Adwent

                   Czas adwentu, niewątpliwie jest czasem oczekiwania. Jest to czas, w którym Kościół przygotowuje się do Bożego Narodzenia, a więc chwili radosnej narodzin Zbawiciela, ale także jest to czas wyczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Tak więc czas ten na pewno powinien dla nas być okresem, w którym powinniśmy wzbudzić w nas pragnienie spotkania się z Nim w sakramencie Eucharystii, czy też w rodzinnym gronie przy stole wigilijnym. Chrystus pragnie w nas zamieszkać, pragnie być obecny w naszych wspólnotach rodzinnych, i w nas samych.

Aby owocnie ten czas przeżyć musimy zatroszczyć się o nasze dusze, zarówno przez sakrament Pokuty, ale także przez nasze wewnętrzne postanowienia, abyśmy mogli wyjść na spotkanie tak wielkiej miłości jaką jest nasz Pan Jezus Chrystus.

Kościół jak wskazuje jeden ze świętych pragnie również, abyśmy zrozumieli, że tak jak Chrystus raz jeden przyszedł na świat w ludzkim ciele, tak też gotowy jest do nas przyjść w każdej chwili i o każdej porze, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie przeszkody, i że wtedy zamieszka duchowo w naszych duszach przynosząc nam obfitość łask.

Pamiętajmy, że w tym pięknym czasie adwentu, towarzyszyć będzie nam Maryja, to Ona rozświetla nam drogę i wskazuje na prawdziwe światło jakim jest sam Jezus Chrystus, który pokonał śmierć dla naszego zbawienia.

Niech ten czas będzie dla nas okresem radosnym, niech nie zabraknie nas na porannej Mszy św. roratniej, która przygotowuje nas do uroczystości Bożego Narodzenia.

kl. Karol Skrzypkowski SC

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

     Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zamyka rok liturgiczny. Uroczystość skupia się  na Chrystusie Jezusie naszym Panu, który jest Prawdziwym Bogiem i Prawdziwym Człowiekiem, zrodzonym w czasie przez Matkę Najświętszą, który przyjdzie powtórnie, aby sądzić cały świat.

Jest to także patronalne święto Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej założonego przez Sługę Bożego o. Ignacego Posadzego. Ten rok liturgiczny jest wyjątkowy ponieważ skupiał on na sobie wiele rocznic, między innymi rocznicę 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Wierność orędziu fatimskiemu oraz wprowadzenie go w nasze życie jest ważnym elementem, który przygotowuje nas do królowania Chrystusa w naszych sercach i nad całym światem.

Mija zarazem rok od uroczystego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, a więc związku Boga Króla i człowieka (każdego z nas). Bardziej my potrzebujemy tego związku z Chrystusem, aniżeli Chrystus.

Ostatni tydzień pierwszych czytań liturgicznych skupia się na księdze Machabejskiej, w której Juda Machabeusz przywódca powstania prowadzi walki, o wolność religijną i polityczną dla swojego narodu Izraela, który jest w niewoli.

Te czytania wpisują się w postać młodego świętego Jose Sancheza del Rio kanonizowanego 16.X.2016 r. przez papieża Franciszka. Warto przywołać tę postać. Ten młody bohater doskonale ukazuje nam, czym powinien kierować się współczesny wyznawca Chrystusa. W czasach kiedy Kościół w Meksyku był prześladowany rzesze meksykan stanęło przed wyborem albo wyrzec się wiary, albo stracić pracę, wobec takich straszliwych niesprawiedliwości wybuchło powstanie, w którym młody święty stanął w obronie Kościoła, a więc Chrystusa. Prześladowcy, którzy wcześniej sprofanowali świątynię próbowali wszelkich metod i tortur, aby chłopiec wyrzekł się wiary, maltretując  go, zagnali go nawet na cmentarz, aby tam dokonać mordu. Młody męczennik wykrzykiwał hasła: Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Matka Boża z Guadelupe!

Dzisiaj, aby być prawdziwym wyznawcą Chrystusa potrzeba nam tak odważnych świętych, wyrażających swoją czystą wiarę, która dążyła do realizacji już tu na ziemi społecznego Królestwa Jezusa Chrystusa. św. Jose jest przykładem, że autentyczna miłość do Chrystusa i do Matki Najświętszej jest warunkiem wejścia do Królestwa Chrystusowego.

Uroczystość Chrystusa Króla przypomina nam, o wierze w Chrystusa, o sprawiedliwości, miłości, odwadze, wierności, czy miłosierdziu. Aby Chrystus mógł zapanować jako Król i Pan musimy wzbudzić w nas te cnoty, czy przymioty, które są odbiciem Jego samego w nas.

kl. Karol Skrzypkowski SC

 

Czas listopadowy...

     Listopad jest porą, która nastraja nas do większej refleksji. Opadające liście z drzew, czasem szaruga za oknem pokazuje, że przyroda układa się do snu, tak też jest i z naszym życiem, kresem jej jest śmierć, ponieważ każdego z nas ona czeka, ale o jesieni mówimy też jako o jesieni życia i niekoniecznie musi ona odnosić się do osób w podeszłym wieku, choć niewątpliwie tak jest. My jako osoby wierzące, wierzymy, że Chrystus Zmartwychwstały przywróci nasze śmiertelne ciała do życia, a wiara w Chrystusa, to wiara w życie wieczne, stąd też naszą wiarę powinna pobudzać nadzieja. 

     Nadzieja na to, że po śmierci możemy doświadczyć życia wiecznego, jeśli tylko naszą wiarę pokładamy w Chrystusie Jezusie, który pokonując śmierć na krzyżu otworzył nam bramy życia wiecznego, jeśli w tej nadziei kroczymy jego nauką i przykazaniami i zwracamy się do niego.

   Miesiąc listopad rozpoczyna się uroczystością Wszystkich Świętych ukazując nam, tych, którzy krocząc za Chrystusem otrzymali nagrodę jaką jest wieczne przebywanie z Nim, jest to święto radosne, wskazuje ono nam, że po trudach ziemskiego życia, jest miejsce, w którym panuje wieczny pokój i wieczna radość.

    Myśląc o naszych najbliższych zmarłych powinniśmy o tym pamiętać, gdyż oni potrzebują naszej modlitwy. Pamięć o naszych zmarłych powinna wyrażać się w modlitwie.

    Bo jak mówi Pismo Święte, rzeczą chwalebną jest modlić się za zmarłych. Pamiętajmy o tym jak odwiedzać będziemy nasze cmentarze, kościoły, polecajmy ich naszym modlitwom, ofiarowujmy za nich Eucharystie, wypraszając dla nich łaskę zbawienia wiecznego.

kl. Karol Skrzypkowski S.C.