Naszym Życiem jest Różaniec

Miesiąc październik, to miesiąc modlitw różańcowych, wspomnienia objawień w Fatimie 13.10.1917r. wyboru papieża Polaka 16.10.1978r. oraz rocznicę męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 19.10.1984r. Zdawać by się mogło że cud Fatimski głównie kojarzony jest z osobą Papieża  Jana Pawła II, którego losy są związane z tym cudownym objawieniem, gdyż głównym przesłaniem Matki Boskiej Fatimskiej było nawoływanie ludzi o modlitwę o Pokój na świecie z udziałem różańca. Do tego też nawoływał  Jan Paweł II, który jak pamiętamy  uniknął śmierci na placu św. Piotra w rocznice pierwszego objawienia które nastąpiło 13.05.1917r. 13.10.1917 nastąpiło ostatnie objawienie, podczas którego zdarzył się cud „wirującego słońca” który został udokumentowany przez ówczesne media. Mało kto dziś wie że w dniu 13.10.1984 miał miejsce nie udany zamach na życie Ks. Jerzego Popiełuszki na szosie Ostróda- Olsztynek. W tym dniu Ks. Jerzy uniknął śmierci w dość cudowny sposób. Postawmy sobie pytanie czy to kolejny „zbieg okoliczności”? lub czy to kolejny dany dla nas wszystkich sygnał od Matki Bożej?!  19.10.1984 Ks. Jerzy Popiełuszko został zaproszony do Bydgoszczy na odprawienie mszy świętej oraz odprawienie modlitwy różańcowej. Wtedy podkreślił abyśmy Zawsze starali się„Zło dobrem Zwyciężać” do samego końca nawoływał o Pokój, nie tylko na świecie ale i o pokój naszego ducha, jego ostatnie rozważanie brzmiało  „Módlmy się abyśmy byli wolni od lęku i zastraszenia ,ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Po zakończonej mszy świętej Ks. Jerzy postanowił wrócić do Warszawy, w drodze powrotnej w miejscowości Przysiek, został podstępnie uprowadzony, do dziś nie wiadomo co dokładnie potoczyło się dalej gdyż dotychczasowa wersja przebiegu  uprowadzenia jest podważana, wiadomo  jednak  że „oficjalnie” ciało Ks. Jerzego zostało wydobyte z Wisły 30.10.1984r. Jan Paweł II, tak jak i Ks. Jerzy Popiełuszko, nie tylko odmawiali tajemnice radosne czy bolesne, ale jak wszyscy wiemy ich życie było każdą taką tajemnicą różańcową. Nie pozwólmy by w przyszłości znalazły się kolejne osoby, które swoją postawą musiały by nam przypominać o tym że Tylko Bóg jest naszą drogą, prawdą i życiem. Więc postarajmy się wszyscy przychodzić na różaniec od 1 października do Naszego Pięknego Kościoła i modlić się o Pokój  nie tylko na świecie ale i o pokój naszego ducha, abyśmy się nie zatracali w tym co jest dla nas tylko tymczasowe i doczesne. Więc nie bójmy się przyjść do kościoła i odmówić różaniec, pokażmy więc dziś młodemu pokoleniu  ile dziś zostało nam z nauk Ks. Popiełuszki i Pamiętajmy to co powiedział podczas  mszy za ojczyznę „ że trzeba się tylko obawiać zdrady Chrystusa za trzydzieści srebrników jałowego spokoju”