – będziemy organizowali transport i w którąś z sobót panowie przyjadą i zabiorą.
 
10. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dziś ofiary na prowadzone prace remontowo-budowlane, za wszystkie ofiary złożone w ostatnią niedzielę z przeznaczeniem na dzieło dziękczynienia  oraz na Świątynię i Centrum Opatrzności Bożej powstające w Warszawie. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka na pomoc dla poszkodowanych przez powódź na Bałkanach. 
 
11. Bieżąca prasa do nabycia przy wyjściu z kaplicy, zachęcam do lektury. Jest nowy - regionalny miesięcznik społeczno-chrześcijański Głos Szczecińko-Kamieński.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Dzisiaj w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocny, niech światło Ducha Świętego pozwala nam wszystkim byśmy prawdziwie byli świadkami Zmartwychwstałego Pana w każdym dniu naszego życia. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO  -  01.06.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, który jest miesiącem szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do udziału w Nabożeństwach czerwcowych zapraszam każdego dnia o g. 17.30 (a w poniedziałek o g. 8.30). W tych dniach włączamy się również w modlitwę Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.
 
2. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. w ich intencji o g. 9.00.
 
3. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 17.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, o 17.30 Nabożeństwo czerwcowe;
- w piątek odwiedziny chorych w domach z Komunią św., o g. 17.00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu, o g. 17.30 Nabożeństwo czerwcowe;
- w sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych dla członków Żywego Różańca o g. 17.00, o g. 17.30 Nabożeństwo czerwcowe.
 
4. W sobotę, w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego na Cmentarzu w Zdrojach gdzie pochowanych jest wielu naszych parafian, wielu członków naszych rodzin z racji przypadającego tam odpustu będzie sprawowana Msza św. za wszystkich zmarłych tam spoczywających. Ks. Proboszcz zaprasza nas do udziału w tej modlitwie w tym szczególnym miejscu. Sobota, g. 19.00 Cmentarz w Zdrojach.
 
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 
6. Również w przyszłą niedzielę, będziemy obchodzić rocznicę I-szej Komunii św. na Mszy św. o g. 11.30. Spowiedź dla dzieci rocznicowych, ich rodziców i rodzeństwa w piątek o g. 16.00. Natomiast w poniedziałek spotkanie z rodzicami i obowiązkowa próba dla dzieci i rodziców o g. 19.00. 
 
7. Jest potrzeba reaktywacji Parafialnego Zespołu Caritas, serdecznie zapraszam do włączenia się w prace tego zespołu – osoby, które czują takie powołanie, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się po przyszłej niedzieli – termin zostanie podany za tydzień.
 
8. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Elektryków  Polskich, który w tym roku odbędzie się w Szczecinie, zapraszamy wszystkich elektryków i energetyków na Mszę św. w intencji tego środowiska zawodowego, której przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup Metropolita w Katedrze w Szczecinie w czwartek 05.06. o g. 18.00.
 
9. Dzisiaj – zbiórka do puszek na Wotum Narodowe: Świątynię i Centrum Opatrzności Bożej. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych przez powódź na Bałkanach.
 
10. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. W tych dniach przed Zesłaniem Ducha Świętego wołajmy o Jego światło i dary, byśmy umocnieni Jego mocą potrafili dobrze wypełniać swoje powołania.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  25.05.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj w naszej Parafii uroczystość I Komunii św. Wszystkim dzieciom, które po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swojego serca chciejmy życzyć, by ta szczególna przyjaźń z Chrystusem dziś rozpoczęta, trwała przez całe życie. Proszę też o modlitwę w intencji tych dzieci i ich rodzin.
 
2. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii kleryków z naszego zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i już teraz dziękujemy za wspólną modlitwę i pomoc. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć materialnie formację naszych kleryków będzie mógł to uczynić przy wyjściu z Kaplicy. W imieniu kleryków serdeczne Bóg zapłać.
 
3. W tym tygodniu ostatnie już Nabożeństwa Majowe, codziennie o g. 17.30 (także jutro). Dzieci w tym tygodniu zapraszam we wtorek, środę i piątek razem z dorosłymi a więc na g. 17.30. Młodzież w czwartek na g. 19.00.
 
4. Jutro obchodzimy Dzień Matki. Wdzięczni za przekazane nam życie i matczyną opiekę wypraszajmy żyjącym mamom wiele Bożego błogosławieństwa, a zmarłym nagrodę życia wiecznego. Msza św. z racji na Biały Tydzień tylko o g. 18.00
 
5. W piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego przygotowującą do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Niech ta Nowenna będzie wspólnym wołaniem o moc i światło Ducha Świętego dla nas ludzi wierzących. 
 
6. Również w piątek przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie – Matki wszystkich kościołów Archidiecezji a w sobotę święto Nawiedzenia NMP. 
 
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 
8. Również w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić już po raz siódmy Święto Dziękczynienia. W tym roku w łączności z ogólnonarodowym dziękczynieniem za osobę i świadectwo życia św. Jana Pawła II. Uroczystości Święta Dziękczynienia będą dedykowane Wielkiemu Polakowi, orędownikowi miłości i pokoju. Tego dnia będzie również przeprowadzona zbiórka do puszek związana z budową Świątyni i Centrum Opatrzności Bożej.
 
9. Mimo, że przyszła niedziela jest I-szą miesiąca – nie będzie zmiany Tajemnic Różańcowych, nastąpi ona w pierwszą sobotę miesiąca 07.06.
 
10. Nasz szkoła wraz z Radą Osiedla zaprasza do udziału w Festynie Rodzinnym połączonym z obchodami Dnia Dziecka, który odbędzie się w najbliższą sobotę w g. od 10.00 do 14.00 na boisku szkolnym. W programie: konkurencje sportowe, tresura psów, pokaz straży pożarnej, przejażdżki konne, kiermasze oraz grill i grochówka.
 
11. Bieżąca prasa do nabycia przy wyjściu z kaplicy, zachęcam do lektury religijnej.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższych dni życzę obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.                                                             
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  18.05.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zachęcam do udziału w XII Szczecińskim Marszu dla Życia - manifestacji w obronie wartości życia ludzkiego – połączonym z Diecezjalnym Dziękczynieniem za Kanonizację św. Jana  Pawła II. Czuwanie modlitewne przy figurze świętego na Jasnych Błoniach rozpocznie się o g. 12.00, o g. 14.00 uroczysta Msza św. i ok. g. 15.30 wyruszy Marsz dla życia.  
 
2. Także dzisiaj alumni V roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców w Poznaniu złożą [złożyli] Panu Bogu wieczystą profesję zakonną a we wtorek w Archikatedrze Poznańskiej odbędą się święcenia kapłańskie i diakonatu w naszym Zgromadzeniu. Gorąco proszę o modlitwę w intencji nowych diakonów i kapłanów chrystusowców.
 
3. Trwa piękny miesiąc maj – miesiąc Maryjny. Zapraszam na Nabożeństwo majowe. Dla dzieci – jeszcze w tym tygodniu we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 a dla dorosłych każdego dnia o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). 
 
4. W piątek dzieci z kl. II będą przeżywać swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pojednania i Pokuty oraz odnowią Przyrzeczenia Chrzcielne i złożą wyznanie wiary. A następnie w przyszłą niedzielę – podczas Mszy św. o g. 11.30 przystąpią do I Komunii św. Polecam te dzieci oraz ich rodziny modlitwie całej wspólnoty parafialnej. Równocześnie bardzo proszę – z racji na szczupłość miejsca w naszej kaplicy, by wszyscy bezpośrednio nie związani z tymi dziećmi a uczestniczący zazwyczaj we Mszy św. o g. 11.30 zechcieli tego dnia skorzystać z pozostałych Mszy św. o g. 8.00, 10.00 lub 18.00. Bóg zapłać za zrozumienie. 
 
5. Również w piątek młodzież naszej Parafii przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w kościele Świętego Ducha w Szczecinie. Prośmy dla nich o dary i światło Ducha Świętego. 
 
6. W sobotę 24.05. odbędzie się Piesza Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych, Starszych oraz ich Rodzin, Opiekunów i Wolontariuszy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym. Do udziału w niej zaproszeni są wszyscy wyżej wymienieni. Pielgrzymi spotkają się o g. 10.00 w kościele św. Stanisława Bpa na os. Bukowym skąd wyruszy pielgrzymka. Jej zwieńczeniem będzie uroczysta Msza św. w Sanktuarium na os. Słonecznym ok. g. 13.00.
 
7. W przyszłą niedzielę odbywają się wybory do Europarlamentu. Lokal wyborczy dla osiedli Żydowce i Klucz będzie mieścił się nie w szkole a w siedzibie Rady Osiedla na ul. Rymarskiej 46.
 
8. Bóg zapłać za ofiary złożone w ub. niedzielę i na tacę i na rzecz formacji i wykształcenia kleryków Seminarium w Szczecinie. W przyszłą niedzielę będziemy również gościli kleryka z naszego Seminarium w Poznaniu.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej, jest Niedziela, Gość Niedzielny oraz L’Osservwatore Romano.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Solenizantom najbliższego tygodnia, jubilatom życzę obfitości Łask Bożych a wszystkim byśmy zawierzając się opiece naszej Matki Królowej Polski swoim życiem naśladowali Jej wierność Panu Bogu. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  11.05.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Gościmy dziś w naszej parafii kleryka Michała z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Dziękujemy za wspólną modlitwę i dzielenie się Słowem. Kto chciałby wesprzeć materialnie Seminarium Szczecińskie może to uczynić po Mszy św. – alumn Michał będzie obecny przy wyjściu. Bóg zapłać za złożone ofiary. W rozpoczętym tygodniu, który jest tak jak dzisiejsza niedziela Tygodniem Modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych chciejmy pamiętać o tym wołaniu Kościoła: „by Pan posyłał robotników na żniwo swoje”.
 
2. Przez cały miesiąc maj – miesiąc Maryjny zapraszam na Nabożeństwo majowe, każdego dnia o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Dzieci zapraszam we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, młodzież natomiast zapraszam w czwartek o godz. 19.00. 
 
3. We wtorek 13.05. – inauguracja rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie w 6. roku Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą Objawień. Jesteśmy zaproszeni do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym do wspólnej modlitwy. O g. 18.30 rozpocznie się tam Nabożeństwo Majowe i o g. 19.00 uroczysta Msza św. Po Mszy św. Procesja ze świecami ulicami osiedla.
 
4. W środę święto św. Macieja Ap. a w piątek święto św. Andrzeja Boboli prezbitera i męczennika.
 
5. Młodzież gimnazjalną z kl. I zapraszam na Nabożeństwo Majowe w czwartek (zamiast spotkania formacyjnego we wtorek II-gi mies.).
 
6. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
7. Rocznica I Komunii św. dla dzieci z kl. III-ej odbędzie się 08.06. o godz. 11.30. W późniejszym terminie będę jeszcze o tym informował.
 
8. Za tydzień, we wtorek 20.05. w Katedrze Poznańskiej odbędą się święcenia diakonatu i kapłańskie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Polecajmy przyszłych Chrystusowców naszej modlitewnej pamięci. Z tyłu kaplicy jest wyłożony kolejny biuletyn Wspólnoty Przyjaciół i Dobrodziejów Towarzystwa Chrystusowego, informacje z życia Seminarium oraz informacja o możliwości zamówienia intencji mszalnej sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II w Rzymie. 
 
9. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary, przeznaczone na prowadzone prace remontowo-budowlane. 
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Zaproszenie na Marsz dla życia i Diecezjalne Dziękczynienie za Kanonizację.
 
13. Wszystkim solenizantom najbliższych dni i obchodzącym swoje święta, życzę wielu łask za przyczyną Matki Najświętszej. W naszych modlitwach pamiętajmy również o Ks. Abpie Metropolicie, który w piątek obchodzi swoje imieniny.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -  04.05.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W rozpoczętym dziś Tygodniu Biblijnym chciejmy może choć jeden raz znaleźć chwilkę czasu na osobistą lekturę Pisma św., by Słowo, które kieruje do nas Pan Bóg, było żywym słowem, które czytamy rozważamy i przyjmujemy w naszym życiu a nie jedynie piękną Księgą, do której może w ogóle nie zaglądamy. Chciejmy może także odszukać posiadany egzemplarz Pisma św. i jeśli tak nie jest – znaleźć dla niego odpowiednie miejsce w naszych domach. 
 
2. Przez cały miesiąc maj – miesiąc Maryjny zapraszam na Nabożeństwo majowe, każdego dnia o g. 17.30 (a w poniedziałek o g. 8.30). Dzieci zapraszam we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, młodzież natomiast zapraszam w czwartek o godz. 19.00. 
 
3. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. w ich intencji o g. 9.00.
 
4. We wtorek święto świętych Filipa i Jakuba Apostołów, a w czwartek uroczystość św. Stanisława Bpa i Męczennika głównego Patrona Polski. Msza św. o g. 18.00. Zapraszam do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
 
5. W piątek będą (przeniesione z I piątku) odwiedziny chory w domach z Komunią św.
 
6. W sobotę (po Mszy św.) zapraszam na wspólne oglądanie filmu: Karol – papież, który pozostał człowiekiem.
 
7. Przyszła niedziela – to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca zarazem Tydzień Modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Będziemy tego dnia chcieli pamiętać o modlitwie w tej szczególnej intencji a po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę do puszki na kształcenie kleryków. 
 
8. W przyszłą niedzielę (II-gą mies.) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. oraz dla ich rodziców o g. 11.30.
 
9. Komunikaty Kurii Metropolitalnej: o powstaniu fundacji Donum Vitae promującej  naprotechnologię oraz zaproszenie na Diecezjalne Dziękczynienie za Kanonizację i Marsz dla życia.
 
10. Bóg zapłać za złożone w ub. niedzielę ofiary na dzieła miłosierdzia prowadzone przez CARITAS. 
 
11. Jak pewnie wszyscy zauważyli – w tym tygodniu została wymalowana nasza kaplica. Bardzo dziękuję rodzicom komunijnym: ojcom za malowanie, mamą za posprzątanie a ofiarodawcom za przekazaną farbę. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną, pozostały jeszcze pewne zadłużenia związane z remontem sali parafialnej. Widać też, że przybywa kamieni do budowy groty – kaplicy dla Matki Bożej, nadal zachęcam do dostarczania ich i serdecznie dziękuję.
 
12. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia składam najlepsze życzenia i polecam ich wstawiennictwu Patronki miesiąca maja – Świętej Bożej Rodzicielce.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  -  27.04.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W czwartek rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe, każdego dnia o g. 17.30. Dzieci zapraszam wyjątkowo w tym tygodniu (w piątek) na nabożeństwo razem z dorosłymi też o g. 17.30. Młodzież natomiast zapraszam w czwartek na godz. 19.00. 
 
2. W czwartek także wspominamy w liturgii św. Józefa Rzemieślnika, modląc się zwłaszcza w intencji ludzi pozbawionych pracy i jej poszukujących.
 
3. W sobotę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. jak w każdą niedzielę. Ten dzień to także święto Państwowe – rocznica uchwalenia ważnej w dziejach naszego narodu Konstytucji 3 Maja. Poprzez udekorowanie naszych domów flagą państwową chciejmy wyrazić nasz patriotyzm i związek z Ojczyzną.
 
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. 
- w czwartek zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu i Godzinę Świętą o g. 17.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, o 17.30 Nabożeństwo majowe.
- w piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach – wyjątkowo będą w piątek 09.05., o g. 17.00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu.
- w sobotę zapraszam na modlitwę różańcową – zwłaszcza wspólnotę Żywego Różańca już o g. 17.00 i o g. 17.30 na Nabożeństwo majowe.
 
5. W przyszłą niedzielę zmiana Tajemnic Różańcowych dla członków Żywego Różańca po Mszy św. o g. 8.00.
 
6. We wtorek 29.04. przypada 7. rocznica śmierci ś.p. Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego, w czwartek 01.05. – 4. rocznica śmierci ś.p. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego. Chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o zmarłych Pasterzach naszej Archidiecezji.
 
7. We wtorek zapraszam na spotkanie formacyjne młodzież gimnazjalną z kl. III przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie o g. 19.30.
 
8. Komunikat Kurii Metropolitalnej: informujemy, że w ramach szczecińskich obchodów Święta Flagi Narodowej, 02.05., przy Pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach o g. 12.00, odbędą się modlitwy w intencji Ojczyzny. Ponadto w ramach obchodów 223. rocznicy Konstytucji 3 Maja 03.05. w Bazylice Archikatedralnej o g. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
 
9. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas: wsparcie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Świnoujściu oraz świetlic środowiskowych na terenie Szczecina.
 
10. W czwartek i być może także w piątek Msze św. i Nabożeństwa z racji na prowadzone w Kaplicy prace remontowe zostaną odprawione w sali parafialnej.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej. [...]
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Wszystkim życzę pięknej świątecznej niedzieli i dobrego tygodnia a za przyczyną nowych świętych Papieża Jana XXIII i Jana Pawła II Zmartwychwstały Pan niech nas hojnie błogosławi. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  -  20.04.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Do życzeń Ks. Arcybiskupa pragnę także dołączyć i moje – z głębi serca płynące życzenia: wszystkim Wam Drodzy Siostry i Bracia nasi Parafianie i Wam Szanowni Goście życzę obfitości łask i pokoju, które przynosi Zmartwychwstały Pan. Drodzy – przeżywajcie te piękne Święta w radości domowego ogniska, pośród najbliższych, niech Chrystus, który zmartwychwstał prowadzi Was z niewoli grzechu ku wolności, niech umacnia Waszą miłość małżeńską i rodzinną, niech umacnia na drogach życia i hojnie błogosławi – byście razem z Nim powstawali do nowego życia.
 
2. W tym radosnym dniu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii całego Triduum Paschalnego. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza, scholi, która gościnnie nam towarzyszyła, [dzisiaj pani Kasi] i wszystkim osobom zaangażowanym w świętą Liturgię. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy w ostatnich dniach nie szczędzili swoich wysiłków przy odświętnym przygotowaniu naszej świątyni (przy przygotowaniu dekoracji i sprzątaniu, przy kwiatach). Wszystkim, którzy czynią to na co dzień i tym, którzy im pomagali składam serdeczne Bóg zapłać. Dzięki przygotowanej dekoracji – mogliśmy i nadal możemy, przeżywać najważniejsze Tajemnice naszej wiary. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty. 
 
3. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak zawsze tego dnia – ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
4. Trwa Oktawa Wielkanocy, zachęcam do Nowenny do Miłosierdzia Bożego – przygotowującej nas do (przyszłej) Niedzieli Miłosierdzia Bożego a zarazem do kanonizacji bł. Jana Pawła II – którą będziemy odprawiać codziennie o g. 17.45. 
 
5. Oktawa Wielkanocy znosi piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
6. W sobotę zapraszam na II-gą część filmu Karol – człowiek, który został papieżem. Projekcję rozpoczniemy bezpośrednio po Mszy św.
 
7. W przyszłą niedzielę z racji na kanonizację bł. Jana Pawła II zostanie zmieniony porządek Mszy św. Pierwsza Msza św. o g. 8.00 bez zmian, druga o g. 9.00 (zamiast o g. 10.00), trzecia o g. 12.30 (zamiast o g. 11.30) i wieczorem normalnie o g. 18.00. Natomiast po Południu zapraszam na nasze parafialne radowanie się z kanonizacji naszego Papieża – rodaka o g. 16.00. Będą również Papieskie kremówki.
 
8. Również w przyszłą niedzielę będzie można zabrać światełko – kanonizacyjną Iskrę Bożej Miłości. Ogień, który w 2003 r. pobłogosławił sam Papież Jan Paweł II i które od tamtego czasu pali się pod obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickim Sanktuarium. To nawiązanie do słów, które Pan Jezus skierował do św. s. Faustyny: że „z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa". To światło rozeszło się na całą Polskę, w sobotę przybędzie również do naszej Parafii i w niedzielę – Harcerze będą je przekazywali tym, którzy będą chcieli je zabrać. Trzeba tylko przynieść świecę lub lampion.
9. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Zapraszamy wszystkich do świętowania kanonizacji Jana Pawła II w niedzielę, 27 kwietnia br., na Jasnych Błoniach w Szczecinie. W programie uroczystości będą m.in.: o godz. 10.00 transmisja telewizyjna z Watykanu, koncerty, festyn rodzinny dla dzieci, przedstawienie teatralne, prezentacje fotograficzne i filmowe na telebimach oraz wieczór młodych. Zakończenie będzie stanowić Apel Maryjny ze świecami o godz. 21.00. Szczegółowy program jest zamieszczony w gablocie parafialnej [i na ulotkach].
 
10. Przyszła niedziela – Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna 70. Tydzień Miłosierdzia, w tym roku pod hasłem: św. Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia. Z tej okazji będzie przeprowadzona zbiórka do puszek aby wesprzeć budowę Hospicjum Stacjonarnego w Świnoujściu oraz świetlice środowiskowe Caritas na terenie Sz-na.
 
11. Przy bocznym wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej, niech będzie ona pomocna w przeżywaniu tych najważniejszych naszych świąt.
 
12. Na te piękne świąteczne dni, życzę jeszcze raz Wszystkim radosnego, pełnego miłości w rodzinnej atmosferze - świętowania. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA  PALMOWA  -  13.04.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia – Pamiątki najważniejszych wydarzeń i Tajemnic naszej wiary. Chciejmy podczas zewnętrznych przygotowań do przeżywania świąt nie zagubić tego co najważniejsze. Dzisiaj zapraszam jeszcze na Marsz dla Jezusa po Mszy św. z udziałem dzieci ok. g. 12.15. Święte Triduum Paschalne – jest to najważniejszy czas w Liturgii Kościoła – rozpoczyna się już Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień Pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Wielka Sobota jest okazją do towarzyszenia naszą modlitwą Chrystusowi spoczywającemu w Grobie. Wieczorem zaś - Wigilią Paschalną rozpoczynamy uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasze zaangażowanie w przeżywaniu Liturgii tych Wielkich Dni niech będzie wyrazem naszej wiary i jedności z Odkupicielem. Bardzo gorąco do udziału w Liturgii tych dni wszystkich zapraszam. Jako ostatni akcent naszego przygotowania do świąt Paschalnych – zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii w Wielką Środę. Msza św. o g. 18.00 a po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona przez poszczególne stany i grupy naszej Parafii.
2. Dzisiaj zapraszam również na nabożeństwo Gorzkich Żali na g. 17.00.
3. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi Świętej we wtorek i środę od g. 17.00 oraz we wtorek po Mszy św.
4. Święte Triduum Paschalne. 
- Wielki Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Adoracja młodzieży o g. 20.00. Spowiedź od g. 17.00 do 17.45  oraz po liturgii będzie jeszcze okazja do spowiedzi. 
- Wielki Piątek – Adoracja w Ciemnicy od g. 10.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: IV Róża – o g. 13.00, III Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00 i I Róża – o g. 16.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 17.00. Droga Krzyżowa o g. 17.30 (bezpośrednio przed liturgią). Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 22.00. Młodzież zapraszam na swoją adorację o g. 20.00. Ostatnie Gorzkie Żale o g. 21.00. Spowiedź w Wielki Piątek rano od g. 10.00 do 11.00 oraz od g. 16.00 do 17.00 i po liturgii. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Tego dnia postarajmy się również ograniczyć oglądanie TV i słuchanie muzyki, aby ofiarując to wyrzeczenie cierpiącemu Chrystusowi głębiej przeżyć Pamiątkę śmierci naszego Pana.
- Wielka Sobota – Adoracja Chrystusa w Grobie od g. 9.00. Dzieci mają swoją adorację o g. 11.00. Żywy Różaniec prowadzi Adorację: I Róża – o g. 14.00, II Róża – o g. 15.00, III Róża – o g. 16.00 i IV Róża – o g. 17.00. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od g. 9.00 do g. 13.00 włącznie (zawsze o pełnej godzinie). Wszystkich parafian zapraszam do kościoła, by także chwilą swojej osobistej modlitwy i adoracji towarzyszyć Chrystusowi złożonemu w Grobie. Spowiedź od g. 17.00 do 18.00.
- Uroczysta Wigilia Paschalna rozpoczynająca się Obrzędem Światła, na którą przynosimy świece o g. 19.00. Na Procesję Rezurekcyjną i Uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 rano, potem powrócimy do naszych domów, by podczas uroczystego śniadania wielkanocnego, w gronie rodzinnym dalej świętować Zmartwychwstanie Chrystusa. 
5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z racji na poranną Rezurekcję nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe Msze św. jak w niedziele. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym. Gorąco zapraszam wszystkich do licznego udziału w tych nabożeństwach – bo są to najważniejsze wydarzenia naszej wiary uobecniane w świętej Liturgii Wielkiego Tygodnia.
6. Biuro Parafialne czynne w Wielkim Tygodniu tylko jutro od g. 9.30 do 10.00.
7. Można jeszcze nabyć świece Caritas, są jeszcze świece jajko i świece z bł. Janem Pawłem II oraz baranki i chleb Caritas. Pamiętajmy, że w ten sposób podejmujemy wielkopostną jałmużnę służąc potrzebującym. 
8. Jak zapowiadałem w ub. niedzielę – dzisiaj po Mszy św. będzie zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
9. Jutro po Mszy św. będziemy sprzątali przedświątecznie naszą Kaplicę – wszystkich, którzy chcieliby i mogli w tym uczestniczyć bardzo gorąco proszę o pomoc. Jutro g. 9.30. Dziękuję Paniom i Panom, którzy wczoraj włączyli się w prace porządkowe na terenie kościelnym. 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej – może ona być pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia.
11. Intencje mszalne na najbliższe dni.
12. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodych – młodzieży życzę, by przyjęli do swego serca Chrystusa – niech będzie dla Was najlepszym Przyjacielem i przewodnikiem na drogach życia a wszystkim Parafianom życzę bogatego duchowo przeżywania najbliższych dni – pamiątki największych wydarzeń naszej wiary.                    
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  06.04.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Powoli zbliżamy się do końca czasu Wielkiego Postu, ważnego okresu w naszym życiu wiary. Czy już spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w Sakramencie Pokuty? Czy dotrzymujemy naszych wielkopostnych postanowień? Czy włączyliśmy się w wielkopostną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Takie pytania warto dziś sobie postawić.
 
2. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. Pamiętajmy, że w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dla dzieci o g. 17.00 a dla młodzieży również o g. 18.30.
 
3. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. w ich intencji o g. 9.00.
 
4. Wszystkie osoby pragnące w tym roku podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszam w środę na Mszę św. podczas której będą mogli złożyć swoje przyrzeczenia. Na stoliku są jeszcze dostępne ulotki – informacja czym jest Duchowa Adopcja. Zachęcam do lektury i zainteresowania. Osoby składające przyrzeczenia proszone są o przyjście ze świecami.
 
5. Przyszła niedziela – to już Niedziela Palmowa (zwana także Niedzielą Męki Pańskiej) rozpoczynająca obrzędy Wielkiego Tygodnia. To pamiątka tryumfalnego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd błogosławieństwa Palm odbędzie się na początku każdej Mszy św. W naszej Parafii na pamiątkę tych wydarzeń organizujemy Marsz dla Jezusa (będzie również Pan Jezus na osiołku). Zapraszam dzieci, młodzież i wszystkie katolickie rodziny. Marsz odbędzie się po Mszy św. z udziałem dzieci o g. 11.30. Dzieci i młodzież proszę, by (z pomocą rodziców, dziadków) przygotowały dla Pana Jezusa specjalne transparenty, sztandary, symbole czy znaki – mogą być duże serca mówiące o naszej miłości do Pana Jezusa. Można też przebrać się nawiązując do historii sprzed 2000 lat. Nie zapomnijmy również o Palmach. Na zakończenie Marszu rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą i największą wykonaną własnoręcznie palmę. 
 
6. W piątek 11.04. (przed Niedzielą Palmową) przedświąteczne odwiedziny chorych w domach z okazją do spowiedzi i Komunią św. Gdyby ktoś chciał jeszcze zgłosić taką osobę można to uczynić w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
 
7. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową będziemy przeżywać Światowy Dzień Młodzieży. Zapraszam młodzież do udziału we Mszy św. o g. 11.30.
 
8. Przypominam o spotkaniach formacyjnych dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy I Gimnazjum odbędzie się we wtorek (II-gi miesiąca) o g. 18.45. Dla klasy III-ciej o g. 19.30. Obecność obowiązkowa! 
 
9. Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. oraz dla ich rodziców w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) o g. 11.30.
 
10. Szczecińskie środowiska patriotyczne zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających Katastrofę Smoleńską, które odbędą się w czwartek 10.04. O g. 8.41 delegacje szczecińskich stowarzyszeń i organizacji złożą wiązanki kwiatów na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Następnie o g. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich ofiar katastrofy pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity. Bezpośrednio po Mszy św. wyruszy z Katedry Marsz Pamięci, który przejdzie ulicami Szczecina na Plac Ofiar Katynia. 
11. Zbliżają się święta, podejmujemy świąteczne i wiosenne porządki wokół naszych domów. Chciałbym byśmy również podjęli takie porządki na terenie kościelnym. Zapraszam więc wszystkich czujących, że kaplica i parafia jest nasza w najbliższą sobotę na g. 10.00 do przeprowadzenia takich prac.
 
12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w czasie Rekolekcji. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) taca remontowo-budowlana. Również w przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu. 
 
13. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcamy do lektury religijnej.
 
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
15. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzę wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  30.03.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Rozpoczęliśmy dzisiaj nasze Wielkopostne Rekolekcje – to czas, który daje nam Pan Bóg byśmy poprzez modlitwę i refleksję głębiej zanurzyli się w cierpienie, ofiarę i śmierć Chrystusa, w Tajemnicę Odkupienia człowieka; byśmy mogli dobrze przygotować się na Prawdę Zmartwychwstania. Warto – pośród wielu obowiązków codziennego dnia – znaleźć czas na udział w tych duchowych ćwiczeniach. Dobrym słowem zaprośmy może także naszych bliskich. Można jeszcze zabrać ulotkę o rekolekcjach dla siebie lub dla kogoś. Nauki Rekolekcyjne dziś podczas każdej Mszy św. a jutro, we wtorek i środę wieczorem o g. 18.00. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej tj. ok. g. 19.00 Nauka stanowa dla kobiet a we wtorek, także ok. g. 19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn. Okazja do Spowiedzi jutro, we wtorek i środę już od g. 17.00 oraz podczas Mszy św. rekolekcyjnych. Od g. 17.00 będzie również Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy a o g. 17.45 nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy. Rekolekcje prowadzi ks. Proboszcz Tomasz Koszyk TChr. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00. 
 
2. Przed nami kolejny tydzień, w którym możemy wziąć udział w Nabożeństwach Wielkopostnych. W piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież szkół średnich  i gimnazjalną również na g. 18.30.
 
3. W środę przypada rocznica śmierci bł. Papieża Jana Pawła II. 
 
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 17.00, o g. 17.30 Godzina Święta w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
- w piątek – do południa nie będzie odwiedzin chorych w domach, odbędą się one bliżej świąt tj. w przyszły piątek 11.04. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. 
- w sobotę – Modlitwa Różańcowa o g. 17.30, o której poprowadzenie proszę III Różę Różańcową.
 
5. Także w sobotę (I-szą miesiąca) zapraszam na kolejny wspólnie oglądany film. Projekcję rozpoczniemy bezpośrednio po Mszy św. [Tytuł podam w czasie rekolekcji.]
 
6. W przyszłą niedzielę zapraszam członków wspólnoty Żywego Różańca na zmianę Tajemnic Różańcowych po Mszy św. o g. 8.00.
 
7. W tym tygodniu – z racji na Rekolekcje – nie będzie spotkania formacyjnego dla kandydatów do Bierzmowania z kl. III Gimnazjum.
 
8. Kończy się remont sali parafialnej – choć jeszcze pozostało trochę prac wykończeniowych i montażowych. W minionym tygodniu m.in. zostały zamontowane drzwi wewnętrzne do sali oraz wymienione drzwi zewnętrzne. 
 
9. Caritas rozpoczęła akcję pomocy świątecznej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Rozprowadzane są: świece, baranki wielkanocne, chleb Caritas aby z zebranych w ten sposób funduszy wspierać najbardziej potrzebujących. Dla nas to okazja podjęcia praktyki wielkopostnej jaką jest jałmużna. Biblia uczy nas, że to niezwykle skuteczny sposób zadośćuczynienia i wynagrodzenia za nasze grzechy.
 
10. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz Misji.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej. 
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na czas dni Wielkopostnych Rekolekcji - życzymy wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego.
 
 
Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
24 – 25 – 26.03.2014 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
 
- Gimnazjum (kl. I – III) - g.   8.30 –  10.00
- kl. IV – VI Szk. Podst. - g. 10.15 – 11.45
- kl. 0 – III Szk. Podst. - g. 12.00 – 13.30
 
po południu
- kl. IV – VI Szk. Podst. - g. 15.00 (w kaplicy)
- kl. 0 – III Szk. Podst. - g. 15.00 (w kaplicy)
- Gimnazjum (kl. I – III) - g. 19.00 (w kaplicy)
 
 
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych
30.03. – 02.04. (niedziela – środa). A.D. 2014
Rekolekcje prowadzi ks. Eugeniusz Śpiewak TChr
 
Niedziela – 30.03. Msze św. z nauką rekolekcyjną: 
g.   7.30 – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
g.   8.00 - Msza św. ogólna
g. 10.00 – suma parafialna
g. 11.30 – Msza św. dla rodzin z udziałem dzieci i młodzieży gimn. 
g. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
g. 18.00 – Msza św. ogólna
 
Poniedziałek – 31.03.
g. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi
g. 17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
g. 18.00 – Msza św. z nauką
g. 19.00 – nauka stanowa dla kobiet
 
Wtorek – 01.04.
g. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi
g. 17.45 – nabożeństwo do św. Józefa opiekuna rodzin
g. 18.00 – Msza św. z nauką
g. 19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn
 
Środa – 02.04.
g. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi
g. 17.45 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
g. 18.00 – Msza św. z nauką oraz udzielenie odpustu zupełnego na zakończenie rekolekcji
 
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  23.03.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o g. 17.00, niech udział w tym nabożeństwie będzie wyrazem osobistego włączenia się w rozważanie męki Pańskiej. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. 
 
2. Dzisiejsza niedziela poprzedzająca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to w naszej Archidiecezji Dzień Modlitwy o Świętość Życia i zapoznania się czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – gorąco zachęcam; na stoliku z tyłu wyłożone są stosowne ulotki, proszę zabrać by móc zapoznać się bliżej z tematem. Wiele osób w tamtym roku w naszej Parafii podjęło dzieło Duchowej Adopcji, podobnie uczynimy i w tym roku ale z racji rekolekcji szkolnych uczynimy to w późniejszym terminie.
 
3. Jutro z racji Rekolekcji szkolnych Msza św. o g. 18.00. Podobnie w poniedziałek i środę nie będzie czynne Biuro Parafialne.
 
4. We wtorek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień w Kościele obchodzimy jako Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. o g. 18.00.
 
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolekcyjne w niedzielę podczas każdej Mszy św. W poniedziałek,  wtorek i środę Msza św. z nauką o g. 18.00. Od g. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej – nauka stanowa dla kobiet a we wtorek – nauka stanowa dla mężczyzn. Rekolekcje będzie głosił ks. Eugeniusz Śpiewak – Chrystusowiec. 
 
6. Od jutra do środy Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej – program został przekazany dzieciom i młodzieży w szkole. Młodzież gimnazjalna spotyka się o g. 8.30 i wieczorem o g. 19.00, dzieci z klas: IV do VI o g. 10.15 i po południu o g. 15.00 a dzieci od klasy „0” do III o g. 12.00 i drugi raz o g. 15.00. Gorąco zachęcam też do tych spotkań popołudniowych i wieczornych. Bardzo proszę rodziców i dziadków o troskę by ich pociechy mogły dobrze i owocnie wykorzystać ten czas rekolekcji.
 
7. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę, dzisiaj po Mszy św. będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
8. Trwają już prace wykończeniowe w sali parafialnej. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli cieszyć się z możliwości korzystania z niej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na prowadzone prace remontowe i zrozumienie dla realizowanych działań. 
 
9. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna, gorąco zachęcam do jej lektury. Dzisiaj jako dodatek specjalny zarówno w Niedzieli jak i Gościu Niedzielnym książka: Pasja wg objawień bł. Katarzyny Emmerich. Całość w cenie 6 zł, gorąco zachęcamy do tej lektury.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Na rozpoczynający się kolejny tydzień czasu przemiany i nawrócenia życzymy wszystkim wielu sił i potrzebnych łask Bożych.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  16.03.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza II-ga Niedziela Wielkiego Postu jest dniem modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tym wielkim dziele Kościoła. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz misji – może to być dla nas okazja do wielkopostnej jałmużny na rzecz ubogich i potrzebujących. 
 
2. Czas Wielkiego Postu daje nam okazje do włączenia się w cierpienie i ofiarę Jezusa Chrystusa poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. 
 
3. W środę obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła. Zapraszam na wieczorną Mszę św. z kazaniem o powołaniu do ojcostwa i o roli ojców w rodzinie i w Kościele w sposób szczególny panów: mężów i ojców, których św. Józef jest również wzorem i patronem. 
 
4. Przypominam o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy II Gimnazjum odbędzie się we wtorek (III-ci miesiąca) o g. 18.45. Dla klasy III-ciej o g. 19.30. Obecność obowiązkowa! 
 
5. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Wdzięczni Bogu pragniemy poinformować, że w nadchodzącym tygodniu ks. bp senior Jan Gałecki będzie obchodził 40. rocznicę sakry biskupiej. Z tej okazji Dostojny Jubilat będzie przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, w niedzielę, 23 marca br., o g. 18.00. Podczas liturgii homilię wygłosi Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości i zachęcamy do modlitwy w intencji Ks. Bpa Jana Gałeckiego.
 
6. Trwają nadal prace remontowe w sali parafialnej. W minionym tygodniu zostały wymienione okna oraz kładzione są płytki na podłogę. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.  
 
7. Polecam lekturę prasy religijnej, która jest wyłożona na stoliku z tyłu Kaplicy. Już dzisiaj zapowiadam, że w przyszłą niedzielę zarówno w Niedzieli jak i w Gościu Niedzielnym jako dodatek będzie ciekawa książka zatytułowana Pasja wg objawień bł. Katarzyny Emmerich. Całość w cenie 6 zł, gorąco zachęcam do tej lektury.
 
8. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
9. Na przeżywany czas Wielkiego Postu - życzę wszystkim obfitości Bożych darów oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego, bez którego nikt, ani nic nie jest mocne.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  09.03.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Czas Wielkiego Postu jest czasem przemiany i nawrócenia, czasem głębszej modlitwy i spotkania z cierpiącym Chrystusem. Dobrą okazją takiej modlitwy są nabożeństwa Pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (po Mszy św. wieczornej). Dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30 i bardzo zachęcam do udziału w tym nabożeństwie.
 
2. W czwartek przypada I-sza rocznica wyboru papieża Franciszka. Dziękujmy Panu Bogu za jego pontyfikat.
 
3. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
4. Przypominam o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy I Gimnazjum odbędzie się we wtorek (II-gi miesiąca) o g. 18.45. Dla klasy III-ciej o g. 19.30. Obecność obowiązkowa! 
 
5. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary na ogrzewanie naszej kaplicy. 
 
6. Z tyłu kaplicy – przy konfesjonale jest skarbonka, do której można składać ofiary na Jałmużnę Wielkopostną (to jedna z praktyk tego okresu). W gablocie po drugiej stronie jest też stosowny plakat.
 
7. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prowadzone w parafii prace. Nadal trwa remont sali – dziękuję naszym parafianom za wykonane prace przy kładzeniu gładzi na ścianach i suficie. W tygodniu zostało założone nowe nagłośnienie w kaplicy: głośniki instalacja, mikrofony i wzmacniacz, nie będzie tylko na razie nowego mikrofonu bezprzewodowego. Były i będą jeszcze prowadzone prace związane z instalacją elektryczną w kaplicy. Jak widać są też już poduszki na ławkach. To wszystko ma służyć lepszemu funkcjonowaniu miejsca naszej modlitwy.
 
8. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna (jest Niedziela, Gość Niedzielny oraz inne ciekawe materiały np. dot. duchowej adopcji dziecka poczętego) – gorąco zachęcam do lektury, może ona być pomocą w dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Wszystkim na czas przeżywania Wielkiego Postu, życzę wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego, by owocował on przemianą i nawróceniem w naszym życiu.
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  02.03.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. w ich intencji o g. 9.00. We wtorek święto św. Kazimierza Królewicza. 
 
2. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa. Wkroczymy wówczas w bardzo ważny okres liturgiczny jakim jest Wielki Post – czas modlitwy, przemiany i nawrócenia, czas jałmużny i postu – po to, by jeszcze pełniej uświadamiać sobie swój udział w Tajemnicy Odkupienia. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły tj. post ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia w tym jeden do syta) oraz wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych. Tego dnia chciejmy uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem – który ma być wyrazem naszej gotowości do podjęcia pokuty i nawrócenia. Msze św. w Środę Popielcową o g. 9.00 i po południu o g. 18.00 i 19.30. Dobrym zwyczajem w naszej katolickiej tradycji jest podejmowanie różnych postanowień i wyrzeczeń związanych z okresem Wielkiego Postu a będących wyrazem zadośćuczynienia Panu Bogu. Zdaniem wielu ojców duchownych jest to dobra droga dla człowieka, który pragnie autentycznej przemiany w swoim życiu.
 
3. W okresie Wielkiego Postu będziemy gromadzić się na Nabożeństwach Pasyjnych – rozważając mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. W piątki zapraszam na Drogę Krzyżową: dorosłych na g. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św.), dzieci zapraszam na g. 17.00 a młodzież również na g. 18.30. W niedzielę natomiast zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00.
 
4. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej Spowiedzi wielkanocnej (mówią o tym Przykazania Kościelne). Potraktujmy bardzo poważnie to wymaganie wspólnoty Kościoła. Okazja do Spowiedzi codziennie przed Mszą św. 
 
5. W tym świętym czasie Wielkiego Postu możemy uzyskać Odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w Sakramencie Pojednania, jednak nie odpokutowane przez nas. Warunkiem uzyskania Odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca św. Odpust zupełny można uzyskać za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, nabożeństwie Gorzkich Żali bądź poprzez odprawienie Rekolekcji Wielkopostnych.
 
6.  W Środę Popielcową – Biuro Parafialne będzie nie czynne.
 
7. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem i I piątek miesiąca. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji misji.
- w piątek – do południa odwiedziny chorych w domach z Najświętszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. zwłaszcza na progu Wielkiego Postu. Msza św. wynagradzająca Sercu Bożemu o g. 18.00.
 
8. Przypominam o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania – spotkanie dla klasy III Gimnazjum odbędzie się w najbliższy wtorek o g. 19.00 w Kaplicy. Obecność obowiązkowa.
 
9. Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. oraz dla ich rodziców w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) o g. 11.30, po Mszy św. katecheza i spotkanie dla rodziców.
 
10. Bóg zapłać za wpływające ofiary na ogrzewanie naszej kaplicy. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) taca remontowo-budowlana. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Nadal trwa remont sali parafialnej – wiele prac zostało już wykonanych, pozostała jeszcze wymiana okien, drzwi oraz położenie płytek i malowanie. Od jutra rozpoczną się prace związane z nagłośnieniem kaplicy, będą nowe głośniki, mikrofony oraz wzmacniacz z „prawdziwego zdarzenia”. Są też już poduszki na wszystkie ławki – z racji jutrzejszych prac nie zostały rozłożone ale mam nadzieję, że już w najbliższych dniach będzie można to uczynić.
 
11. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – nawiązująca już do zbliżającego się okresu Wielkiego Postu, gorąco zachęcamy do jej lektury, może ona być pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na rozpoczynający się czas przemiany i nawrócenia, czas refleksji i głębszej przyjaźni z Bogiem życzę wszystkim światła Ducha Świętego i gotowości do udziału w Tajemnicy Odkupienia. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  23.02.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo do św. Józefa – opiekuna rodzin, w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45. W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
2. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – Modlitwa Różańcowa o g. 17.30, o której poprowadzenie proszę I Róże Różańcową i Msza św. o g. 18.00. Z racji, że trwa remont sali parafialnej – w tym miesiącu nie będzie wspólnego oglądania filmu.
 
3. W przyszłą niedzielę – pierwszą miesiąca, zmiana Tajemnic Różańcowych dla członów Żywego Różańca po Mszy św. o g. 8.00.
 
4. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary na ogrzewanie naszej Kaplicy, są jeszcze wyłożone na ławkach koperty, które można w tym celu zabrać.
 
5. Przy wyjściu z Kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
6. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
7. Wszystkim odpoczywającym oraz solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  16.02.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek Nabożeństwo do św. Józefa – opiekuna rodzin, w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45. W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
2. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Informujemy, że Katolicką Telewizję Trwam można już oglądać na multipleksie pierwszym w sposób cyfrowy.  W tym celu należy przeprogramować telewizory z głowicami MPEG-4 i dekodery DVB-T. Zachęcamy do oglądania Katolickiej Telewizji Trwam, prezentującej katechezy, modlitwy oraz informacje katolickie z Polski a także związane z posługą Ojca św. Franciszka i działalnością Stolicy Apostolskiej. 
 
3. W okresie zimowym – zwyczajem lat minionych, chciałbym poprosić o złożenie ofiar na ogrzewanie naszej Kaplicy. W związku z tym na ławkach zostały wyłożone koperty, które można zabrać a za założone następnie ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać. 
 
4. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna (Niedziela, Gość Niedzielny, nowy numer L’Osservatore Romano) – gorąco zachęcam do jej lektury.
 
5. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
6. Wszystkim – na ten najbliższy czas (nauczycielom, dzieciom i młodzieży na czas rozpoczynających się ferii) życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
V  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  09.02.2014 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek 11.02. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Chorych. Pragniemy otoczyć naszą modlitwą wszystkie osoby chore, starsze. Zapraszam wszystkich chorych i wszystkich pragnących z racji wieku przyjąć Sakrament Chorych na Mszę św. o g. 18.00 w ich intencji oraz w intencji tych, którzy się nimi opiekują. Podczas Mszy św. zostanie udzielony ten Sakrament, który ma wzmocnić naszego ducha na chwile choroby i cierpienia. Proszę o pomoc osobom chorym i starszym, w dotarciu do kościoła w tym dniu.
 
2. W piątek wspominamy w liturgii świętych Cyryla Mnicha i Metodego biskupa – Patronów Europy, to zarazem dzień modlitw za narody słowiańskie – polecajmy w swoich modlitwach cały nasz kontynent. 
 
3. Msza św. inicjacyjna dla kandydatów dla Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców, odbędzie się w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) tj. 16.02. o g. 11.30.
 
4. Przypominam również o spotkaniach dla kandydatów do Bierzmowania: wyjątkowo w tym miesiącu (z racji na ferie zimowe) klasa I i II Gimnazjum (razem) – w najbliższy wtorek o g. 19.15 w Kaplicy. Natomiast spotkanie dla klasy III Gimnazjum odbędzie się także w tym tygodniu, w czwartek o g. 19.00. Wszystkich proszę o przyniesienie Indeksów.
 
5. W imieniu organizatorów zapraszam na warsztaty Talitha Kum – organizowane przez wspólnotę Przymierze Miłosierdzia mające pomóc w ożywieniu życia religijnego. Odbędą się one w najbliższy weekend 15 i 16.02. Na stoliku są wyłożone ulotki, można zajrzeć na stronę internetową – zachęcam ludzi młodych do zainteresowania. 
 
6. Bóg zapłać wszystkim Paniom i Panom, którzy w poniedziałek pomagali przy rozbieraniu dekoracji świątecznych i sprzątaniu kaplicy. 
 
7. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prowadzone prace remontowe w sali parafialnej. [Powstaje tam aneks kuchenny, zostaną także wymienione okna.]
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa religijna – zachęcamy do jej lektury.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
10. Na najbliższe dni życzę wszystkim wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  IV  NIEDZIELA
ŚWIĘTO  OFIAROWANIA  PAŃSKIEGO  -  02.02.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj zakończę Odwiedziny Duszpasterskie – Kolędę w domach naszych parafian. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za wszystkie życzliwe rozmowy i podpowiedzi, za świadectwo wiary i przynależności do Kościoła złożone wobec sąsiadów a także za złożone wszystkie ofiary, które zostaną przekazane na centralne instytucje Archidiecezji oraz służyć będą naszej wspólnocie parafialnej. Niech nasza modlitwa o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin i osób samotnych wyprasza zdroje łask przez cały rozpoczęty rok. W najbliższym czasie dokonam podsumowania tej wizyty. Dzisiaj odwiedzę jeszcze mieszkańców ul. Jedwabniczej i ul. Warsztatowej i tych, którzy nie mogli przyjąć Kolędy w wyznaczonym terminie. 
 
2. Jutro w poniedziałek – pierwszy miesiąca, modlitwa za zmarłych z Wypominek Rocznych. Zapraszam na Mszę św. w ich intencji o g. 9.00. Także na zakończenie Mszy św. z racji na wspomnienie św. Błażeja – będziemy modlić się by Pan Bóg zachował nas od chorób gardła i udzielę specjalnego błogosławieństwa.
 
3. Od tego tygodnia wracamy do zwykłego porządku Mszy św. i nabożeństw. W poniedziałek o g. 9.00 a w pozostałe dni tygodnia o g. 18.00. We wtorek Nabożeństwo do św. Józefa – opiekuna rodzin, w środę Nowenna do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Nabożeństwa o g. 17.45. W piątek od g. 17.00 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu – zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do udziału w tych nabożeństwach i adoracji serdecznie zapraszam.
 
4. Także od jutra Biuro Parafialne czynne w zwykłych godzinach. W poniedziałek od g. 9.30 do 10.00, w środę od g. 19.00 do 20.00 i w piątek od g. 16.00 do 16.45 z wyjątkiem I piątku miesiąca.
 
5. W środę przypada wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy. Tego dnia podczas Mszy św. będziemy modlić się o ochronę od wszelkich niebezpieczeństw a zwłaszcza klęski pożaru. Przynieśmy wodę i chleb, które zostaną uroczyście pobłogosławione.
 
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem i I piątek miesiąca. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 a o g. 17.30 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość już powołanych.
- W piątek – do południa odwiedziny chorych w domach z Najświętszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych od g. 16.30, proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. Nabożeństwo wynagradzające Sercu Bożemu o g. 17.45. 
 
7. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30, po Mszy św. katecheza i spotkanie dla rodziców.
 
8. W środę kontynuacja Katechezy dla dorosłych – przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania o g. 20.00
 
9. W poniedziałek o g. 17.00 będziemy rozbierać dekoracje świąteczne. Chętne osoby – panie i panów zapraszam do pomocy. 
 
10. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) taca remontowo-budowlana. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary. Od jutra rozpoczynamy remont sali parafialnej – mamy tam coraz więcej różnych spotkań, stąd potrzeba odświeżenia i dostosowania jej do naszych potrzeb.
 
11. Przy wyjściu z Kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
 
13. Jutro swoje imieniny obchodzi ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o dostojnym solenizancie.
 
14. Wszystkim życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  26.01.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Nadal trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie spotkania pełne życzliwości i troski o życie religijne rodzin, naszej parafii i pewnych zamierzeniach na przyszłość. Dziękuję za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii i Archidiecezji. Wszystkich, którzy nie mieli możliwości przyjąć Kolędy w swoich domach w wyznaczonych terminach a pragnęliby to uczynić – proszę o zgłoszenia. Kolęda uzupełniająca odbędzie się w przyszłą niedzielę 02.02. lub w dowolnie ustalonym terminie. Zgłoszenia w zakrystii, Biurze Parafialnym lub telefonicznie. Porządek Kolędy w najbliższych dniach jest następujący [patrz osobna kartka].
 
2. Także jeszcze w tym tygodniu nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Podobnie Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00. 
 
3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – Modlitwa Różańcowa o g. 8.30, o której poprowadzenie proszę I Róże Różańcową i Msza św. o g. 9.00.
 
4. W przyszłą niedzielę 02.02. przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa, Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej by przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną one poświęcone i przez cały rok – zwłaszcza w chwili trwogi i cierpienia – zapalone, będą przypominały nam o Jezusie, Światłości Narodów. Święto Ofiarowania Pańskiego jest również Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez ślubowanie rad ewangelicznych. Wszystkie osoby zakonne ogarnijmy tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Podczas Mszy św. dziecięcej o g. 11.30 – będzie miała miejsce specjalna modlitwa w intencji dzieci – Akt Ofiarowania Bogu swoich Dzieci.
 
5. W przyszłą niedzielę – pierwszą miesiąca, zmiana Tajemnic Różańcowych dla członów Żywego Różańca po Mszy św. o g. 8.00.
 
6. Dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela pracy w naszej Parafii Pani Renaty – organistki. Dziękujemy za blisko 20 lat pracy przy organach w naszej Kaplicy, za prowadzenie śpiewu i odpowiedzialność za muzyczną stronę liturgii.
 
7. Z okazji Dnia Babci i Dziadka – nasza Szkoła i Rada Osiedla zaprasza na Zabawę Karnawałową poprzedzoną występami dzieci i młodzieży, połączoną ze słodkim poczęstunkiem. Odbędzie się ona w piątek 25.01. w g. od 17.00 do 22.00. Z racji, że jest to piątek – dzień pokutny, udzielę też wszystkim obecnym tam dyspensy. Więcej informacji na plakacie.
 
8. Dziękując za dzisiejszą obecność pana Romana Kempińskiego, szczecińskiego poety – Romcia Tomcia, równocześnie zachęcam do skorzystania z jego twórczości, do której osobiście będzie wpisywał rymowane dedykacje i sam podpisywał.
 
9. Bóg zapłać za wszystkie złożone w ub. niedzielę ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. 
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na dalsze dni naszego życia, na czas Odwiedzin Duszpasterskich życzę wszystkim wielu łask Bożych, sił i opieki Matki Najświętszej.                     
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  19.01.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. [o g. 8.00] Dzisiaj jeszcze - zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu kwartetu męskiego „Słodka Czwórka”. Koncert odbędzie się ok. g. 10.45. 
 
2. W tych dniach Kościół podejmuje modlitwę wraz z innymi wyznaniami o jedność chrześcijan. Pamiętajmy także w swoich prywatnych modlitwach o tym ważnym problemie. Szczegółowy program modlitw różnych wyznań zamieszczony jest na plakacie w gablocie na zewnątrz kaplicy.
 
3. Nadal trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie spotkania pełne życzliwości i troski o życie religijne rodzin, naszej parafii i pewnych zamierzeniach na przyszłość. Równocześnie już dzisiaj z całego serca dziękuję za wszystkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii przy okazji Kolędy. Porządek Kolędy w najbliższych dniach jest następujący [patrz osobna kartka].
 
4. Jeszcze w tym tygodniu nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
5. We wtorek przypada Dzień Babci. Serdecznie zapraszam wszystkie babcie i dziadków na Mszę św. o g. 9.00, podczas której będziemy w szczególny sposób modlić się w Waszej intencji, na zakończenie udzielę specjalnego błogosławieństwa. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie przy kawie, herbacie i dobrym ciastku do sali parafialnej (można przyjść z małymi wnukami, które może akurat wtedy pilnujecie).
 
6. W sobotę przypada święto Nawrócenia św. Pawła Ap. To także dzień zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zapraszam na Mszę św. o g. 9.00.
 
7. Z okazji Dnia Babci i Dziadka – nasza Szkoła zaprasza na Bal Seniorów. Odbędzie się on w piątek 31.01. o g. 16.30. Z racji, że jest to piątek – dzień pokutny, udzielę wszystkim obecnym tam – stosownej dyspensy.
 
8. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej Parafii pana Romana Kempińskiego – szczecińskiego poetę. Romcio Tomcio (bo taki jest pseudonim autora) – pisze rymowane opowieści biblijne. Często nazywany jest autorem rymowanych Ewangelii. Swoje utwory drukował w tygodniku Niedziela, był także autorem programu telewizyjnego pt. „Rymowane Ewangelie Romcia Tomcia” w TVP Szczecin. Swoją twórczością stara się przybliżać dzieciom, rodzicom i dziadkom życie Pana Jezusa. Jest autorem 7 Książek w których opowiada o narodzinach Pana Jezusa, o tym jak miał 12 lat, jak nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. W jednej z książek Pan Jezus rymem opowiada swoje przypowieści... Pisze też o Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Jedną ze swoich książek poświęcił też św. Janowi Chrzcicielowi. Jest także autorem wesołej książeczki dla dzieci, która nosi tytuł „Rozbrykany Zwierzyniec”. Ks. Jan Twardowski powiedział o autorze że ma talent, niech pisze dalej bo te wiersze trafią do serc dzieci. Autor podpisuje swoje książki rymowanymi dedykacjami.
 
9. Pielgrzymka do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II. [...]
 
10. Jak ogłaszałem w ub. niedzielę – dzisiaj w całej Polsce ma miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.
 
11. Polecam lekturę prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku z tyłu kaplicy.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na kolejny tydzień naszych zajęć i obowiązków – życzę wszystkim wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.    
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA  -  CHRZTU  PAŃSKIEGO  -  12.01.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj jeszcze zapraszam na Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej szkoły – po Mszy św. o g. 11.30
 
2. W najbliższą sobotę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o zjednoczenie chrześcijan. [Szczegółowy program modlitw różnych wyznań zamieszczony jest na plakacie w gablocie na zewnątrz kaplicy.] Pamiętajmy także w osobistych modlitwach o potrzebie jedności wszystkich chrześcijan.
 
3. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za spotkania pełne życzliwości i troski o własne życie religijne oraz życie parafii. Niech w każdym domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem, krzyż, Pismo św., zapalone świece oraz woda święcona. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej, różnych planach na przyszłość i o naszych codziennych sprawach. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący [patrz osobna kartka].
 
4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 10.00 będziemy gościć w naszej kaplicy kwartet męski „Słodka Czwórka” – ze śpiewem Kolęd. Po Mszy św. pół godzinny koncert kolęd w wykonaniu panów, na który już dziś serdecznie zapraszam.  
 
5. Przypominam, że w okresie kolędowym nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne jest czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
6. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30.
 
7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w święto Trzech Króli na Krajowy Fundusz Misyjny. W imieniu Caritas dziękuję również za ofiary złożone za kredę i kadzidło z przeznaczeniem na dzieła miłosierdzia w naszej Parafii. Bóg zapłać również za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na planowane prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności. [...]
 
8. W przyszłą niedzielę w całej Polsce będzie miała miejsce zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie – uczestnicząc w dziele wspierania biedniejszych Kościołów w świecie. Przez wiele lat Kościół w Polsce był również wspierany w taki sposób.
 
9. Pielgrzymka do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II. [...]
 
10. Polecam lekturę prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku z tyłu kościoła.
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na czas naszych Kolędowych spotkań życzę Wszystkim dużo pokoju, radości oraz wszelkiego dobra ubogaconego Bożym błogosławieństwem.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II  NIEDZIELA  W  OKRESIE  BOŻEGO  NARODZENIA  -  05.01.2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Jutro przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli. Przypominam, że jest to święto obowiązkowe tzn. teraz gdy jest to dzień wolny od pracy i szkoły mamy obowiązek udziału we Mszy św. (Nieobecność jest grzechem ciężkim.) Msze św. jak w każdą niedzielę. Jak co roku tego dnia chcemy modlić się w intencji dzieł misyjnych na całym świecie a także w tym dniu będą zbierane do puszek ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Caritas będzie rozprowadzać kredę i kadzidło (zebrane ofiary będą służyć dziełom miłosierdzia w naszej Parafii).
 
2. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w rodzinach naszych parafian. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i czas poświęcony na wspólną modlitwę i rozmowę. Niech w każdym domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem, krzyż, Pismo św., zapalone świece oraz woda święcona, którą można zaczerpnąć przy wyjściu z kaplicy. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej, różnych planach na przyszłość i o naszych codziennych sprawach. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący [patrz osobna kartka].
 
3. Przypominam, że w okresie kolędowym nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
4. Wyjątkowo w tym miesiącu – z racji święta – Msza św. za zmarłych z Wypominek Rocznych we wtorek o g. 9.00, zapraszam.
 
5. W przyszłą niedzielę – Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej szkoły – po Mszy św. o godz. 11.30. Serdecznie Drodzy zapraszam do obejrzenia.
 
6. Także w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30, po Mszy św. wspólnie będziemy uczestniczyli w Jasełkach.
 
7. Jutro – w imieniu organizatorów – zapraszam wszystkich a zwłaszcza dzieci z rodzicami na IV już szczeciński Orszak Trzech Króli. Trzej Królowie symbolizują trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę składające pokłon nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus. Królewską świtę stanowić będą dzieci i dorośli ubrani w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Podążą za gwiazdą betlejemską, a wraz z nimi mieszkańcy Szczecina, którym rozdane zostaną korony i śpiewniki. O godz. 11.30 na Placu Armii Krajowej rozpoczną się występy, śpiew kolęd i pokazy sprawności. Orszak wyruszy spod Urzędu Miasta około godz. 12.00. Jego uczestnicy przejdą od Placu Armii Krajowej aż na plac Orła Białego. Po drodze zatrzymywać się będą przy przygotowanych scenkach.
 
8. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
 
9. Polecam lekturę prasy katolickiej.
 
10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
11. Wszystkim życzę by ten czas początku Nowego Roku i czas odwiedzin kolędowych, był czasem pełnym pokoju i radości oraz głębokiej nadziei i optymizmu.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY  -  29.12.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek kończymy rok 2013. Chcemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro jakie było naszym udziałem w minionym roku oraz przepraszać za grzechy i zaniedbania. Zapraszam na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 17.30 a następnie na Mszę św. o godz. 18.00.
 
2. 01.01. w Nowy Rok obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Chciejmy na progu Nowego Roku za przyczyną Matki Najświętszej zawierzać dobremu Bogu wszystko to co przed nami. Msze św. będą sprawowane tak jak w niedziele z wyjątkiem, że nie będzie Mszy św. o g. 8.00. Ten dzień to także światowy Dzień Modlitw o pokój – tak bardzo wciąż nam  potrzebny.
 
3. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem miesiąca – z racji Kolędy Msza św. tylko rano o g. 9.00 a wcześniej o g. 8.30 Godzina Święta. W I piątek – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 8.30 i o g. 9.00 Msza św. zakończona Nabożeństwem ku czci Serca Bożego. W I piątek nie będę odwiedzał chorych z Komunią św. W I sobotę modlitwa Różańcowa o g. 8.30, o którą proszę wspólnotę Żywego Różańca i Msza św. o g. 9.00.
 
4. W przyszłą niedzielę zmiana Tajemnic Różańcowych po Mszy św. o g. 8.00.
 
5. Po Nowym Roku – od 03.01. (piątek) rozpocznę Wizytę Duszpasterską zwaną Kolędą w domach naszych parafian. Niech będzie to wspólne święto całej rodziny i okazja do modlitwy w naszym domu. Na czas wspólnej modlitwy przygotujmy krzyż i lichtarze ze świeczkami na stole przykrytym białym obrusem. Do pokropienia potrzebna jest woda święcona - którą można zaczerpnąć w zakrystii - i kropidło. Obok można położyć Księgę Pisma św. na znak naszej gotowości do słuchania Słowa Bożego. Kolęda to publiczne wyznanie wiary i znak łączności ze wspólnotą parafialną. Ofiary składane z tej okazji zostaną przekazane na utrzymanie Seminarium Arcybiskupiego oraz naszego Zakonnego w Poznaniu, na utrzymanie centralnych instytucji Archidiecezji oraz na potrzeby Parafii. Chciejmy rozmawiać o życiu religijnym, o życiu wspólnoty parafialnej i o naszych codziennych sprawach. Kolędę będę rozpoczynał w dni powszednie ok. g. 16.00 a w soboty i niedziele ok. g. 15.00. Porządek kolędy jest następujący: (patrz osobna kartka).
 
6. W okresie kolędowym nie ma Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w dni powszednie, natomiast jest o g. 9.00 rano. Także w tym czasie Biuro Parafialne będzie czynne tylko do południa w poniedziałek, środę i piątek w g. od 9.30 do 10.00.
 
7. Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego,  Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Słowiki i Chóru Collegium Maiorum. Koncert odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie 01.01. o g. 19.00.
 
8. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Orszak Trzech Króli – (patrz osobna kartka).
 
9. Moi Drodzy – w tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg naszej Żywej Szopki. Zdaje się, sprawiła nam ona wszystkim wielką radość, przybyło bardzo wielu ludzi z całego miasta, także spoza by w niej uczestniczyć. Myślę też, że byli wszyscy parafianie, a przynajmniej prawie wszyscy, jak słyszałem wielu osobom bardzo się podobało. To wielka radość dla nas wszystkich. Naszym zamysłem – było ożywienie zaangażowania naszych parafian i pokazania sobie, że potrafimy także i tu czynić piękne rzeczy – trzeba powiedzieć, że to wszystko się udało. Pewnie – za rok będę prosił o jeszcze większe zaangażowanie, by można było zrobić coś jeszcze piękniejszego, ale dziś ogromne Bóg zapłać wszystkim, którzy sprawili, że Żywa Szopka mogła, po raz pierwszy się odbyć. 
10. Polecam lekturę prasy religijnej – zostało jeszcze kilka egzemplarzy Gościa Niedzielnego. 
11. W uroczystość Świętej Rodziny – życzę wszystkim wielu łask, opieki Świętej Rodziny i radosnego, pełnego pokoju i życzliwości świętowania w gronie rodziny i osób bliskich.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  NARODZENIA  -  25.12.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Życzenia świąteczne Ks. Arcybiskupa Metropolity.
 
2. Do tych życzeń pragnę także dołączyć moje życzenia, które kieruję do wszystkich parafian: wszystkich rodzin, osób samotnych, starszych i chorych, do ludzi młodych, do naszej młodzieży i dzieci, wszystkich naszych Gości – by ten Nowonarodzony Chrystus wspierał Was wszystkich, w każdym dobrym pragnieniu, by obdarzał Was licznymi łaskami i dopomagał w realizowaniu swojej drogi życia, która niech zawsze wiedzie do zbawienia.
 
3. Słowa wdzięczności chciałbym dzisiaj skierować do tych Pań, które przez cały rok troszczą się o czystość i wystrój naszej świątyni. Niech ta praca wyprosi u Bożej Dzieciny potrzebne łaski i błogosławieństwo. Dziękuje także wszystkim, Paniom i Panom, którzy w tym roku przyczynili się do przygotowania tej pięknej dekoracji świątecznej. Dziękuję w sposób szczególny wszystkim, którzy włączyli się – a było to dość spore grono osób – do powstania naszej Żywej Szopki, wszystkiego co tam na zewnątrz przypomina nam wydarzenia sprzed 2000 lat.
 
4. Msze św. w dni świąteczne tak jak w niedziele. (nie ma tylko Mszy św. o g. 8.00)
 
5. Odwiedziny duszpasterskie – rozpocznę po Nowym Roku. Porządek kolędy ogłoszę w najbliższą niedzielę.
 
6. W piątek przypada święto św. Jana Ewangelisty i Apostoła. Tego dnia uroczyście poświęcę wino mszalne. Obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy św. wieczornej. Tego dnia z racji oktawy Bożego Narodzenia nie obowiązuje  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
7. W sobotę święto św. Młodzianków. Tego dnia chcemy w modlitwie przebłagalnej przepraszać dobrego Boga za wszystkie grzechy zabójstwa wobec dzieci nienarodzonych i tych, które zostały porzucone przez rodziców. Każdego dnia w oktawie Bożego Narodzenia zapraszam na Mszę św. o g. 18.00. 
 
8. W piątek po świętach Biuro Parafialne będzie nie czynne.
 
9. Moi Drodzy – zapraszam do oglądania i udziału w Żywej Szopce. Zwierzęta można oglądać przez oba dni świąteczne, dzisiaj o g. 13.00 życzeniami świątecznymi rozpoczniemy Koncert Kolęd, który będzie trwał do ok. g. 17.00 i o g. 19.00 wspólne kolędowanie przy ognisku – serdecznie wszystkich zapraszamy.
 
10. Jutrzejsza taca przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Jest wiele ciekawych artykułów związanych z przeżywanymi świętami. Niech ta lektura pomaga nam w duchowym przeżywaniu tych dni.
 
12. Wszystkim życzę dzisiaj – miłego, w radosnej rodzinnej atmosferze świętowania i przeżywania Tajemnicy Narodzenia Jezusa Chrystusa.
 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV  NIEDZIELA  ADWENTU  -  22.12.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przed nami ostatnie Roraty – w poniedziałek i wtorek, które odprawimy zgodnie z wielowiekową tradycją – rano o g. 7.00.(Jutro nie będzie Mszy św. o g. 9.00).Gorąco zapraszam – niech te ostatnie dni, dzień Wigilii będą również okazją do wykorzystania na dobre przygotowanie do przyjścia Chrystusa (zapraszam zwłaszcza tych, którzy jeszcze na Roratach nie byli). Przygotujmy się na te święta również od strony duchowej – potrzebuje tego każdy z nas, bo sens tych świąt wypływa przede wszystkim z prawdy o narodzeniu, o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. Zachęcam też do zachowania w dzień Wigilii wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 
2. Spowiedź – dziś przed czy po Mszy św. oraz jutro po Mszy św. i we wtorek do około godz. 9.00 rano. Potem spowiedzi już nie będzie.
 
3. Wtorkowy wieczór – to już czas Wieczerzy Wigilijnej. Przed jej rozpoczęciem odczytajmy z Ewangelii opis narodzenia Pana Jezusa – niech to uczyni głowa rodziny, potem odmówmy modlitwę „Ojcze nasz”, może także wspomnijmy w wezwaniach tych, których już nie ma pośród nas czy jakieś bieżące intencje, potem zaśpiewajmy kolędę i łamiąc się opłatkiem składajmy sobie pełne życzliwości i serdeczności życzenia. Niech na stole wigilijnym nigdy nie będzie alkoholu. Propozycja porządku tego wieczoru jest zamieszczona przy opłatku, który otrzymaliśmy z parafii.
 
4. Po Wieczerzy Wigilijnej – tej rodzinnej celebracji narodzenia Chrystusa, zapraszam na Pasterkę. W tym roku będą dwie Pasterki: o g. 21.00 dla dzieci i tych, którym byłoby trudniej przyjść później i druga główna – tradycyjnie o północy. Rozpoczniemy je przy Żywej Szopce na zewnątrz kaplicy. Niech nasza obecność na Pasterce będzie wyrazem wiary i modlitwy, wyrazem gotowości na przyjęcie Chrystusa do naszego życia.
 
5. Msze św. w dni świąteczne będą sprawowane tak jak w niedziele z wyjątkiem, że w I dzień świąt nie będzie Mszy św. o g. 8.00.
 
6. Biuro Parafialne – jutro w poniedziałek czynne normalnie, we wtorek nieczynne.
 
7. Zachęcam do włączania się w Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom przez nabywanie  świec na wigilijny stół. Można także jeszcze nabyć opłatki oraz sianko na Wigilijny stół – zachęcam do zabrania, jeśli ktoś zechce za nie złożyć ofiarę – zostanie ona przeznaczona na pomoc potrzebującym – którą podejmuje powstający zespół Caritas.
 
8. Moi Drodzy – jeszcze raz zapraszam do oglądania Szopki Bożonarodzeniowej, która ożywi się już przed Pasterkami w wigilijny wieczór i będzie czynna także w oba dni świąteczne. W I dzień świąt o g. 13.00 rozpoczniemy wspólną modlitwą i życzeniami świątecznymi Koncert Kolęd z udziałem kilku zespołów: Jako pierwsze będą śpiewać Szmaragdowe Duszki ze Zdrojów, później kwartet Słodka Czwórka, chciałbym by wystąpiła nasza powstająca scholka, ok. 16.00 będą dzieci i młodzież przygotowane przez naszą szkołę także ze śpiewem pani dyrektor – serdecznie zapraszam. Będziemy zachęcać również wszystkich odważnych – zwłaszcza dzieci do własnego występu: można będzie zaśpiewać lub zagrać kolędę czy zarecytować jakiś wiersz o narodzinach Pana Jezusa. Wieczorem wspólne kolędowanie przy ognisku o g. 19.00 również zapraszam. W II dzień świąt Szopka będzie otwarta przez cały dzień do g. 18.00. Bądźmy my obecni, zapraszajcie swoich bliskich, rodzinę. 
 
9. Wszystkich, którzy chcieliby również pomóc przy organizacji tego wydarzenia zapraszam jeszcze raz dzisiaj na spotkanie w sali o g. 19.00. Bardzo też proszę o przyniesienie – jak zawsze – smacznie upieczonego ciasta, bowiem chcemy ciepło ugościć naszych gości – wykonawców oraz tych, którzy będą przybywali. Ciasto można przynosić przed wigilią po południu oraz ewentualnie w I dzień świat rano. 
 
10. Jutro po Mszy św. wieczornej będziemy dopiero stawiać choinki, szykować dekoracje i sprzątać kaplicę na święta. Chętne panie i panów proszę o pomoc. 
 
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, niech w dni świąteczne będzie także okazja do pogłębiania swojej wiary. Zachęcam do Niedzieli a także Gościa Niedzielnego. Cena numerów świątecznych jest wyższa: Niedziela – 9 zł,  a Gość Niedzielny – 8 zł.
 
12. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
13. Na te ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem życzę dobrego przygotowania do przeżycia świąt.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III  NIEDZIELA  ADWENTU  -  15.12.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. We wtorek 17.12. wkroczymy już w drugą część czasu Adwentu, w którym zaczniemy bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Pan jest coraz bliżej - czy w naszych sercach znajdzie odpowiednie miejsce, w którym mógłby się narodzić? Przygotujmy nasze serca przychodzącemu Panu. Pomagają nam w tym codzienne Roraty, które sprawujemy od wtorku do soboty o g. 18.00. Młodzież zapraszam w czwartek. Roraty dla dzieci – we wtorek, środę i piątek. Kochani, macie wiele przeróżnych zajęć przedświątecznych, nie zapomnijcie jednak, że ważna jest obecność Pana Jezusa w życiu Waszym, Waszej rodziny, Waszego dziecka – a może nawet najważniejsza. Pomóżcie – zwłaszcza dzieciom przyjść w Adwencie do Jezusa. Tą pomocą w przygotowaniu serca jest także sakramentalna Spowiedź – już dziś gorąco zachęcam do skorzystania z niej – okazja od wtorku do soboty od g. 17.15. Nie zostawiajmy Spowiedzi na ostatnią niedzielę przed świętami czy dzień Wigilii. 
 
2. Spotkanie opłatkowe dla wspólnoty Żywego Różańca dzisiaj o g. 16.00 w sali parafialnej – serdecznie zapraszam.
 
3. W ramach spotkania przygotowującego do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klasy II i III gimnazjum we wtorek (III mies.) – udział w Roratach o g. 18.00.
 
4. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, postanowiliśmy w tym roku zorganizować w naszej Parafii Żywą Szopkę. To piękna inicjatywa, która ma nas zachęcić do zaangażowania się w życie naszej wspólnoty, pozwolić radośniej przeżyć czas świąteczny czy również pokazać tym, którzy tu przybędą by ją zobaczyć, że tu jesteśmy i żyjemy, i potrafimy też przygotować miłe wydarzenia. Dlatego też gorąco zachęcam do włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia, poszukujemy odważnych i chcących uczynić coś dla innych na dzisiejsze spotkanie organizacyjne o g. 19.00 w sali parafialnej. Gdyby ktoś mógł i chciał zabrać plakat np. do zakładu pracy czy mógłby go powiesić w miejscu widocznym dla innych (poza parafią) to proszę o zabranie z zakrystii, podobnie prosimy o przekazanie tej informacji rodzinie, znajomym oraz drogą mailową, i tu prosimy o wpisanie swojego adresu internetowego na listę, by móc ten plakat przesłać. Żywa Szopka będzie w oba dni świąteczne, natomiast Koncert Kolęd w I dzień świąt od g. 13.00 a wieczorem wspólne kolędowanie przy ognisku o g. 19.00. Już dziś gorąco zapraszamy!
 
5. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Uprzejmie informujemy o modlitwach organizowanych z okazji 43. rocznicy ofiar grudnia 1970 r., które odbędą się we wtorek 17.12. pod Bramą Stoczni o g. 12.00. Zapraszamy również do Katedry na Mszę św. w intencji poległych w XII.1970 r., oraz w int. ludzi pracy o g. 18.00, której przewodniczyć będzie ks. Abp Metropolita.
 
6. Zachęcam do włączania się w „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” przez nabywanie świec Caritas na stół wigilijny. Świece można nabyć wychodząc z kaplicy. Jest tam również do nabycia Opłatek na stół wigilijny.
 
7. W sobotę po Mszy św. wieczornej planujemy sprzątanie kaplicy oraz przygotowanie dekoracji świątecznej. Chętne panie i panów proszę o pomoc przy ustawianiu choinek. 
 
8. Również przy wyjściu – jest do nabycia bieżąca prasa, która może być pomocna w dobrym przeżyciu czasu Adwentu.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na kolejny – ostatni już tydzień czasu oczekiwania – życzę wszystkim by jak najlepiej potrafili przygotować swoje serca na przyjście Jezusa Chrystusa.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA  ADWENTU  -  08.12.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przeżywamy uroczystość odpustową w naszej wspólnocie parafialnej, gości wśród nas Przełożony Generalny naszego Zgromadzenia zakonnego ks. Ryszard Głowacki, który wczoraj przewodniczył sumie odpustowej i głosił Słowo Boże a dziś modli się razem z nami i ubogaca nas adwentowym rozważaniem. Bóg zapłać za tę obecność, a po Mszy św. zapraszam wszystkich do sali parafialnej na nasze wspólne świętowanie przy smacznym ciastku – za które serdecznie dziękuję – i gorącej kawie lub herbacie.
 
2. Po Mszy św. o g. 10.00 zostanie/zostało poświęcone nowe Biuro Parafialne, które znajduje się za częścią mieszkalną Plebanii i które od jutra będzie już tam funkcjonowało. Jest tam także ubikacja, z której będzie można korzystać będąc w kaplicy czy w sali parafialnej. Idąc teraz do sali można wejść, zobaczyć – zapraszam.
 
3. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w polskim Kościele jako Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Chciejmy w naszych modlitwach pamiętać o siostrach i braciach katolikach, o ich duszpasterzach żyjących w krajach Europy wschodniej. 
 
4. W czasie Adwentu towarzyszą nam Roraty – Msza św. ku czci Matki Bożej, którą w naszej kaplicy sprawujemy wieczorem o g. 18.00 od wtorku do soboty. Pomaga nam ona z miłością oczekiwać na przyjście Pana. Kochani serdecznie na tę modlitwę zapraszam – warto przyjść. Roraty dla dzieci we wtorek, środę i piątek a dla młodzieży w czwartek. W czwartek po Roratach spotkanie dla młodzieży w sali parafialnej.
 
5. W najbliższy piątek – odwiedziny chorych w domach z Komunią św. oraz okazją do świątecznej spowiedzi. Gdyby ktoś chciał jeszcze zgłosić taką osobę – proszę to uczynić w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
 
6. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam o Mszy św. inicjacyjnej na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców.
 
7. W ramach spotkania przygotowującego do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klasy I gimnazjum we wtorek II mies. – udział w Roratach o g. 18.00.
 
8. W tym tygodniu zostały już rozniesione opłatki do naszych domów czy mieszkań. Od dzisiaj opłatki wigilijne można też nabyć przy wyjściu z Kaplicy lub w Biurze Parafialnym. Bóg zapłać za wszystkie złożone przy tej okazji ofiary, które zostaną przeznaczone na uszycie poduszek na ławki w kaplicy.
 
9. Zachęcam do włączania się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec Caritas na stół wigilijny. Bóg zapłać wszystkim, którzy angażują się w to dzieło. 
 
10. Jak już słyszeliśmy dzisiaj do naszej Parafii w godzinach popołudniowych przybędzie św. Mikołaj, który ma odwiedzić – zdaje się z prezentami – dzieci w ich domach. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy. Kochani, to dzięki Wam można było przygotować blisko 50 paczek dla dzieci (niezależnie od paczek przygotowanych przez rodziców czy dziadków) i sprawić im radość. Ogromnie za to dziękujemy, Dziękuję również wszystkim osobom, które angażują się w tę akcję. 
 
11. W sobotę Rada osiedla Żydowce-Klucz zaprasza mieszkańców na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się o g. 14.00 w siedzibie Rady przy ul. Rymarskiej 46.
 
12. Polecam lekturę prasy katolickiej i zachęcam do adwentowej lektury. Od ub. tygodnia oprócz Niedzieli mamy jeszcze do nabycia Gościa Niedzielnego – serdecznie zachęcam.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Na czas Adwentu, życzymy nam wszystkim – byśmy usłyszeli słowa ostatniego z Proroków – św. Jana Chrzciciela: „przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA  ADWENTU  -  01.12.2103 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Adwent, którym dzisiaj rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny – to czas radosnego, pełnego nadziei oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa oraz na ponowne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. Niech w tym czasie, prócz zewnętrznych dekoracji nie zabraknie nam czasu i pomysłów na dobre przygotowanie swoich serc do przyjęcia Chrystusa. Pomocą niech w tym będą Rekolekcje Adwentowe połączone z Triduum przygotowującym do uroczystości odpustowej – naszego parafialnego święta. Zapraszam w środę, czwartek i piątek na g. 18.00, wcześniej adoracja NS od g. 17.00 i nabożeństwo. Będzie też okazja do spowiedzi. Dobrym słowem zaprośmy może także naszych bliskich. Rekolekcje poprowadzi ks. Ryszard Szymanik – proboszcz ze Zdrojów. [zaproszenia]
2. Pięknym przeżywaniem tych dni – jest w czasie Adwentu – udział w Roratach. Będziemy w nich uczestniczyć od wtorku do soboty wieczorem o godz. 18.00. Zapraszam nie tylko dzieci, które swoje Roraty będą miały we wtorki, środy i piątki ale wszystkich parafian. Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, rodziców proszę o pomoc dzieciom w ich przygotowaniu, można je także zakupić wychodząc z Kaplicy. Młodzież zapraszam na Roraty w czwartek także na g. 18.00 a później na spotkanie w sali.
3. W piątek wspominamy św. Mikołaja Biskupa, który osiągnął chwałę Nieba dzięki dzieleniu się z potrzebującymi tym co sam posiadał. Niech to wspomnienie będzie i dla nas okazją do obdarowywania innych dobrocią. Już ogłaszałem – św. Mikołaj potwierdził swoje przybycie do naszej Parafii, wprawdzie nie 06 ale 08.12. w przyszłą niedzielę po południu. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w możliwość przybycia św. Mikołaja, można jeszcze złożyć podarki do koszyka przy wyjściu albo ofiarę do puszki. Wielkie Bóg zapłać! W tygodniu paczki można przynosić od wtorku do piątku do sali parafialnej od g. 16.00 do 17.30. Można też jeszcze zabrać serduszko do zrobienia paczki.
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem i I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o g. 17.00 na adorację i Godzinę świętą.
- W piątek – nie będzie odwiedzin chorych, będą w kolejny piątek 13.12. bliżej świąt. Okazja do spowiedzi dla dzieci od g. 16.30, mocno proszę rodziców oraz dzieci i młodzież, by zechciały pamiętać w tym dniu o spowiedzi i komunii św. zwłaszcza w czasie Adwentu. Spowiedź dla wszystkich od g. 17.00. Nabożeństwo wynagradzające Sercu Bożemu o g. 17.45. 
- W sobotę – w dniu naszego święta Parafialnego – Modlitwa Różańcowa o g. 17.00.
5. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – odpust parafialny. My nasze świętowanie przeniesiemy na sobotni wieczór – wigilię święta. Jest to nasze największe święto w tej wspólnocie wiary. Serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. o g. 18.00, której przewodniczyć będzie nowy Przełożony Generalny naszego Zgromadzenia ks. Ryszard Głowacki z udziałem zaproszonych księży. Wcześnie o g. 17.00 Modlitwa Różańcowa i o g. 17.30 czuwanie modlitewne poprowadzone przez zaproszony zespół muzyczny. Kochani znajdźmy czas, by tego dnia (to sobota – wieczór) wielbić Boga za przyczyną naszej Patronki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Natomiast w niedzielę – po każdej Mszy św. gorąco zapraszam do sali parafialnej na wspólne świętowanie, będzie także obecny ks. Generał – niech będzie to nasze wspólne święto, wspólna radość. Nieśmiało proszę o upieczenie i przyniesienie ciasta, za co z góry bardzo dziękuję. I jestem przekonany, że jak zawsze będzie smaczne i dużo.
6. Dzisiaj podczas uroczystej Sumy o g. 10.00 zostanie/został poświęcony Opłatek na stół wigilijny. I już dziś rozpoczniemy roznoszenie go do naszych domów, przyjmijcie ten Opłatek i moje słowo jako wyraz jedności ze wspólnotą wiary, by później dzieląc się nim i składając sobie wzajemnie życzenia był on znakiem przebaczenia i pokoju, zwiastunem Prawdy o narodzeniu Chrystusa. Bóg zapłać za składane przy tej okazji ofiary, które w tym roku chciałbym przeznaczyć na poduszki na ławki.
7. W przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30, po Mszy św. spotkanie w sali parafialnej.
8. Nasz szkoła zaprasza na Dzień otwarty w najbliższy piątek od g. 10.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.
9. Podobnie jak w latach ubiegłych – Caritas przeprowadza akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” rozprowadzając świece na stół wigilijny. Hasło bieżącego roku to: „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. Jest to wigilijne dzieło wspierania dzieci zaniedbanych, ubogich i głodnych, którym w szczególny czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia brakuje rodzinnego ciepła. W to dzieło może włączyć się każdy z nas. Świeczki są rozprowadzane przy drzwiach kaplicy. Bóg zapłać tym, którzy zaangażowali/żują się w to dzieło. [Są też do kupienia kartki świąteczne.]
10. W imieniu naszego Przełożonego Generalnego i całego zgromadzenia składam serdeczne Bóg zapłać za wszystkie złożone w ub. niedzielę ofiary na rzecz Towarzystwa Chrystusowego.
11. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
12. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się do dekoracji adwentowej, zwłaszcza tego pięknego wieńca.
13. Polecamy lekturę prasy katolickiej, jest tam  wiele artykułów związanych z Adwentem. Jakiś czas temu mieliśmy promocję a od dzisiaj jest jeszcze także nowość: Gość Niedzielny, zachęcam do tej nowej lektury religijnej.
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
15. Na rozpoczynający się czas Adwentu, życzę wszystkim świętego i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, byśmy w naszym życiu zbliżali się do Zbawiciela, który przychodzi.                      
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA - 24.11.2013r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiaj nasze Zgromadzenie zakonne Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – posługujące w tej parafii – obchodzi Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jako swoje święto Patronalne. Przy tej okazji w imieniu Zgromadzenia dziękuję serdecznie wszystkim za wszelkie przejawy życzliwości wobec pracujących tu księży i całego Zgromadzenia. Dziękujemy również za modlitwę i wszelkie formy wsparcia naszej działalności i codziennego życia. Gdyby ktoś chciał i dziś złożyć taką ofiarę można to uczynić do puszki przy wyjściu z kaplicy. Serdeczne Bóg zapłać.
2. W piątek wspominaliśmy w liturgii św. Cecylię – Patronkę muzyki kościelnej, z tej racji dzisiaj w kościele Świętego Ducha w Zdrojach o g. 19.00 odbywa się koncert kościelnych zespołów muzycznych – Cecyliada, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.
3. Również w dniu dzisiejszym zapraszam na modlitwę różańcową w intencji zmarłych przy naszej Kaplicy Cmentarnej (za torami) o g. 15.00.
4. W tych ostatnich już dniach listopada modlić się będziemy za naszych zmarłych codziennie         podczas nabożeństwa o godz. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Na ławkach są jeszcze wyłożone kartki na Wypominki Roczne – zachęcam do zabrania ich i wypisania imion zmarłych, których pragniemy polecać Panu Bogu w comiesięcznej Mszy św. 
5. W sobotę w liturgii Kościoła wspominamy św. Andrzeja Apostoła.
6. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy również Rok Liturgiczny – przyszła niedziela I Adwentu – to już początek nowego Roku Liturgicznego. W I-szym tygodniu Adwentu – już dziś zapraszam na nasze Rekolekcje Adwentowe połączone z Triduum przygotowującym do naszego święta – Uroczystości Odpustowej Niepokalanego Poczęcia NMP. Poprowadzi je ks. Ryszard Szymanik – proboszcz z Parafii Świętego Ducha. Triduum Rekolekcyjne rozpocznie się w środę 04.12. i zakończy Sumą odpustową w sobotę 07.12. Moi Drodzy, gorąco zachęcam, do udziału w tym duchowym przygotowaniu do przeżycia święta Patronalnego, czasu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia.
7. W minioną środę rozpoczęła się katecheza przygotowująca osoby dorosłe do Sakramentu Bierzmowania, ale gdyby ktoś jeszcze chciał się włączyć – zapraszam w środę o g. 20.00 w sali parafialnej.
8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 10.00 zostanie poświęcony opłatek wigilijny. Opłatki – jak każdego roku – chciałbym, by zostały rozniesione do naszych domów, to wyraz jedności parafialnej i wspólnoty wiary. 
9. Dziękujemy za bardzo miły odzew w sprawie św. Mikołaja. Dzisiaj chcemy prosić o przygotowanie konkretnych paczek – przy drzwiach są w koszyku serca, na których napisane jest imię i wiek dziecka, są też serca bezimienne. Kto chciałby – może zabrać takie serce a przygotowaną paczkę można przynieść od przyszłej niedzieli do 05.12. (Wartość paczki ok. 30 zł, gdyby ktoś chciał w jeszcze inny sposób włączyć się w tę akcję, będzie można przynieść jakieś słodycze czy zabawki czy złożyć ofiarę w przyszłą niedzielę.) W imieniu dzieci wielkie Bóg zapłać.
10. Podobnie jak w latach ubiegłych, od przyszłej niedzieli – Caritas będzie rozprowadzał świece na stół wigilijny. Jest to ogólnopolskie wigilijne dzieło wspierania dzieci, w które może włączyć się każda osoba czy każda rodzina. Przy okazji informuję, że chcemy powołać brakujący przy naszej Parafii zespół Caritas – osoby, które chciałyby zaangażować się w jego prace proszę o kontakt.
11. Jak już ogłaszałem – ponawiam zachętę do udziału w Pielgrzymce do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II w przyszłym roku – wszystkich myślących o tym proszę o pilny kontakt ze mną. 
12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w ub. niedzielę na pomoc dla poszkodowanych na Filipinach.
13. Bóg zapłać panom, którzy jeszcze w tym tygodniu pomagali przy porządkowaniu terenu kościelnego. 
14. Zakończył się I etap renowacji drzwi głównych, (trochę nie zamierzony ale konieczny), niestety z racji niskich temperatur nie można już położyć ostatecznej warstwy lakierobejcy (a nie można drzwi zabrać do stolarni), reszta prac zostanie zrealizowana na wiosnę. Równocześnie zostały zakonserwowane i odnowione wszystkie elementy drewniane wejścia do kaplicy. 
15. Polecam lekturę prasy katolickiej.
16. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
17. Życzę wszystkim by zakończony Rok Wiary obfitował naszym jeszcze większym zjednoczeniem z Bogiem a Chrystus Król Wszechświata niech będzie Królem każdego z nas i niech nam hojnie błogosławi.                                                    
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  17.11.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela w roku liturgicznym a w tym roku tego dnia nastąpi Parafialne Zamknięcie Roku Wiary. Niech więc najbliższe dni i przyszła niedziela będą okazją do refleksji na ile kończący się przeżywany Rok Wiary przyczynił się do pogłębienia osobistej wiary, przybliżenia do Boga czy rozbudzenia gorliwości przeżywania swojej wiary – to pytanie na ile ja sama/sam zatroszczyłem się o rozwój wiary w minionym roku. Diecezjalne Zamknięcie Roku Wiary nastąpi w sobotę 23.11. podczas Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej o g. 11.00, na którą Ks. Arcybiskup Metropolita serdecznie wszystkich zaprasza. Każdego dnia podczas Mszy św. wieczornej zapraszam na Nowennę do Chrystusa Króla w intencji o łaskę poddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi w życiu osobistym i społecznym w naszej Ojczyźnie.  
2. W dniu dzisiejszym zapraszam na modlitwę różańcową na Cmentarzu w Zdrojach w intencji zmarłych o g. 15.00.
3. Pamiętajmy, że cały miesiąc listopad jest poświęcony pamięci tych, którzy odeszli już do wieczności. Za zmarłych polecanych w Wypominkach Listopadowych modlimy się codziennie o g. 17.30 (w poniedziałek o g. 8.30). Nabożeństwo dla dzieci, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami w piątek o g. 17.00.
4. Nasza modlitwa i pamięć o zmarłych jest sprawą bardzo ważną – Kościół gorąco zachęca nas do tej modlitewnej pamięci. Chcemy więc nie tylko w miesiącu listopadzie ale także w ciągu całego roku pamiętać o Tych, którzy już przed nami przeszli do wieczności. Jest w wielu parafiach – zwyczaj Wypominek Rocznych, w ub. roku wprowadziliśmy go również w naszej Parafii. Jest to ofiarowana Msza św. zbiorowa za zmarłych, sprawowana raz w miesiącu. Wypisujemy imiona naszych zmarłych na Wypominkach Rocznych i za nich będzie sprawowana Msza św. Zachęcam do tej formy modlitwy za zmarłych. Na ławkach zostały wyłożone kartki, które można zabrać, by wypisać imiona swoich najbliższych zmarłych. Ta Msza św. jest odprawiana w każdy I poniedziałek miesiąca o g. 9.00. Te kartki – podobnie jak Wypominki Listopadowe można złożyć w zakrystii, biurze parafialnym lub na tacę a za złożone przy tej okazji ofiary za Mszę św. składam serdeczne Bóg zapłać. 
5. Spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klasy II i III gimnazjum we wtorek o g. 19.00.
6. Młodzież naszej parafii – zarówno gimnazjalną jak i szkół średnich, studentów – zapraszam na spotkania w czwartki o g. 19.00 w sali parafialnej.
7. Jak już ogłaszałem – ponawiam zachętę do udziału w Pielgrzymce do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II w przyszłym roku – wszystkich myślących o tym proszę o jak najszybszy osobisty kontakt ze mną. 
8. Zbliża się wspomnienie św. Mikołaja – to zarazem zachęta do czynienia podarków i udzielania pomocy innym to również uczenie wdzięczności. Chcemy w tym roku zorganizować Mikołaja dla dzieci w naszej Parafii. Mamy na myśli dwie formy: I – rodzice, którzy chcieliby przekazać podarki swoim dzieciom za pośrednictwem naszego Mikołaja – proszeni są o przygotowanie takiej paczki i następnie dostarczenie jej do Parafii – mamy na to czas do końca listopada, najpóźniej pierwszych dni grudnia. Oraz II-ga – chcemy też przygotować paczki dla dzieci, których rodziców może nie stać na taki podarunek – wówczas zapraszamy tych rodziców, mogą przybyć razem z dziećmi by dzieci napisały list do św. Mikołaja, by można było określić dla kogo potrzebna jest taka paczka. Podobnie do zgłoszenia takiego zapotrzebowania prosimy osoby, które chciałyby wskazać dzieci dla których trzeba by przygotować taką paczkę. Później po zebraniu tych informacji będziemy zachęcać do przygotowania takiej paczki – tych, którzy chcieliby stać się św. Mikołajem dla innych (będziemy o to prosić w przyszłą niedzielę). Do zgłoszenia tych informacji zapraszamy do sali parafialnej od wtorku do piątku w godz. od 16.00 do 17.30. Z tego co wiemy św. Mikołaj do naszej Parafii przybędzie w niedzielę 08.12. po południu. 
9. Zrodził się również pomysł zorganizowania Żywej Szopki na Boże Narodzenie, tę inicjatywę podjęła powołana w tym roku Rada, ale gdyby ktoś – zarówno Panowie jak i Panie – chciał włączyć się w pomoc jej organizacji zapraszamy jutro na spotkanie o g. 19.00 na plebanii – jest wiele pracy, więc każda pomoc się przyda.
10. Słyszeliśmy przed tygodniem o kataklizmie, który dotknął mieszkańców Filipin, dzisiaj modląc się w ich intencji można również po Mszy św. złożyć ofiarę do puszki na pomoc, którą kolejny raz Caritas przekaże poszkodowanym. Bóg zapłać za złożone ofiary. Można to będzie również uczynić w kolejne dni w zakrystii. 
11. Podobnie jak w ub. roku w uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Przełożony Generalny zwraca się z prośbą o ofiary na utrzymanie naszego Zgromadzenia Zakonnego, Domu Głównego i Kurii zakonnej. Gdyby ktoś chciał złożyć taką ofiarę będzie można to uczynić do puszki  w przyszłą niedzielę.
12. Bóg zapłać wszystkim, którzy wczoraj włączyli się w jesienne porządki na terenie kościelnym – to kilka godzin ciężkiej pracy. Bóg zapłać! Jak widać wchodząc do kaplicy – prace przy drzwiach bocznych dobiegają końca, natomiast zaszła potrzeba „naprawy” drzwi głównych a tym samym ich renowacji a równocześnie następuje renowacja całego wejścia.
13. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień. 
15. Na rozpoczynający się kolejny tydzień naszych zadań i obowiązków życzę wszystkim wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego na każdy dzień. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  10.11.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przeżywając dzisiaj V dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym pamiętajmy, że w wielu miejscach na świecie nie ma wciąż wolności religijnej, że Kościół jest prześladowany. Niech nasza pamięć, modlitwa i inne formy pomocy będą wyrazem jedności i solidarności z naszymi siostrami i braćmi w wierze oraz wyrazem wsparcia.
 
2. Jutro 11 listopada – Święto Niepodległości – w 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wspominając historię pamiętajmy też o dziś naszej Ojczyzny, i chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Polsce, i dzisiaj musimy pamiętać o odzyskiwaniu wolności w różnych dziedzinach naszego życia. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, pamiętajmy też, by nasze dzisiaj było godne, uczciwe i odpowiedzialne. Jest okazja włączyć się w różne uroczystości i wydarzenia – szczegółowe informacje są podane na plakatach w gablotach. Chciejmy też w modlitwie powierzyć Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkie Jej sprawy. Zapraszam jutro na Msze św. o g. 9.00 w intencji naszej Ojczyzny oraz o g. 18.00. 
 
3. W listopadowym czasie w naszych modlitwach pamiętamy o zmarłych. Zapraszam na modlitwę za zmarłych wypisanych na Wypominkach – codziennie o g. 17.30 (jutro o g. 8.30). Nabożeństwo dla dzieci, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami w piątek o g. 17.00.
 
4. Dzisiaj zapraszam również na modlitwę za zmarłych przy naszej Kaplicy Cmentarnej o g. 15.00.
 
5. W piątek odwiedziny chorych w domach z Komunią św. (przeniesione z 01.11.).
 
6. Młodzieży gimnazjalnej i ich rodzicom przypominam o Mszy św. inicjacyjnej na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.
 
7. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania we wtorek o g. 19.00 w sali parafialnej.
 
8. Również we wtorek zapraszam na kolejne spotkanie powołaną w tym roku Radę doradczą. Spotkanie o g. 19.00 na plebanii.
 
9. Komunikat Kurii Metropolitalnej: modlitwa za Ojczyznę dla wszystkich mieszkańców Szczecin – dzisiaj o g. 12.00 Msza św. w Bazylice Archikatedralnej a jutro o g. 18.00 również w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity. 
 
10. W sobotę chciałbym poprosić o pomoc przy sprzątaniu terenu kościelnego – takie jesienne porządki od g. 10.00, wszystkich czujących, że to jest nasze – serdecznie zapraszam.
 
11. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tacę remontowo-budowlaną. Aktualnie trwa naprawa i renowacja drzwi bocznych do kaplicy oraz jak już mówiłem przygotowuje się do uszycie poduszek na ławki.
 
12. Zachęcam do lektury religijnej, która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu z kaplicy.
 
13. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
14. Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia i obchodzącym osobiste święta i rocznice składam najlepsze życzenia polecając w modlitwach Bożej Opatrzności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  03.11.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przez cały miesiąc listopad w sposób szczególny pamiętamy w naszych modlitwach o zmarłych. Czynimy to także tu w Kaplicy, polecając Panu Bogu dusze zmarłych wypisanych na Wypominkach – codziennie o godz. 17.30 (w poniedziałki o g. 8.30) oraz podczas Mszy św. w poniedziałki. Równocześnie z całego serca dziękuję za ofiary wypominkowe, które zostaną przeznaczone na formację kleryków naszego Seminarium Zakonnego oraz na cele diecezjalne.
 
2. Nabożeństwo wypominkowe dla dzieci, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami w piątek o g. 17.00. Bardzo też proszę, by dzieci same przygotowały kartki wypominkowe a z pomocą swoich najbliższych by wypisały imiona zmarłych, za których chciałyby się modlić.
 
3. Dzisiaj zapraszam również na modlitwę za zmarłych na Cmentarzu w Zdrojach o g. 15.00.
 
4. Kościół uczy nas, że każdego dnia od 01 – 08.11. możemy dostąpić odpustu zupełnego ofiarowanego za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem odpustu jest: bycie w stanie łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie Cmentarza i modlitwa za zmarłych. Chciejmy korzystać z tej pobożnej praktyki Kościoła.
 
5. W sobotę po Mszy św. zapraszam na film o św. Franciszku zatytułowany: Święty Franciszek Kuglarz Boży.
 
6. Z racji na przypadające 11.11. Święto Niepodległości jest okazja włączyć się w różne uroczystości i wydarzenia – szczegółowe informacje są podane w gablotach. Chciejmy tego dnia w modlitwie powierzyć Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkie Jej sprawy. Chciejmy na ten dzień udekorować nasze domy flagą narodową, niech będzie to wyraz wdzięczności i hołdu tym wszystkim, którzy swoje życie ofiarowali Ojczyźnie.
 
7. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną. Bóg zapłać za wszystkie składane na ten cel ofiary.
 
8. Zachęcam do lektury religijnej, która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu z kaplicy.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim spoglądania w Niebo i podążania ku świętości oraz pamięci przed Panem o tych, którzy przed nami przeszli już do wieczności.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  -  01.11.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Msze św. dziś do południa – jak w niedzielę, nie ma Mszy św. wieczorem. Dzisiaj – z racji na uroczystość nie obowiązuje post piątkowy. 
 
2. Nabożeństwo (Procesja i Msza św.) na Cmentarzu w Zdrojach dzisiaj o g. 13.30. Podczas modlitwy na cmentarzu w Zdrojach będę sprawował Mszę św. w intencji zmarłych naszych parafian.
 
3. W Dzień Zaduszny (jutro) Msza św. rano o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 18.00. Nabożeństwo wypominkowe z modlitwą za zmarłych o godz. 17.30 i tak później przez cały miesiąc listopad (w poniedziałki o g. 8.30). Msza św. na Cmentarzu w Zdrojach o g. 16.00. Jutro – z racji na charakter dnia nie będzie filmu, obejrzymy go za tydzień. 
 
4. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przy okazji Wypominek, zostaną one przekazane na formację kleryków naszego Seminarium Zakonnego w Poznaniu  oraz na cele diecezjalne.
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  27.10.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Przed nami ostatnie już w tym roku Nabożeństwa Różańcowe, na które serdecznie zapraszam o g. 17.30 (jutro o g. 8.30). Dla dzieci jeszcze we wtorek i środę o godz. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00.
2. W tym tygodniu przypada Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.) – radosne święto Kościoła, które przypomina nam o wszystkich zbawionych i o zaproszeniu wszystkich nas ludzi wierzących do udziału w świętości Pana Boga oraz Wspomnienie Wiernych Zmarłych (02.11.) – modlitewna pamięć o zmarłych oczekujących w czyśćcu na wieczne zbawienie. Większość z nas wyruszy na cmentarze, by porządkować groby i modlić się za swoich zmarłych. Jest to wyraz nie tylko związku z tymi, którzy już odeszli, czy naszej kultury, ale niech będzie to także wyraz naszej wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności na spotkanie z Bogiem. Zanieśmy naszym zmarłym przede wszystkim dar ofiarowanej Mszy św., Komunii i dar modlitwy. Dopiero wtedy kwiaty i zapalone znicze będą miały wartość przed Bogiem.
W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszej kaplicy w porządku niedzielnym, nie będzie tylko Mszy św. o g. 18.00. Tego dnia rozpoczniemy naszą modlitwę na Cmentarzu, dziękując Panu Bogu za świętych i prosząc o miłosierdzie Boże dla tych, którzy przebywają w czyśćcu. Pewnie wielu naszych zmarłych spoczywa na Cmentarzu w Zdrojach – Msze św. na tym Cmentarzu, przy krzyżu: o g. 11.00 oraz Procesja za zmarłych i uroczysta Msza św. o g. 13.30. Początek Procesji przy bramie Cmentarza. Zapraszam do udziału w tej modlitwie. Tego dnia, mimo piątku – z racji na uroczystość – nie obowiązuje post.
3. W sobotę – 02.11. Msze św. tutaj w kaplicy o g. 9.00 rano i 18.00, natomiast na Cmentarzu w Zdrojach Msza św. o g. 16.00 - do tej modlitwy również serdecznie zapraszam. 
4. Pamiętając o zmarłych i polecając ich Bożemu miłosierdziu w naszych modlitwach, możemy wypisywać ich imiona na Wypominkach listopadowych, które są wyłożone na ławkach. W miesiącu listopadzie będziemy modlić się codziennie za zmarłych o g. 17.30 (w poniedziałki o g. 8.30) oraz podczas Mszy św. w poniedziałki. W I i III-cią niedzielę listopada będziemy modlić się modlitwą różańcową na Cmentarzu w Zdrojach a w II i IV-tą przy naszej Kaplicy Cmentarnej o g. 15.00. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przy okazji Wypominek, zostaną one przekazane na formację kleryków naszego Seminarium Zakonnego w Poznaniu  oraz na cele diecezjalne. Jak ogłaszałem przed tygodniem, w tym roku na wszystkich kartkach są podane daty kiedy będziemy modlić się za zmarłych tam wypisanych. Zapraszam do wspólnej modlitwy za swoich bliskich.
5. Kościół uczy nas, że każdego dnia od 01 – 08.11. możemy dostąpić odpustu zupełnego ofiarowanego tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem odpustu jest bycie w stanie łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie Cmentarza i modlitwa za zmarłych. Chciejmy korzystać z tej pobożnej praktyki Kościoła.
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca.
- w czwartek zapraszam na Godzinę Świętą o g. 17.00 z modlitwą o świętość kapłanów oraz w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, w czwartek będzie również okazja do Spowiedzi św. od g. 16.30, szczególnie zapraszam dzieci odprawiające I piątki mies. by czwartek były u spowiedzi, tak by w I – piątek 01.11. mogły podczas Mszy św. przyjąć Komunię św. 
- w piątek z racji na uroczystość – nie będzie odwiedzin chorych w domach z Komunią św. Te odwiedziny nastąpią za dwa tygodnie 15.11. Nie będzie też popołudniowej adoracji i wieczornej Mszy św. 
- w sobotę Modlitwa Różańcowa za zmarłych z Wypominek o g. 17.30 i Msza św. o g. 18.00 (z racji charakteru dnia film będzie za tydzień)
7. W przyszłą niedzielę – I-szą miesiąca, zmiana Tajemnic Różańcowych po Mszy św. o g. 8.00.
8. Także w przyszłą niedzielę – wyjątkowo Msza św. inicjacyjna z poświęceniem medalików dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców i katecheza dla dzieci.
9. Pielgrzymka do Rzymu na kanonizację Papieża bł. Jana Pawła II.
10. Informacja o stronie internetowej Parafii, adres: parafia.zydowce.pl 
11. Komunikat Kurii Metropolitalnej: Informujemy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie zostaną odprawione o g. 9.00, 12.00 i 15.00. W tym dniu odbędzie się również procesja modlitewna w intencji zmarłych, która rozpocznie się przy Kaplicy Głównej bezpośrednio po Mszy św. o g. 12.00, której będzie przewodniczył Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga. Także w dniu 02.11. o g. 15.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy grobowcu kapłańskim zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych.
12. Bóg zapłać ofiarodawcom za kwiaty wzdłuż alejki do kaplicy oraz Paniom, które je posadziły i posprzątały teren przed kaplicą.
13. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa, i jeszcze kilka promocyjnych numerów Gościa Niedzielnego, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
15. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych i optymizmu płynącego z zaproszenia Pana Boga: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. 
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  20.10.2013 r.
Światowa Niedziela Misyjna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w całym Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który zaprasza nas do odnowienia świadomości misyjnego wymiaru Kościoła. Złożone dzisiaj ofiary na tace są przeznaczone na misje.
 
2. Nadal towarzyszy nam miesiąc modlitwy różańcowej, do której wzywa nas Matka Boża. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30, także i dzisiaj (a w poniedziałek o g. 8.30).
 
3. W środę w liturgii wspominamy bł. Jana Pawła II Papieża. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Wielkim Rodaku – dziękując Panu Bogu za jego pontyfikat i korzystając z jego wstawiennictwa przed Bogiem. W środę przypada również rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski.
 
4. Zbliża się miesiąc listopad – poświęcony szczególnej pamięci modlitewnej w intencji naszych zmarłych. Pismo św. mówi, że „modlić się za zmarłych, to myśl święta i zbawienna”. Zachęcam do wypisywania imion zmarłych na Wypominkach listopadowych, które zostały wyłożone na ławkach. Chciałbym w tym roku zaproponować konkretne dni, w których będziemy modlili się za swoich zmarłych wypisanych na Wypominkach – może to będzie zachętą, by tego dnia tu w kaplicy włączyć się osobiście wraz z rodziną w tę modlitwę. Na każdej kartce są więc wypisane konkretne 3 daty kiedy będą one odczytane – polecając w modlitwie Panu Bogu zmarłych.
 
5. Nadal zachęcam chłopców młodszych i starszych do włączenia się do grona ministrantów, którzy przy ołtarzu służą Panu Jezusowi. Wszystkich chętnych proszę o osobisty kontakt wraz z rodzicami ze mną. Zapraszam również dziewczynki do powstającego chórku dziecięcego – próby w sobotę o g. 11.00 w sali parafialnej. Młodzież zapraszam na duszpasterskie spotkania czwartkowe po Nabożeństwie.
 
6. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w ostatnią niedzielę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wspierając innych wypełniamy Przykazanie: Miłości bliźniego. 
 
[7. Temat ewent. Pielgrzymki do Rzymu na kanonizację Ojca św. bł. Jana Pawła II.]
 
8. Przy wyjściu z kaplicy – jest do nabycia bieżąca prasa oraz starsze numery Gościa Niedzielnego – do których chciałbym również gorąco zachęcić. Warto sobie coś wybrać (jeśli ktoś może, można złożyć ofiarę, jeśli nie – również można skorzystać w ramach promocji). Może będzie zainteresowanie innymi tytułami, wówczas będziemy również je zamawiać. Gorąco zachęcam.
 
9. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
10. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych a Matka Boża Różańcowa niech otacza nas swoją opieką.                           
 
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  13.10.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Dziś obchodzimy XIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież dialogu” – pochylając się nad sylwetką bł. Papieża Jana Pawła II naszego wielkiego rodaka.  Niech ten dzień będzie okazją, by nadal odkrywać – przybliżając sobie życiorys czy zastanawiając się nad nauczaniem, które nam pozostawił – jakim przykładem świętości jest dla nas bł. Papież. Włączmy się również w zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia – budując w ten sposób Papieżowi żywy pomnik, wspierając tych którzy nie zawsze mają możliwości a pragną się uczyć. Bóg zapłać za wszystkie złożone po Mszy św. ofiary. W środę przypada 35. rocznica wyboru – zapraszam również na wspólną modlitwę.
 
2. W miesiącu październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej, do której zaprasza nas Matka Najświętsza. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30, także i dzisiaj (a w poniedziałek o g. 8.30).
 
3. Jutro 14.10. - Dzień Nauczyciela. W swoich modlitwach pamiętajmy o naszych nauczycielach, którzy niegdyś przekazywali nam wiedzę, a szczególnie niech o swoich nauczycielach pamiętają najmłodsi: dzieci i młodzież. Msza św. w intencji nauczycieli o godz. 9.00.
 
4. We wtorek będziemy obchodzić X Dzień Dziecka Utraconego. W związku z tym zapraszam wszystkich przeżywających żałobę po stracie dziecka na wspólne Nabożeństwo Różańcowe, które odbędzie się na Cmentarzu Centralnym przy Pomniku Dziecka Utraconego (kwatera 80f, blisko wejścia od ul. Wierzbowej) o g. 16.00. My również będziemy modlili się w tej intencji podczas Nabożeństwa Różańcowego i Mszy św. wieczornej.
 
5. W piątek przypada święto św. Łukasza Ewangelisty – Patrona służby zdrowia. W naszych modlitwach polecajmy wszystkich lekarzy, pielęgniarki – tych, którzy nas leczą dziękując za ich pracę i trud. 
 
6. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy II oraz III gimnazjum przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania we wtorek o g. 19.00.
 
7. Młodzieży gimnazjalnej wszystkich poziomów i ich rodzicom przypominam i zapraszam na Mszę św. inicjacyjną na drodze przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę (III-cią miesiąca) o g. 11.30. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.
 
8. Bóg zapłać za większe niż zwykle złożone dzisiaj ofiary na prowadzone prace remontowe oraz za wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności.
 
9. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w kopertach na formację kleryków w Wyższych Seminariach Duchownych, oraz  ofiary złożone w ub. niedzielę do puszek na pomoc dla Syrii.
 
10. Przy wyjściu z kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, jest również nowy numer Miłujcie się, gorąco zachęcam do korzystania. (W Niedzieli artykuły o Ojcu św.)
 
11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
12. Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim wielu łask Bożych i wstawiennictwa świętych Patronów a Matka Boża Różańcowa niech otacza nas swoją opieką.                                                                                
 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  - 06.10.2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. W miesiącu październiku pamiętajmy o modlitwie różańcowej, do której wzywa nas Matka Najświętsza. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i piątek o g. 17.00, dla młodzieży w czwartek o g. 19.00 a dla dorosłych – każdego dnia przed Mszą św. tj. o g. 17.30, także i dzisiaj (a w poniedziałek o g. 8.30).
 
2. Wyjątkowo jutro z racji wspomnienia Matki Bożej Różańcowej i święta patronalnego Wspólnoty Żywego Różańca Msza św. wieczorem o g. 18.00 a wcześniej o 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. Po Mszy św. Agapa wspólnoty Żywego Różańca w Sali parafialnej. Jutro w I poniedziałek miesiąca modlimy się za zmarłych polecanych w Wypominkach rocznych.
 
3. W sobotę i w przyszłą niedzielę w trwającym Roku Wiary będziemy obchodzić Dni Maryjne przeżywane w całym Kościele pod hasłem „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. 13.10. papież Franciszek dokona poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi wobec figury Matki Bożej Różańcowej przywiezionej do Watykanu z Kaplicy Objawień w Fatimie. W związku z tym gorąco zapraszam w sobotę na specjalne Nabożeństwo ku czci Matki Bożej połączone z modlitewnym odczytaniem Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi Jana Pawła II i modlitwą różańcową na g. 17.00. 
 
4. Wszyscy modlący się na Różańcu niech czują się zaproszeni na Triduum Wspólnot Nieustającego Różańca, które odbędzie się od 11 – 13.10. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym. Szczegółowy program znajduje się w gablocie przy wejściu do kaplicy.
 
5. W przyszłą niedzielę 13.10. będziemy obchodzić kolejny już raz w naszej Ojczyźnie Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Ten dzień ma w nas ożywić pamięć osoby Papieża bł. Jana Pawła II poprzez zwrócenie uwagi na Jego nauczanie i zachętę do czynienia dobra. Taką okazją jest choćby wsparcie młodych ludzi pragnących się uczyć a pochodzących ze środowisk ubogich. Tę zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia przeprowadzimy w przyszłą niedzielę po Mszach św.
 
6. Przyszła niedziela jest również II-gą niedzielą miesiąca. Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. i ich rodziców o g. 11.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone dzieciom różańce.
 
7. Spotkania formacyjne dla młodzieży klasy I gimnazjum rozpoczynającej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania we wtorek o g. 19.00 w Sali parafialnej. Zapisało się bardzo niewielu tych młodych – więc nie wiem co tym myśleć.
 
8. Zachęcam chłopców młodszych i starszych do włączenia się do grona ministrantów, którzy przy ołtarzu służą Panu Jezusowi. Wszystkich chętnych proszę o osobisty kontakt wraz z rodzicami ze mną. Zapraszam również dziewczynki do powstającego chórku dziecięcego – próby w sobotę o g. 11.00 w sali parafialnej. Młodzież zapraszam na spotkania czwartkowe po Nabożeństwie.
 
9. Przypominam również o zmianie godzin otwarcia Biura Parafialnego. Nowy porządek jest następujący: poniedziałek od 9.30 do 10.00, środa od 19.00 do 20.00, i piątek od 16.00 do 16.45 z wyjątkiem I piątków mies. Intencje mszalne można zamówić bez zmian w zakrystii po Mszy św. 
 
10. We wtorek zapraszam na spotkanie nowopowstałej Rady, która zajmuje się tematem związanym z przyszłością budowlaną naszej Parafii. Spotkanie o g. 19.00 na plebani. 
 
11. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w kopertach na formację kleryków w Wyższych Seminariach Duchownych, te koperty można jeszcze zabrać są wyłożone na ławkach. Taca w przyszłą niedzielę (II-gą miesiąca) jest tacą remontowo-budowlaną.
 
12. Dzisiaj w Dniu Modlitwy Kościoła za Syrię po Mszy św. można również złożyć ofiarę do puszki na pomoc materialną dla tego narodu. Bóg zapłać. 
 
13. Przy wyjściu z kaplicy jest do nabycia bieżąca prasa, gorąco zachęcam do lektury religijnej.
 
14. Intencje mszalne na najbliższy tydzień.
 
15. Niech rozpoczęty tydzień stanie się dla nas okazją do wielu dobrych wydarzeń w naszym życiu, solenizantom i jubilatom tygodnia przekazuję najlepsze życzenia i polecam w modlitwie różańcowej.